Työtapaturmavakuutus auttaa, jos jotain sattuu.

Työtapaturmavakuutus

Työssä sattuvien tapaturmien ja ammattitautien varalle

Turvaa työntekijälle lakiin perustuen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus antaa turvaa, kun yrityksessäsi työsuhteessa oleva työntekijä loukkaantuu tapaturmaisesti työssä, työmatkalla tai työhön liittyvissä olosuhteissa tai sairastuu ammattitautiin. Vakuuttamisvelvollisuus ja korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Suosittelemme vakuutuksen laajentamista kattamaan myös työntekijän vapaa-ajan.

Lue lisää lakisääteisen työterveyshuollon sisällöstä

Nopea hoito edesauttaa työkyvyn palautumista

Työtapaturmavakuutus mahdollistaa yrityksesi työntekijän nopean hoitoon pääsyn ja työhön paluun. Olemme tehostaneet työtapaturmista toipumista ja ammattitautien hoitamista Pohjola Sairaalan ja muiden lääkärikumppaneidemme kanssa.

Tutustu Pohjola Sairaalaan
Oman alueesi lähin lääkärikumppanimme

Hyödynnä työturvallisuuspalvelumme!

Kun otat työtapaturmavakuutuksen meiltä, tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden hyödyntää kattavia työturvallisuuspalveluitamme.

Lue lisää työturvallisuudesta

Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä

Työnantajana olet velvollinen vakuuttamaan työntekijäsi työtapaturmavakuutuksella. Vakuutus on otettava, jos yrityksesi työntekijälle maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yli 1 200 euroa. Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) maksaa korvaukset yrityksesi työntekijälle, kun yritykselläsi ei ole työnantajana vakuuttamisvelvollisuutta.

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessäsi työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat työtapaturmavakuutuksella pakollisesti vakuutettavia.

Tapaturma-kaavio 2016


Yrittäjän ja perheenjäsenen vakuuttaminen

Yrittäjänä et kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettaviin. Jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus, voit vakuuttaa yrittäjätoimintasi yrittäjän tapaturmavakuutuksella.

Lue lisää yrittäjän tapaturmavakuutuksesta

Perheenjäsen, joka asuu kanssasi samassa taloudessa ja työskentelee työsuhteessa yrityksessäsi, kuuluu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin. Jos työsuhdetta ei ole, voi hän ottaa yksityishenkilölle tarkoitetun Terveysvakuutuksen.

Tietyillä oppilaitoksilla on velvollisuus vakuuttaa oppilaansa tapaturmavakuutuksella, vaikka nämä oppilaat eivät ole työsuhteessa. Lähes kaikkeen koulutusta koskevien lakien mukaiseen opiskeluun kuuluu nykyisin käytännön harjoittelutyötä. Opiskelutapaturmalaissa säädetään korvattavaksi tapaturma, josta on aiheutunut vamma tai sairaus ja joka on sattunut ammatillisessa koulutuksessa, lukuun ottamatta lain mukaista opetukseen

 • läheisesti liittyvää muuta toimintaa (esim. kerhotoiminta)
 • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
 • ammattikorkeakouluopinnoissa
 • yliopisto-opetuksessa
 • perusopetuksessa, lukuun ottamatta esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa
 • opetusta ja vuosiluokkia 1–6
 • lukio-opetuksessa olevalle henkilölle.

Tapaturma tai ammattitauti korvataan, kun se on tapahtunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisessa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa

 • työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen
 • näyttötutkintoon
 • työssäoppimisjaksoon
 • työharjoitteluun
 • työelämään tutustuttamisessa (peruskoulu)

Vakuutuksesta korvataan myös tapaturmat, jotka ovat sattuneet opiskelijan siirtyessä oppilaitoksesta tai asunnosta työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan tai takaisin. Normaalit koulumatkat eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Lisää tietoa vakuuttamisvelvollisuudesta ja korvauksista löydät alta.

Tapaturma voi sattua vapaa-ajallakin ja heikentää yrityksesi työntekijän työkykyä oleellisesti. Siksi työtapaturmavakuutus kannattaa laajentaa kattamaan myös työntekijän vapaa-aika. Huomioi, että vapaa-ajan tapaturmavakuutukset voidaan ottaa vain työtapaturmavakuutuksen yhteyteen.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus takaa, että yrityksesi työntekijä saa pikaisesti apua loukkaannuttuaan vapaa-ajalla ja toipuu nopeasti työkuntoon.

Valittavissasi on kolme eri laajuista vaihtoehtoa, joista löydät yrityksesi tarpeisiin ja kokoon sopivimman.

1. Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 • kattavin turvamme vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta
 • voimassa myös kaikissa urheilulajeissa ja ulkomaanmatkoilla.

2. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 • voimassa vapaa-ajalla, myös urheilussa ja ulkomaanmatkoilla.
 • vakuutus ei ole voimassa tapaturmariskiltään merkittävissä urheilulajeissa, esimerkiksi jääkiekossa ja ilmaurheilussa.

3. Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus

 • voimassa työnantajan taloudellisesti tukemassa harrasteliikunnassa (esimerkiksi liikuntasetelit, työpaikan kuntosali)

Korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Tärkeimpiä korvauksia ovat sairaanhoitokulut, päiväraha, tapaturmaeläke, haittaraha, kuntoutus sekä perhe-eläke. Lisätietoa korvauksista löydät tuoteselosteesta.

Korvausten hakeminen:

Tapaturman sattuessa työnantaja tekee vahinkoilmoituksen verkkopalvelussamme.

1) Loukkaantunut työntekijä ilmoittaa tapahtuneesta esimiehelleen ja antaa työnantajansa tiedot valitsemassaan hoitolaitoksessa tai työterveyshuollossa.

 • Työntekijä saa näin hoidon maksutta ja laskut sekä lääkärinlausunnot toimitetaan suoraan korvauskäsittelyymme.

2) Työnantaja täyttää sähköisen vahinkoilmoituksen viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon vahinkotapahtumasta.

3) Otamme vahinkoasian käsittelyyn 7 arkipäivän kuluessa vahinkoilmoituksen vastaanottamisesta ja pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä.

4) Annamme päätöksen 30 päivän sisällä lisäselvityksien vastaanottamisesta.

Ilmarinen on työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävä on varmistaa, että asiakkaat saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Ilmarinen tarjoaa kahdenlaisia eläkevakuutuksia, jotka ovat lakisääteisiä eli pakollisia. TyEL-vakuutuksen Ilmariselta ottavat työnantajat työntekijöilleen, YEL-vakuutuksen yrittäjät itselleen.

Vakuutettuja Ilmarisella on yli puoli miljoonaa, eläkettä Ilmarinen maksaa yli kolmellesadalle tuhannelle. Yli 60 000 yrittäjää on uskonut vakuutuksensa Ilmarisen hoitoon. Yhteensä Ilmarinen palvelee lähes miljoonaa suomalaista.

Miksi Ilmarinen?

Kun otat eläkevakuutuksen, valitset kumppanin. Valitse sellainen, jonka kanssa on helppo asioida. Joka puhuu sinun kieltäsi. Siksi Ilmarinen.

Tapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että huolehdit työnantajana työntekijöidesi työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Autamme yritystäsi näiden kuntoon saattamisessa ja ylläpitämisessä.

Jos työntekijällesi sattuu tapaturma kaikista varotoimista huolimatta, nopea hoitoketjumme takaa, että loukkaantuneen työkyky saadaan palautettua mahdollisimman tehokkaasti.