Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP-liitot lyhyesti

OP-liitot ovat jäsenosuuspankkien alueellisia yhteistyöelimiä. Suomessa on 16 OP-liittoa. Liittojen rajat noudattavat pääpiirteittäin maakuntien rajoja. Liitot nimeävät alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon.

OP-liitot tekevät yhteistyötä mm. markkinointiin, yhteiskuntavastuuseen ja sisäiseen koulutukseen liittyvissä hankkeissa sekä tekevät omalla alueellaan OP Ryhmää tunnetuksi.

Jokaisen liiton käytännön asioita hoidetaan jossain liittoon kuuluvassa osuuspankissa.

Liiton toiminnan tarkoitus

Etelä-Pohjanmaan OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön ja ryhmäyhtenäisyyden edistäjänä sekä eri OP-liittojen välisen, OP Osuuskunnan ja yksittäisen OP-liiton välisen yhteistyön edistäjänä.

Liitto toimii myös siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, kokoaa osuuspankkien kannanotot OP Ryhmän toiminnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin ja muodostaa niistä OP-liiton kannan, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon ja muihin OP Ryhmän toimielimiin, joihin OP-liitolla on oikeus asettaa ehdokkaita.

Etelä-Pohjanmaan OP-liitto seuraa jäsenpankkiensa toimintaympäristön kehitystä ja ylläpitää aktiivista keskustelua toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksista jäsenpankkiensa toimintaan.

Etelä-Pohjanmaan OP-liitto seuraa jäsenpankkiensa toimintaympäristön kehitystä ja ylläpitää aktiivista keskustelua toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksista jäsenpankkiensa toimintaan.

Hallituksen jäsenet

Nimi   Jäsenpankki
Niemistö Sirpa, puheenjohtaja Hallintojäsen OP Alavus
Mäki Juha, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja OP Peräseinäjoki
Harju Raimo Hallintojäsen OP Alajärvi
Hämäläinen Reijo Hallintojäsen OP Etelä-Pohjanmaa
Jaatinen Markku Toimitusjohtaja OP Kuortane
Mäkinen Matti Toimitusjohtaja OP Vimpeli
Perälä Jouko Hallintojäsen OP Laihia
Pihlajamäki Kyösti Hallintojäsen OP Lehtimäki

 

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteeri: Elisa Piirto, OP Etelä-Pohjanmaa
sähköposti: elisa.piirto@op.fi
puhelin: 010 254 7204, 050 558 0016

Liiton vastuupankki

OP Etelä-Pohjanmaa

 

Syftet med förbundets verksamhet

OP-förbundets syfte är att aktivt främja det regionala samarbetet mellan dess medlemsbanker. Det centrala i OP-förbundets verksamhet är att ta hand om gruppgemenskapen.

Information om förbundet och dess verksamhet

Styrelsemöten hålls vanligen 2-4 per år.

Styrelsens sammansättning

Namn Födelseår Utbildning Huvudsyssla Begynnelseår Medlemsbank
Jansson Kjell,
ordförande
1958 merkonom, GRM-revisor pensionär 2015 Andelsbanken för Åland
Broos Johan,
viceordförande
1958 jur. kand. VD   Nagu Andelsbank
Björklöf Lars 1954 agronom, DE VD   Andelsbanken Raseborg
Ekström Harry 1957   lantbruksföretagare   Andelsbanken för Åland
Nordqvist Johnny 1972   VD   Andelsbanken för Åland
Lönnqvist Camilla 1968 ekonomie magister ekonomichef 2015 Andelsbanken Raseborg
Eriksson Mats 1969 agrolog företagare 2015 Nagu Andelsbank
Söderholm Mikael 1956 agrolog företagare 2015 Andelsbanken Raseborg

Hallituksen kokoonpano

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Jansson Kjell,
puheenjohtaja
1958 merkonomi eläkeläinen 2015 Andelsbanken för Åland
Broos Johan,
varapuheenjohtaja
1958 jur. kand. TJ   Nauvon Osuuspankki
Björklöf Lars 1954 agronomi, DE TJ   Raaseporin Osuuspankki
Ekström Harry 1957   maatalousyrittäjä   Andelsbanken för Åland
Nordqvist Johnny 1972   TJ   Andelsbanken för Åland
Lönnqvist Camilla 1968 taloustieteen maisteri talousjohtaja          Raaseporin Osuuspankki
Eriksson Mats 1969 agrologi yrittäjä   Nauvon Osuuspankki
Söderholm Mikael 1956 agrologi yrittäjä   Raaseporin Osuuspankki

Sammansättningen i planeringskommittén

Planeringskommittén  
Broos Johan ordförande 
Björklöf Lars  
Nordqvist Johnny  

Förbundets kontaktuppgifter

Förbundets sekreterare:

Alice Björklöf, Nagu Andelsbank

e-post: alice.bjorklof(a)op.fi

telefon: 010 255 2880

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteeri:

Alice Björklöf, Nauvon Osuuspankki

sähköposti: alice.bjorklof(a)op.fi

puh. 010 255 2880

Förbundets ansvarbank

Nagu Andelsbank

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia jäsenosuuspankkien alueellisena yhteistoimintaelimenä osana OP-Pohjola-ryhmää keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi OP-liitto edistää jäsenosuuspankkien yhteistoimintaa, kehittää jäsenosuuspankkien hallinto- ja toimihenkilöiden toimintavalmiuksia, osallistuu jäsenosuuspankkien ja OP-Pohjola-ryhmän toiminnan kehittämiseen yhteistyössä jäsenosuuspankkien ja osuuspankkiryhmän keskusyksiköiden kanssa ja edistää niiden välistä tiedonkulkua. Liitto myös nimeää alueen ehdokkaat mm. OP Osuuskunnan, ja OVY:n hallintoneuvostoihin, OP Osuuskunnan kokouksia valmistelevaan toimikuntaan ja Osuuspankkien Eläkekassan edustajistoon sekä OP-Eläkesäätiön hallintoneuvostoon.

Etelä-Suomen OP-liiton jäseninä on 24 pankkia:

OP Artjärvi
OP Askola
OP Etelä-Häme
OP Etelä-Karjala
OP Itä-Uusimaa
OP Janakkala
OP Järvi-Häme
OP Kalkkinen
OP Keski-Uusimaa
OP Koitti-Pertunmaa
OP Kymenlaakso
OP Kärkölä
OP Lemi
OP Luumäki
OP Länsi-Kymi
OP Länsi-Uusimaa
OP Miehikkälä
OP Mäntsälä
OP Orimattila
OP Parikkala
OP Pukkila
OP Päijät-Häme
OP Savitaipale
OP Simpele 

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Markus Johansson, puheenjohtaja 1958 agrologi maatalousyrittäjä 2016 OP Itä-Uusimaa
Jarmo Partanen, 1. varapuheenjohtaja 1956 DI, TkT professori 2018 OP Lemi
Mika Helin, 2. varapuheenjohtaja 1965 KTM toimitusjohtaja 2016 OP Etelä-Häme
Arto Haavikko 1965 varatuomari, OTK, eMBA toimitusjohtaja 2016 OP Kärkölä
Paula Havo-Ossi 1969 agrologi amk, yo-merkonomi maitotilayrittäjä 2018 OP Savitaipale
Eero Kaukola 1954 yo-merkonomi, varanotaari eläkeläinen 2015 OP Janakkala
Markku Kyytsönen 1958 DI yrittäjä 2012 OP Mäntsälä
Saila Rosas 1962 KTT kauppatieteiden tohtori toimitusjohtaja 2018 OP Länsi-Kymi
Mikko Ruoppi 1975 maatilatalouden viljelijälinja varastonhoitaja 2014 OP Järvi-Häme

Toimikunnat

Toimitusjohtajakokous    
Juha Korhonen OP Kymenlaakso puheenjohtaja
Mauri Molander OP Itä-Uusimaa varapuheenjohtaja
Markus Johansson OP Itä-Uusimaa liiton puheenjohtaja
Mika Helin OP Etelä-Häme liiton 2. varapuheenjohtaja
Reijo Hurskainen OP Artjärvi  
Kari Leskinen OP Askola  
Petri Krohns OP Etelä-Karjala  
Mikko Suutari OP Janakkala  
Teemu Sarhemaa OP Järvi-Häme  
Ville Lehtinen OP Kalkkinen  
Juhani Rinta-Kartano OP Keski-Uusimaa  
Jouko Iso-Kuortti OP Koitti-Pertunmaa  
Arto Haavikko OP Kärkölä  
Ilkka Martikainen OP Lemi  
Mikko Purmonen OP Luumäki  
Saila Rosas OP Länsi-Kymi  
Jarmo Viitanen OP Länsi-Uusimaa  
Mikael Hanhilahti OP Miehikkälä  
Heikki Kananen OP Mäntsälä  
Jukka Sipilä OP Orimattila  
Tuomo Liukka OP Parikkala  
Jari Toivanen OP Pukkila  
Timo Laine OP Päijät-Häme  
Leo-Petteri Nevalainen OP Savitaipale  
Asko Imppola OP Simpele  

 

Työvaliokunta    
Markus Johansson puheenjohtaja OP Itä-Uusimaa
Jarmo Partanen   OP Lemi
Mika Helin   OP Etelä-Häme
Mikko Ruoppi   OP Järvi-Häme

OP-liiton yhteystiedot

OP-liiton sihteeri
Teija Ojala
OP Itä-Uusimaa
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
Puhelin 010 2563 260
teija.ojala(a)op.fi

Liiton vastuupankki

Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa liiton toiminnasta

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2017 yhteensä kolme.

Hallituksen jäsenet 2018

Nimi Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Hagrén Eero, pj. toimitusjohtaja 2011 Kainuun Op
Kurkinen Hannu, vpj. toimitusjohtaja 2017 Kuhmon Op
Perätalo Teuvo toimitusjohtaja 2017 Kainuun Op
Raappana Kari toimitusjohtaja 2017 Ylä-Kainuun Op
Sipola Eija toimitusjohtaja 2018 Ylä-Kainuun Op
Väisänen Mervi lehtori 2016 Kainuun Op

 

Suunnittelutoimikunta 2018 (toimitusjohtajat)

Kurkinen Hannu puheenjohtaja Kuhmon Op
Niemi Jorma   Paltamon Op
Perätalo Teuvo   Kainuun Op
Sipola Eija   Ylä-Kainuun Op
Haapalainen Kati sihteeri Pohjoiset OP-liitot

  

Liiton yhteystiedot:

Liiton sihteerin yhteystiedot:

Kati Haapalainen
Pohjoiset OP-liitot - Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
c/o Oulun Osuuspankki, Isokatu 14, 90100 Oulu
sähköposti: kati.haapalainen(a)op.fi

 

Liiton vastuupankki

Kainuun Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa liiton toiminnasta

Keski-Pohjanmaan OP-liitto ry:n jäsenpankit: Alavieskan Osuuspankki, Halsuan Osuuspankki, Himangan Osuuspankki, Kalajoen Osuuspankki, Kannuksen Osuuspankki, Kaustisen Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Nivalan Osuuspankki, Perhon Osuuspankki, Suomenselän Osuuspankki, Toholammin Osuuspankki, Ullavan Osuuspankki, Vetelin Osuuspankki, Vetelin Ylipään Osuuspankki.

Vuonna 2016 hallituksen kokouksia pidettiin 3 kertaa. Yhteistyötä alueellamme tehtiin järjestämällä yhteisiä henkilökunnan koulutuksia ja kokoontumalla myös keskustelemaan ja pohtimaan ajankohtaisia aiheita. Yhteistyötä tehtiin myös mainonnassa ja erilaisten yhteistyösopimusten puitteissa.

Hallituksen jäsenet 2017

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Hannu Simi, puheenjohtaja 1960 YTM suunnittelija 2016 OP Alavieska
Kimmo Peuranto, varapuheenjohtaja 1955 ekonomi, MBA toimitusjohtaja 2009 OP Keski-Pohjanmaa
Lea Haavisto 1963   maanviljelijä 2016 OP Kannus
Leo Koskela 1949   radioverkkoasiantuntija 2016 OP Kaustinen
Pekka Nikula 1958 agrologi maaseutuasiamies 2014 OP Keski-Pohjanmaa
Markku J. Niskala 1963 varatuomari, OTK, MBA toimitusjohtaja 2016 OP Nivala
Helena Ojatalo  1963    yrittäjä  2015 OP Himanka 
Pekka Pajula 1962   toimitusjohtaja 2016 OP Perho
Timo Suhonen 1959 KTM, eMBA toimitusjohtaja 2016 OP Suomenselkä
Anastasia Huhtala 1983 tradenomi yhteyspäällikkö ja sihteeri 2016 OP Keski-Pohjanmaa

Työvaliokunnan kokoonpano 2017

Työvaliokunta  
Hannu Simi puheenjohtaja
Kimmo Peuranto varapuheenjohtaja
Juha Pajumaa toimitusjohtajakokousten pj.
Anastasia Huhtala OP-liiton yhteyspäällikkö

Yhteystiedot

Yhteyspäällikkö Anastasia Huhtala

Keski-Pohjanmaan OP-liitto ry

Isokatu 6, 67100 Kokkola

sähköposti: anastasia.huhtala(at)op.fi

puhelin: 010 258 7384

Liiton vastuupankki

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki

Liiton toiminta

Keski-Suomen OP-liitto ry:llä on vuosittain kevät- ja syyskokoukset. Hallitus, jossa on yksi jäsen jokaisesta liiton pankista, kokoontuu vuosittain 4-5 kertaa. Useana vuotena on myös pidetty liiton pankkien yhteinen koulutus- ja neuvottelupäivä.

Liiton suunnittelutoimikunta kokoontuu vuosittain noin 4-6 kertaa. Yksi kokoontumisista on ollut toimialueen ulkopuolella pidettävä seminaari.

Liiton pankeilla on jonkin verran yhteistä markkinointia. Vuosittain liitto on myös antanut lahjoituksen Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston Osuuspankkien rahastoon, poikkeuksena viime vuosi, jolloin rahoitettiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun osa-aikaista professuuria.

Liiton jäsenpankkeja ovat:

OP Haapamäen Seutu

OP Jämsä

OP Keski-Suomi

OP Korpilahti

OP Kuhmoinen (31.7.2017 asti)

OP Luhanka

OP Multia

OP Petäjävesi

OP Pihtipudas

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Kalle Hankamäki,
puheenjohtaja
    maanviljelijä   OP Jämsä
Arto Laitinen,
varapuheenjohtaja
    toimitusjohtaja   OP Multia
Pekka Lankia     maanviljelijä   OP Keski-Suomi
Markku Jaatinen     yrittäjä   OP Petäjävesi
Tuomas Puttonen     toimitusjohtaja   OP Luhanka
Arto Puurunen     tietojärjestelmäpäällikkö   OP Pihtipudas
Rauno Takala      varatuomari    OP Korpilahti 
Hannu Petjoi     toimitusjohtaja   OP Haapamäen seutu
Leena Vesala     sairaanhoitaja    OP Kuhmoinen (31.7.2017 asti)

Suunnitteluryhmän kokoonpano

Suunnitteluryhmä   
Vesa Isosalo toimitusjohtaja
Tuomas Kupsala toimitusjohtaja
Arto Laitinen toimitusjohtaja
Kyösti Myller toimitusjohtaja
Hannu Petjoi toimitusjohtaja
Tuomas Puttonen toimitusjohtaja
Pasi Sorri toimitusjohtaja
Jaakko Ylitalo toimitusjohtaja

OP-liiton yhteystiedot

OP Keski-Suomi hoitaa OP-liiton sihteerin tehtäviä

Liiton sihteeri:

Ira Törn,
Keski-Suomen OP-liitto ry
Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä
sähköposti: ira.torn(a)gmail.com
puhelin: 010 256 5520

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa toiminnasta

Liittoon kuuluvat osuuspankit: Kemin Seudun Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Posion Osuuspankki, Sallan Osuuspankki, Tervolan Osuuspankki, Tornion Osuuspankki ja Ylitornion Osuuspankki.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa.

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntymävuosi Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Mauri Kauppi, puheenjohtaja 1954 Vice President 2014 Tornion OP
Heikki Palosaari, varapuheenjohtaja 1962 Toimitusjohtaja 2018 Kemin Seudun OP
Terttu Hagelin 1960 Toimitusjohtaja 2018 Ylitornion OP
Jari Havela 1965 Ylilääkäri 2016 Pohjolan OP
Vesa Jurmu 1959 Toimitusjohtaja  2013 Posion OP
Kalevi Korhonen 1958 Opistoupseeri, evp. 2016 Sallan OP
Keijo Posio 1969 Toimitusjohtaja 2016 Pohjolan OP
Sari Tervaniemi 1979 Hallintojohtaja 2018 Tervolan OP

Suunnittelutoimikunta 2018

Suunnittelutoimikunta    
Vesa Jurmu, pj Toimitusjohtaja OP Posio
Terttu Hagelin Toimitusjohtaja OP Ylitornio
Anne Harju Toimitusjohtaja OP Salla
Terhi Luokkanen Toimitusjohtaja OP Tornio
Hannu Neuvonen Toimitusjohtaja OP Tervola
Heikki Palosaari Toimitusjohtaja OP Kemin Seutu
Keijo Posio Toimitusjohtaja Pohjolan OP

 

Liiton yhteystiedot:

Liiton sihteerin yhteystiedot:

Kati Haapalainen

Pohjoiset OP-liitot - Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

c/o Oulun Osuuspankki, Isokatu 14, 90100 Oulu

sähköposti: kati.haapalainen(a)op.fi

 

Liiton vastuupankki

Pohjolan Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi OP-liitto mm. järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, toimii OP-liittoon kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon.

Jäsenpankit

Akaan Seudun Osuuspankki

Kangasalan Seudun Osuuspankki

Kihniön Osuuspankki

Kurun Osuuspankki

Luopioisten Osuuspankki

Mouhijärven Osuuspankki

Pohjois-Hämeen Osuuspankki

Punkalaitumen Osuuspankki

Ruoveden Osuuspankki

Sastamalan Osuuspankki

Satapirkan Osuuspankki

Tampereen Seudun Osuuspankki

Urjalan Osuuspankki

Valkeakosken Osuuspankki

Virtain Osuuspankki

Hallituksen jäseniä koskevat tiedot

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi

Alkamisvuosi

Jäsenpankki
Asko Kultala 1956 rakennusmestari   2018 OP Pohjois-Häme
Jarmo Kuusisto 1951   seniorikonsultti 2017 OP Akaa
Pekka Lehtonen 1969 insinööri toimitusjohtaja 2016 OP Kangasala
Sirpa Leppäkoski 1976 varatuomari toimitusjohtaja 2017 OP Luopioinen
Mikko Rosenlund 1955 hallintotieteiden maisteri toimitusjohtaja 2011 OP Tampere
Janne Ruohonen, puheenjohtaja 1981 KTT, professori   2018 OP Tampere
Antti Suomijärvi 1960 agrologi toimitusjohtaja 2018 OP Satapirkka
Rainer Sillanpää 1956 OTK, varatuomari toimitusjohtaja 2013 OP Mouhijärvi
Lassi Uotila 1958 MMM varatoimitusjohtaja 2018 OP Sastamala

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteeri:

Merja Matikainen, Tampereen Seudun Osuuspankki

sähköposti: merja.matikainen(a)op.fi

puhelin: 010 254 6268, 050 359 8550

Liiton vastuupankki

Tampereen Seudun Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa toiminnasta

Hallitus piti vuonna 2014 kolme kokousta. Lisäksi järjestettiin alueellisia henkilökunnan koulutuksia, sekä kokoonnuttiin alueellisiin kokouksiin. Yhteistyössä tehtiin markkinointiyhteistyötä ja asiakastilaisuuksia.

Hallituksen jäseniä koskevat tiedot

Nimi Syntymävuosi Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Markku Räsänen, puheenjohtaja 1957 yrittäjä 2013 OP Outokumpu
Jaana Reimasto-Heiskanen, varapuheenjohtaja 1963 toimitusjohtaja 2013 OP Pielinen
Mervi Hinkkanen 1954 koordinaattori 2015 OP Pohjois-Karjala 
Jari Sirola 1959 everstiluutnantti 2014 OP Kitee
Pasi Leppänen 1959 toimitusjohtaja 2014 OP Kiihtelysvaara

Toimikunnat

Toimitusjohtajakokous

    
Raili Hyvönen jäsen OP Eno
Raija Tahvanainen jäsen OP Ilomantsi
Esko Mononen jäsen OP Pohjois-Karjala
Toni Ruokanen jäsen OP Kesälahti
Pasi Leppänen jäsen OP Kiihtelysvaara
Olli Koivula jäsen OP Kitee
Jalo Lehtovaara jäsen OP Liperi
Ari Karhapää jäsen  OP Outokumpu
Ari Noponen jäsen OP Polvijärvi
Jaana Reimasto-Heiskanen jäsen OP Pielinen
Heli Silvennoinen (perhevapaalla)
vt. Pekka Asikainen
jäsen OP Rääkkylä
Simo Penttinen puheenjohtaja OP Tuupovaara
Päivi Mustonen sihteeri OP-liitto
Viestintä- ja yhteiskuntavastuuryhmä   
toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen,
Pielinen
puheenjohtaja
toimitusjohtaja Esko Mononen, Joensuu jäsen
toimitusjohtaja Jalo Lehtovaara, Liperi jäsen
toimitusjohtaja Olli Koivula, Rääkkylä jäsen
toimitusjohtaja Ari Noponen, Polvijärvi jäsen 
toimitusjohtaja Simo Penttinen, Tuupovaara jäsen 
yhteyspäällikkö Päivi Mustonen sihteeri

OP-liiton yhteystiedot

Päivi Mustonen, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Toimiston osoite: Keskuskatu 14, 81100 Kontiolahti

Puhelimet: 010 256 4267, 050 538 0700

Sähköposti: paivi.e.mustonen(a)op.fi

Liiton vastuupankki

Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa toiminnasta

Liittoon kuuluvat osuuspankit: Hailuodon, Kuusamon, Käylän, Limingan, Oulun, Oulaisten, Pulkkilan, Pudasjärven, Raahen, Ruukin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven ja Vihannin.

Hallitus kokoontui viisi kertaa vuonna 2017.

Hallituksen jäsenet 2018

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Voitto Sorvoja, pj. 1954 FM rehtori 2014 OP Oulainen
Antto Joutsiniemi, vpj. 1971 KTM toimitusjohtaja 2014 OP Tyrnävä
Kari Kivelä 1961 KTM toimitusjohtaja 2017 OP Kuusamo
Timo Levo 1956 DI, KTM, eMBA, kauppaneuvos toimitusjohtaja 2016 OP Oulu
Eija Sorjamaa 1957 DI   2015 OP Raahe
Antti Turkka 1971 DI maanviljelijä 2018 OP Oulu

 

Suunnittelutoimikunta 2018    
Kalle Arvio toimitusjohtaja OP Ruukki
Marja Hyvärinen toimitusjohtaja OP Pulkkila
Jani Isomaa toimitusjohtaja OP Hailuoto
Antto Joutsiniemi toimitusjohtaja OP Tyrnävä
Petteri Juusola toimitusjohtaja OP Liminka
Sakari Kangas toimitusjohtaja OP Siikajoki
Jari Kantomaa toimitusjohtaja OP Vihanti
Kari Kivelä toimitusjohtaja OP Kuusamo
Mika Korkia-aho toimitusjohtaja OP Oulainen
Timo Levo toimitusjohtaja OP Oulu
Piia Mourujärvi toimitusjohtaja OP Käylä ja OP Taivalkoski
Ari Pohjola toimitusjohtaja OP Raahe
Martti Pulkkinen toimitusjohtaja OP Utajärvi
Pertti Purola toimitusjohtaja OP Pudasjärvi
Ismo Välijärvi toimitusjohtaja OP Siikalatva
Kati Haapalainen sihteeri  

 

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteerin yhteystiedot:

Kati Haapalainen
Pohjoiset OP-liitot - Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
c/o Oulun Osuuspankki, Isokatu 14, 90100 Oulu
sähköposti: kati.haapalainen(a)op.fi

Liiton vastuupankki
Oulun Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa toiminnasta

Vuonna 2016 hallituksen kokouksia pidettiin 4.

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntymävuosi Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Matti Niiranen, puheenjohtaja 1953 talousneuvos 2012 OP Pohjois-Savo
Jukka Kilpeläinen, varapuheenjohtaja 1957 toimitusjohtaja 2014 OP Leppävirta
Martti Heinonen 1951 tietokirjailija 2016 OP Ylä-Savo
Seppo Pääkkö 1959 toimitusjohtaja 2015 OP Pohjois-Savo
Eeva Ruotsalainen 1955 lukion rehtori 2015 OP Rautalampi
Keimo Sillanpää 1970 erikoistutkija 2016 OP Sonkajärvi
Esa Simanainen 1958 toimitusjohtaja 2017 OP Tuusniemi

Toimikuntien kokoonpano

Suunnittelutoimikunta     
Jouni Karhinen puheenjohtaja, toimitusjohtajien kokouksen pj OP Nilakan Seutu
Seppo Pääkkö varapuheenjohtaja OP Pohjois-Savo
Markku Niskanen   OP Vesanto
Timo Niskanen   OP Ylä-Savo
Pauli Kröger   OP Riistavesi
Jouni Halme OP-liiton sihteeri  
Koulutustoimikunta  
Jouni Halme puheenjohtaja, OP-liitto
Satu Martikainen Suonenjoen Op
Tero Varakas Vehmersalmen Op

OP-liiton yhteystiedot

OP-liiton sihteeri:

Jouni Halme, Pohjois-Savon OP

Pohjois-Savon OP-liitto ry

Puijonkatu 25, 70100 Kuopio

sähköposti: jouni.halme(a)op.fi

Liiton vastuupankki

Pohjois-Savon Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Jäsenpankit

Euran Osuuspankki
Honkilahden Osuuspankki 
Kiikoisten Osuuspankki
Köyliön Osuuspankki
Lapin Osuuspankki
Länsi-Suomen Osuuspankki
Nakkila-Luvian Osuuspankki
Satakunnan Osuuspankki
Säkylän Osuuspankki
Vampulan Osuuspankki

Hallituksen jäsenet

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Sirkka Keuru
puheenjohtaja
1954 ekonomi lehtori 2016 OP Satakunta
Jari Katila, varapj 1963 MMM, agronomi toimitusjohtaja 2013 OP Säkylä
Matti Kiuru 1963 KTM toimitusjohtaja 2017 OP Länsi-Suomi
Jussi Kuvaja 1960 yo-merkonomi, eMBA toimitusjohtaja 2016 OP Nakkila-Luvia
Sakari Meskanen 1951 kauppateknikko aluepäällikkö 2012 OP Nakkila-Luvia
Timo Ollila 1964 Yo, maatila-
teknikko
maanviljelijä 2014 OP Lappi

Toimikuntien kokoonpano

Koulutustoimikunta

Anna Tomula jäsen
Sari Pajamäki jäsen
Joonas Lahtinen jäsen
Teija Nurmi jäsen
Katja Kärnä jäsen

Liiton yhteystiedot

OP-liiton sihteeri:

Petra Haapaniemi, Länsi-Suomen OP

sähköposti: petra.haapaniemi(a)op.fi

puhelin: 010 257 0144

Liiton vastuupankki

Länsi-Suomen Osuuspankki

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto toimii mm. siihen kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina, järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP osuuskunnan hallintoneuvostoon. OP-liitto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Tietoa toiminnasta

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2017 yhteensä kuusi.

Hallituksen jäsenet 2018

Nimi Syntymä-vuosi Koulutus Päätoimi Alkamis-vuosi Jäsenpankki
Jarmo Kaivonurmi 1957 Yo-
merkonomi,
EMBA
toimitusjohtaja 2016 OP Kerimäki
Toivo Loikkanen 1960 Teologian maisteri rovasti, aluekappalainen 2018 OP Suur-Savo
Mirja Piisilä 1953 Yo toimistosihteeri 2017 OP Kangasniemi
Olli Pitkänen 1955 Agrologi kasvintuotantoneuvoja 2018 OP Rantasalmi

Toimitusjohtajan kokoukset toimivat suunnitteluryhmänä

Nimi   Jäsenpankki
Kari Haverinen jäsen OP Sulkava
Kirsi Hännikäinen jäsen OP Hirvensalmi
Seppo Laurila jäsen OP Haukivuori
Jarmo Kaivonurmi puheenjohtaja OP Kerimäki
Mikko Antikainen jäsen OP Suur-Savo
Leo Pakkanen jäsen OP Kangasniemi
Kari Mäkelä jäsen OP Rantasalmi
Jukka Tuomisto jäsen OP Heinävesi
Anu Ylönen sihteeri OP Suur-Savo

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteeri:

Anu Ylönen 

johdon assistentti

Suur-Savon Op

Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli

puh. 010 255 2302 ja 040 301 2208

sähköposti: anu.ylonen(a)op.fi

Liiton vastuupankki

OP Suur-Savo

Seuraa meitä Facebookissa

Liiton toiminnan tarkoitus

OP-liiton tarkoituksena on toimia aktiivisesti jäsenpankkiensa alueellisen yhteistyön edistämiseksi. OP-liitto järjestää mm. koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, toimii OP-liittoon kuuluvien osuuspankkien hallintohenkilöiden ja toimitusjohtajien yhteistyö- ja keskustelufoorumina sekä nimeää alueensa ehdokkaat OP Osuuskunnan hallintoneuvostoon.

Jäsenpankit:
OP Alastaro
OP Aura
OP Humppila
OP Jokioinen
OP Karjala
OP Loimaa
OP Lokalahti
OP Lounaismaa
OP Lounaisrannikko
OP Lounais-Suomi
OP Marttila
OP Mellilä
OP Merimasku
OP Metsämaa
OP Mynämäki-Nousiainen
OP Niinijoki
OP Kantrisalo
OP Oripää
OP Paattinen
OP Pöytyä
OP Rymättylä
OP Taivassalo
OP Tarvasjoki
OP Turun Seutu
OP Yläne
OP Ypäjä

Vuosittain liittoa ja sen toimintaa koskevat tiedot

Hallituksen kokouksia pidettiin neljä vuonna 2016.

Hallituksen jäseniä koskevat tiedot

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi Alkamisvuosi Jäsenpankki
Mauri Kontu, puheenjohtaja  1952 diplomi-insinööri toimitusjohtaja  1998 Lounaisrannikon Op
Olli-Pekka Saario, varapuheenjohtaja  1957 OTK, eMBA toimitusjohtaja  2012 OP Turun Seutu
Ville Aarnio  1971   toimitusjohtaja  2017 Lokalahden Op
Kirsti Kirjonen  1955 kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja  2014 Lounaismaan Op
Markku Määttänen  1954 valtiotieteen maisteri yritysasiamies  2009 Lounais-Suomen Op
Soile Noren  1958   toimitusjohtaja  2017 Paattisten Op
Vesa Rantanen  1962   toimitusjohtaja  2016 Jokioisten Op
Markku Tammi  1954 agrologi    2017 Auran Op
Jouni Tuomola  1956 agrologi maatalousyrittäjä  2015 Niinijoen Op

Suunnitteluryhmän kokoonpano

Auranmaan alue Jouko Rekolainen, OP Oripää
Loimaan alue Sanna Metsänranta, OP Alastaro
Lounais-Hämeen alue Toimii yhdessä Salon suunnitteluryhmän kanssa. Bo Hellén, OP Kantrisalo tai Vesa Viitaniemi, Lounais-Suomen Op
Salon alue Toimii yhdessä Lounais-Hämeen alueen suunnitteluryhmän kanssa.
Turun alue Olli-Pekka Saario, OP Turun Seudun
Mynämäen - Vakka-Suomen alue Sauli Jalonen, OP Merimasku

Liiton yhteystiedot

Liiton sihteeri:

Emilia Mikkola, OP Turun Seutu

Varsinais-Suomen OP-liitto ry

Maariankatu 4, 20100 Turku

sähköposti: emilia.mikkola(a)op.fi

puhelin: 010 256 9331

Liiton vastuupankki

Turun Seudun Osuuspankki

Syftet med andelsbanksförbundets verksamhet

Förbundets syfte är att aktivt verka för det regionala samarbetet mellan medlemsbankerna
och att befrämja gruppgemenskapen. Förbundets verksamhet strävar inte efter vinst.

Till Österbottens Andelsbanksförbund rf hör följande 5 banker: Vasa Andelsbank, Pedersörenejdens Andelsbank, Kronoby Andelsbank, Korsnäs Andelsbank och Purmo Andelsbank.

Information om förbundets verksamhet

Styrelsen håller 2- 4 möten per år.

Styrelsens sammansättning

Namn Födelseår Utbildning Huvudsyssla Begynnelseår Bank
Söder
Michael
ordförande
1968 merkonom VD 2009 Vasa Andelsbank
Nylund Ulf
viceordförande
1965 ekonomie magister VD 1999 Vasa Andelsbank
Nylund Gerd 1955 merkonom ekonomiechef 2016 Kronoby Andelsbank
Enberg Leif 1954 ekonomie magister VD 2012  Korsnäs Andelsbank
Strandberg Henrik 1966   jordbrukare 2015 Vasa Andelsbank 
Keimola Risto 1955  ekonomie magister  region inspektör  1986  OP Andelslag
Hultén Thomas 1957   VD 1984 Pedersörenejdens Andelsbank

Förbundets kontaktuppgifter

Förbundets sekreterare: Stig-Göran Jansson, Purmo Andelsbank
e-mail: stig-goran.jansson(a)op.fi
telefon: 010 258 8830

Adress:
Österbottens andelsbanksförbund rf
c/o Purmo Andelsbank
Lillbyvägen 168
68940 Lillby