Isäntä ja pojat traktorissa

Ota maatilan riskit haltuun!

Turvaa itsesi, tilasi ja taloutesi. OPlta saat kattavat vakuutusratkaisut ja asiantuntevaa tukea maataloustoimintasi vakuuttamiseen.

Maatilan riskit ovat maatalousyrittäjän hartioilla. On tärkeää miettiä, mitä seurauksia eri vahingoista aiheutuisi maatilatuotannolle ja tilan taloudelle. Entä mitkä vahingot olisivat niin vähäisiä, että niistä selvittäisiin omin voimin?

Usein unohtuva ja ehdottomasti tärkein asia on viljelijä itse. Viljelijän on pidettävä hyvinvoinnistaan, mielenvirkeydestään ja terveydestään hyvää huolta. Onko sinun tilallasi myös kaikkein arvokkain vakuutettu?

Vialliset, väärinasennetut tai vääränlaiset sähkölaitteet ovat maatiloilla ylivoimaisesti suurin tulipalojen aiheuttaja. Sähkölaitteet aiheuttavat jopa yli puolet maatilapaloista. Isossa kotieläinyksikössä vahingot  ovat yleensä miljoonaluokkaa.

Yksi mahdollisuus estää sähkövioista aiheutuvia vahinkoja on tarkastuttaa sähkölaitteet tarkastuksiin perehtyneellä asiantuntijalla. OPn maatila-asiakkaille on tehty viimeisten kolmen vuoden aikana lähes tuhat maatilan sähkölaitteiden kuntokartoitusta. Koko Suomen alueella yhteistyökumppanimme on Paikallis-Sähkö Oy.

Terveys ja hyvinvointi hoitokuluvakuutus, Pohjola Sairaala

Vaikka työterveyshuollon järjestäminen ei olekaan yrittäjille lakisääteistä, on se suositeltavaa. Hoitokuluvakuutuksemme täydentävät työterveyshuoltoa ja työ- ja vapaa-ajan vakuutuksia sairaanhoidon osalta.

Hoitokuluvakuutukset takaavat nopean pääsyn laadukkaaseen hoitoon. Hoitolaitoskumppanimme ja Pohjola Sairaala takaavat palvelut lähellä sinua.

Yrittäjien, työhön osallistuvien perheenjäsenten sekä työntekijöiden terveys ja työkyky takaavat maatilan toiminnan jatkuvuuden. Maatalousyrittäjän ja hänen puolisonsa lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus on erilainen ja henkilöriski suurempi kuin työntekijöillä.

Maataloustyön ja liitännäiselinkeinojen parissa työskentelevien yrittäjien sekä perheenjäsenten eläketurvan (Myel) ja työajan turvaa (Mata) hoitaa lakisääteisesti Mela. Työajan vakuutusturva kannattaa laajentaa myös vapaa-ajalle. Suosittelemme, että maatalousyrittäjä perheenjäsenineen on Melan tarjoaman vapaa-ajan Matan piirissä.

Elinkeinoverolain mukaisten sivuelinkeinojen työ- ja vapaa-ajan turvaa Ilmarinen (Yel) ja OP (yrittäjän tapaturmavakuutus).

Maatilan tulee vakuuttaa työntekijänsä lakisääteisesti ennen maataloustyön alkamista. Vakuutusta ei voi ottaa taannehtivasti. Työntekijät on vakuutettava, jos työnantajan teettämien työpäivien lukumäärä on enemmän kuin 12 päivää kalenterivuodessa. Myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voi laajentaa vapaa-ajalle.

Sosiaaliturva ei riitä kattamaan yritystoiminnan riskejä. Toimeentulon ja talouden turvaaminen on erityisen tärkeää maatalousyrittäjille tilan toiminnan keskeytysten tai terveydentilan muutosten varalta. Maatalousyrittäjän vastuut ovat yleensä suuret kaikissa maatilan elinkaaren vaiheissa.

Oma tai maataloustoimintaan otettu luotto on monelle suuri taloudellinen riski varsinkin, jos lainan vakuutena on henkilökohtaista omaisuutta. Luottojen maksaminen kannattaa varmistaa ja varautua vakaviinkin sairauksiin.

Maatilatuotannon vakuutukset on tarkoitettu maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen omaisuuden ja toiminnan turvaamiseksi. Vakuutuskokonaisuus räätälöidään tarpeidesi mukaan.

Traktorit, moottorityökoneet ja leikkuupuimurit voidaan vakuuttaa A-Vakuutuksen työkonevakuutuksella niitä uhkaavien yleisimpien riskien varalta. Muut koneet, työvälineet sekä -laitteet voidaan vakuuttaa maatilavakuutuksella.

Yli puolet Suomen metsistä on vakuuttamatta, vaikka esimerkiksi myyrät ja myrskyt ovat aiheuttaneet metsille viime vuosina korvaamatonta vahinkoa. Metsävakuutus on yksi edullisimmista vakuutuksista, ja vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tuotantoeläimet vakuutetaan maatilavakuutuksen turvalla, joka antaa turvaa esimerkiksi palon, salaman, varkauden ja vahingonteon varalta.

Maatila on samanaikaisesti työpaikka ja koti. Pihalla saattaa liikkua lapsia ja erityisesti kiireisimpien kesäkuukausien heillä on suuri vaara loukkaantua. Vaikka lapset opastaisi liikkumaan tilalla turvallisesti ja pitäisi kemikaalit ja työkalut heidän ulottumattomissaan, kaikkeen ei kuitenkaan aina pysty varautumaan. Kannattaa siis huolehtia koko perheen vakuutusturvasta nyt.

Arvokas henkilökohtainen omaisuus kannattaa vakuuttaa. Suomalaiset hakevat kotivakuutuksesta korvausta eniten tulipalon ja vuotojen vuoksi. Omaisuus ja ajoneuvovakuutukset tarjoavat turvaa tarpeen mukaan.

Liikennevakuutuksesta korvataan toiselle osapuolelle aiheutuvia omaisuusvahinkoja ja henkilöiden loukkaantumisesta tai kuolemasta aiheutuvia kuluja sekä vaatteita ja käyttöesineitä. Liikennevakuutus on Suomessa pakollinen lähes kaikille ajoneuvoille.