2 insinööriä tarkastelee moottoria.

Työkyvyttömyysvakuutus

Turvaa elämän yllättävien tilanteiden varalle

Työkyvyttömyysvakuutus on osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa. Se täydentää lakisääteistä turvaa ja auttaa vakuutetun omaisia sekä yritystäsi selviytymään elämän kriisitilanteissa. Mikä tärkeintä, työkyvyttömyysvakuutus turvaa yhdessä muiden vakuutusten kanssa vakuutetun perheen elintason säilymisen.

Vakuutuksella voit varautua joko pysyvään tai ohimenevään työkyvyttömyyteen. Se sopii sekä yrittäjän että tiettyjen avainhenkilöiden vakuuttamiseen.

Hyödyt yrityksellesi

  • Sitoutat kustannustehokkaasti avainhenkilöitä ja parannat yrityskuvaasi.
  • Pienennät henkilöstöön liittyviä taloudellisia riskejä.
  • Turvaat yritystoiminnan jatkuvuutta muutostilanteissa.

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus voidaan ottaa yksilöllisenä vakuutuksena. Vakuutuksesta maksetaan tällöin ennalta sovittu korvaus edunsaajalle, mikäli vakuutettu tulee sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi ja pysyvä työkyvyttömyys on jatkunut vähintään kolme kuukautta vakuutusturvan ollessa edelleen voimassa.

Yksilöllinen työkyvyttömyysvakuutus voidaan myöntää 18–55-vuotiaalle yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Huomioithan, että terveydentila voi vaikuttaa vakuutuksen myöntämiseen tai vakuutussopimuksen sisältöön.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta. Vakuutus päättyy myös silloin, jos vakuutussopimuksessa sovittu kertakorvaus on maksettu tai vakuutettu kuolee. Vakuutus voi päättyä myös sen irtisanomiseen.

Yksilölliseen vakuutukseen voidaan liittää turva ohimenevän työkyvyttömyyden varalta, jonka perusteella voidaan maksaa päiväkorvausta sovitun omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajaksi voidaan valita 21, 30, 60 tai 90 päivää. Vakuutuksen perusteella päivärahaa maksetaan enintään 365 päivältä.

Vakuutus voidaan myöntää 18–55-vuotiaalle yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Huomioithan, että terveydentila voi vaikuttaa vakuutuksen myöntämiseen tai vakuutussopimuksen sisältöön.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta. Vakuutus päättyy myös silloin, jos vakuutussopimuksessa sovittu korvausten enimmäismäärä on maksettu tai vakuutettu kuolee. Vakuutus voi päättyä myös sen irtisanomiseen.

Täytä korvaushakemus ja merkitse siihen tieto mistä haet korvausta. Liitä hakemukselle myös tarvittavat liitteet.

Huomioi, että lääkärintodistusten tai -lausuntojen hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei korvata.

Merkitse hakemukseen aina sen pankkitilin numero, jonne haluat korvauksen maksettavaksi ja vahvista antamasi tiedot allekirjoittamalla hakemus. Toimita korvaushakemus lomakkeen lopusta löytyvään osoitteeseen.

Vakuutuksen verotustiedot perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön. Huomioi, että tiedot voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana.

  • Työkyvyttömyyden perusteella maksettavat päiväkorvaukset ja eläkkeet ovat saajalle veronalaista ansiotuloa.
  • Kertakorvaus on saajalle verovapaata tuloa.
  • Korvaukset sairaala-ajalta ovat veronalaisia vain sairaalan perimien hoitopäivämaksujen ylittävältä osalta.

Liitä korvaushakemukseen jäljennös maksuvuotta koskevasta sivutuloverokortista tai verottajalta tätä korvausta varten pyytämästäsi muutosverokortista. Muussa tapauksessa ennakkoveroa peritään 50 prosenttia ja jatkomaksatuksessa olevista eläkesuorituksista 60 prosenttia.