3 henkilöä palaverissa.

Ryhmätapaturmavakuutus

Kattava turva tapaturmien varalle

Ryhmätapaturmavakuutuksella turvaat vakuutetuille hyvän ja nopean hoidon tapaturman sattuessa. Vakuutettu voi hakeutua suoraan valitsemaansa hoitolaitokseen, eikä hoitoonpääsyä tarvitse jonottaa.

Ryhmätapaturmavakuutuksella voit turvata esimerkiksi yrityksesi henkilöstön täysaikaisesti tai vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta. Lisäksi voit vakuuttaa muun muassa yrityksesi vierailijoita sekä erilaisia tapahtumia ja toimintoja, kuten leirejä, retkiä, talkootyötä ja harrasteita.

Vakuutus on tarkoitettu Suomessa rekisteröidyille yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille, joilla on Y-tunnus ja kotipaikka Suomessa. Huomioithan, että myös vakuutettujen kotikunnan on oltava Suomessa.

Hyödyt yrityksellesi

  • Nopea hoito vähentää sairauspoissaoloja ja niiden kustannuksia.
  • Korvauslajit ja vakuutusmäärät ovat valittavissa joustavasti tarpeidesi mukaan.

Tapaturman satuttua haet korvauksia helposti vahinkoilmoituksen täyttämällä. Vahinkoilmoituksen täyttää ja allekirjoittaa vakuutuksenottaja.

Tarkemmat ohjeet korvausten hakemiseen löydät henkilövahinkojen toimintaohjeista seuraavista kohdista:

  • Vapaa-ajan tapaturma
  • Kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen vakuuttama tapaturma
  • Opiskelijalle tai oppilaalle sattunut tapaturma

Voit valita ryhmätapaturmavakuutukselle korvauslajeiksi hoito-, päiväraha-, invaliditeetti- ja kuolinturvan, joiden perusteella oikeudet korvauksiin syntyvät. Huomioi, että vakuutus korvaa vain tapaturman seuraamuksia. Esimerkiksi sairaudet ja rasituksesta vähitellen aiheutuneet vammat eivät ole tapaturmia.

Hoitoturva:

Voit saada korvauksia hoitoturvasta, kun vakuutetulle aiheutuu hoitokuluja hoitokorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen tapaturman vuoksi. Korvausten edellytyksenä on, että vamman tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä.

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Päivärahaturva:

Jos vakuutuksen yhteyteen on valittu korvauslajiksi päivärahaturva, on vakuutetulla oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyysajalta.

Invaliditeettiturva:

Invaliditeettiturvasta maksetaan korvauksia, kun tapaturma aiheuttaa vakuutetulle pysyvän haitan, joka on jatkunut vähintään kolme kuukautta. Haittakorvaukseen eivät vaikuta loukkaantuneen yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai harrastukset.

Kuolinturva:

Jos vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, omaisille maksetaan kertakorvaus.

Tarkemmat tiedot korvauksista löydät vakuutusehdoista.