Mies lenkkeilee kesäisessä metsässä.

Ammattiurheilijaturva

Lakisääteinen vakuutus ammattiurheilijoille

Ammattiurheilijaturva on urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus, jossa tapaturmavakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy ja eläkkeen OP-Henkivakuutus Oy.

Lain mukaan voidaan vakuuttaa alle 65-vuotias urheilija, jonka veronalaiset ansiot, pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta, ovat vähintään vuosittain vahvistetun tulorajan suuruiset. Urheiluseuran tai muu urheilua harjoittavan yhteisön tulee vakuuttaa edellä mainitun mukaan sellaiset joukkueurheilijat, joilla on pelaajasopimus seuran kanssa.

Yksilöurheilija voi vakuuttaa itsensä edellä mainitun mukaan vapaaehtoisesti.

Ammattiurheilijalle tulee ottaa vakuutus, jos

  • pelaaja on alle 65-vuotias ja hänellä on pelaajasopimus seuran kanssa.
  • pelaajan pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta saadut pelaajasopimuksen mukaiset veronalaiset ansiot (palkka, palkkiot ja verotettavat luontaisedut) ovat vuonna 2018 vähintään 11 200 euroa vuodessa tai vuotta lyhyemmässä pelikaudessa (11 190 euroa vuonna 2017).

Yksilöurheilija voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisella ammattiurheilijavakuutuksella. Tällöin pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta saadun vuosityöansion, jonka tulee vastata urheilijan urheilemisesta jatkuvasti saamaa veronalaista tuloa, on oltava vuonna 2018 vähintään 11 200 euroa.