Työhyvinvointi

 

Työhyvinvointi on monen tekijän summa ja siihen kannattaa panostaa. Työhyvinvoinnin kehittäminen koskettaa jokaista yritystä. Hyvinvoivassa työyhteisössä työ koetaan mielekkääksi ja motivoivaksi, mikä näkyy parempana työhön sitoutumisena ja lisää työn tuottavuutta. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin henkilöstön työkyky ja terveys kuin työturvallisuuskin. Tutustu palveluihimme ja siihen, miten voimme tukea yritystäsi työhyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon kaikissa vaiheissa.

 

Työhyvinvoinnin perusta on hyvä johtaminen

Työhyvinvointi, tuottavuus ja toiminnan sujuvuus linkittyvät vahvasti yhteen. Työhyvinvointi on sujuvaa arkea, jossa asiat rullaavat hyvässä yhteisymmärryksessä kohti selkeästi määritettyjä tavoitteita.

Toimiva henkilöstöjohtaminen on avain turhien työkykyriskien ja poissaolojen minimoimiseen. Poissaolojen lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa henkilöstön vaihtuvuudesta ja alhaisesta henkilöstötuottavuudesta. Henkilöstötuottavuuden osa-alueita ovat esimerkiksi motivaatio, työkyky ja osaaminen. Panostukset näiden asioiden kuntoon saattamiseen tuovat moninkertaisia säästöjä verrattuna poissaolokustannuksiin.

Johda työhyvinvointia tiedolla

Jotta toimenpiteet osataan kohdistaa oikein, on ensin tunnistettava, millä osa-alueilla kehittämistarpeita on ja mitä nämä kehittämiskohteet käytännössä ovat.

Hyvinvointikartoituksemme auttaa yritystäsi tunnistamaan työkykyriskejä sekä vahvistamaan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kartoituksessa huomioidaan niin terveyteen ja työhyvinvointiin kuin johtamiseen ja työyhteisön toimivuuteen liittyvät näkökulmat.

Sähköinen kyselymme on helppo toteuttaa kaikenkokoisissa yrityksissä, ja tulosten avulla yrityksesi on helppo tehdä oikein kohdennettuja kehittämistoimenpiteitä. Toista kysely ja saat tietoa tilanteen kehittymisestä.

Oikea-aikaiset panostukset oikeisiin kohteisiin näkyvät säästöinä esimerkiksi sairauspoissaolo-, työtapaturma- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä parempana työkulttuurina.

Varmista nopea apu ja tuki työkyvylle

Tapaturmista 80 % sattuu vapaa-ajalla, joten vain työajalla sattuviin tapaturmiin varautuminen ei riitä. Puolen vuoden työkyvyttömyyden jälkeen vain 50 % palaa töihin, vuoden jälkeen vain 20 %. Hoitoketjun nopeuttaminen mahdollistaa nopeamman töihin paluun.

Varmista siis, että yrityksesi henkilöstöllä ja sinulla itselläsi on voimassa tarvittavat vakuutukset työtapaturmien, ammattitautien sekä sairauksien varalle ja vapaa-ajan turvaksi. Vakuutuksemme tukevat sekä työkyvyn ylläpitoa että tuottavuutta.

Kannusta koko henkilöstöä

Myös henkilöstörahaston perustaminen on hyvä keino yrityksesi henkilöstön tuottavuuden parantamiseksi. Yhteinen rahasto kannustaa työntekijöitäsi ponnistelemaan yhdessä sen eteen, että yrityksesi tavoitteet saavutetaan. Henkilöstörahaston jäsen voi nostaa vuosittain omasta osuudestaan 15 %, josta viidennes on verovapaata tuloa.

Sitouta ja motivoi avainhenkilöt

Teet yrityksellesi palveluksen, kun tunnistat ja sitoutat yrityksen tärkeimmät avainhenkilöt. Henkilöstörahaston ja vahinkovakuutusten lisäksi myös eläkevakuutukset toimivat hyvänä sitouttamisen keinona. Täydennät niillä avainhenkilöidesi vanhuuspäivien toimeentuloa ja mahdollistat henkilöstön joustavan eläkkeelle siirtymisen. Lisäksi on hyvä huolehtia, että henkilöstösi omaisten taloudellinen toimeentulo on turvattu yllättäviä tilanteita varten henkivakuutuksella.