Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto

Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate.

Osuuspankeissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee pankille hallituksen, johon kuulu omistaja-asiakkaiden edustajien lisäksi pankin toimitusjohtaja.

EDUSTAJISTON KOKOUSKUTSU

Edustajiston varsinainen kevätkokous pidetään Turun Seudun Osuuspankin pääkonttorissa Turussa, Maariankatu 4 (käynti sisäpihalta, Kokoustilat) tiistaina 28.3.2017 alkaen klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:ssä edustajiston kevätkokoukselle määrätyt asiat ja päätetään sääntömuutoksesta ja uudesta vaalijärjestyksestä.

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan ja vaalijärjestys uudistetaan seuraavasti:

Sääntömuutoksen ja vaalijärjestyksen pääasiallinen sisältö:

 • Otetaan käyttöön omistaja-asiakas -termi.

 • Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuotto-osuudet.

 • Muutetaan 21 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;

 • Edustajistovaaleissa otetaan käyttöön enemmistövaalitapa.

 • Edustajistoa koskevaan sääntömääräykseen (uusi 13 §) sisällytetään edustajiston tehtäviä, kokoonpanoa, toimikautta ja eroamisjärjestystä sekä edustajiston kokouksia koskevat asiat (nykyisten sääntöjen 15 § ja 16 §).

 • Edustajiston jäsenen toimikausi päättyy, jos vaalikelpoisuuden edellytykset hänen kohdallaan eivät enää täyty.

 • Edustajistoa koskevasta sääntömääräyksestä (uusi 13 §) siirretään vaalikelpoisuutta ja vaalipiirejä koskevat asiat vaalijärjestykseen.

 • Edustajiston kokouskutsua ja omistaja-asiakkaille annettavia ilmoituksia koskevassa sääntökohdassa (uusi 15 §) otetaan entistä paremmin huomioon sähköiset viestintäkanavat.

 • Hallintoneuvoston tehtävistä (uusi 18 §) on poistettu maininta keskusvaalilautakunnan valitsemisesta ja vaalipiirien jaottelusta, koska nämä asiat mainitaan jatkossa vaalijärjestyksessä.

 • Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Uusi vaalijärjestys rakentuu seuraaville keskeisille muutoksille:

 • Otetaan käyttöön enemmistövaalitapa.

 • Päästäkseen ehdokkaaksi vaaleissa omistaja-asiakkaalla pitää olla vähintään kolmen (3) muun omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi olla kannattajana enintään yhdelle ehdokkaalle. Kannattajien ei tarvitse olla samasta vaalipiiristä kuin esitetyn ehdokkaan.

 • Ehdokaslista poistuu ja tilalle tulee ehdokasilmoitus

 • Säännöissä tai vaalijärjestyksessä ei enää määritellä vaalipiirejä, vaan hallintoneuvosto määrittelee vaalipiirit ennen vaalin toimittamista.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävinä 10.3.2017 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Maariankatu 4, Turku. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.uusi.op.fi/turku.

Ennen kokousta klo 17.30 alkaen on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen keskustelu jatkuu buffet-ruokailun parissa.

Ruokailun vuoksi pyydämme teitä ilmoittautumaan tai ilmoittamaan esteestä ma 20.3.2017 mennessä, kiitos.

Tervetuloa!

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI

Hallitus

Olli-Pekka Saario

 

LIITTEET

Esityslista

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2016

Hallituksen ehdotus sääntöjen muutoksiksi

 

TIEDOKSI

Hallintoneuvoston puheenjohtajat

Hallitus

Tilintarkastajat

 

Nimi Ammatti Kotipaikka Toimikausi
Pirjo Airinen järjestelmäasiantuntija Turku 2016-2019
Lena Backman VTM Naantali 2015-2018
Anders Blom toimitusjohtaja Turku 2014-2017
Toni Eklund toimitusjohtaja Turku 2014-2017
Juha Haapakoski toimitusjohtaja,
päätoimittaja
Raisio 2016-2019
Veli-Matti Hakanen rehtori Turku 2015-2018
Elina Heino emäntä Vehmaa 2015-2018
Pentti Huovinen professori Turku 2016-2019
Hannu Kallio hallintojohtaja Turku 2014-2017
Pasi Kankaanpää tarkastaja Rusko 2014-2017
Susanne Karlsson yksikönpäällikkö Parainen 2016-2017
Katja Kemell OP-yhteyshenkilö, pääluottamusmies Turku 2016-2019
Tarja Koivisto sairaanhoitaja Turku 2015-2018
Petri Kolehmainen toimitusjohtaja Naantali 2014-2017
Ari Korhonen kaupunginjohtaja Raisio 2016-2019
Niko Kyynäräinen kehityspäällikkö Turku 2014-2017
Jouni Laiho tietohallintopäällikkö Parainen 2016-2019
Annina Lehtiö-Vainio nuorisopalvelujohtaja Turku 2016-2019
Turja Lehtonen työehtosihteeri Turku 2015-2018
Kalle Leinonen logistiikkakoordinaattori Turku 2015-2018
Sauli Lähteenmäki maanviljelijä Rusko 2016-2019
Harri Mahkonen maanviljelijä Vahto 2015-2018
Markku Monnonen kotiseutuneuvos Turku 2014-2017
Outi Rannikko aluejohtaja Rusko 2014-2017
Jyrki Rautiainen kirkkoherra Naantali 2016-2019
Vesa Riihihuhta maanviljelijä Kaarina 2015-2018
Juho Savo maakuntaneuvos Turku 2016-2019
Anne Seivästö lääkäri Kaarina 2016-2019
Anne Silver verhoilijaentisöijä Vehmaa 2015-2018
Henry Toivari toiminnanjohtaja Turku 2016-2019
Liisi Vanto varatuomari Turku 2014-2017

Toimikausi 4.12. 2017 - 2021

Nimi Ammatti Kotipaikka
Jäsenalue 01 Kaarina    
Maija Hanhiala Henkilöstöjohtaja, KTM Kaarina
Terhi Nyman KM, luokanopettaja Kuusisto
Hanna Sirkiä Aineenopettaja, FM Kaarina
Marketta Tapiola Palveluneuvoja, eläkeläinen Kaarina
Sanna Tähkämaa Yrittäjä, maanviljelijä Piikkiö, Kaarina
Marjukka Viljanen Lähihoitaja Piispanristi
Jäsenalue 02 Naantali    
Marja Kytönen Toiminnanjohtaja Naantali
Jouko Numminen Eläkeläinen Naantali
Ritva Raitmaa HT-tilintarkastaja Naantali
Jukka Virta Yrittäjä, rahoituskonsultti Naantali
Jäsenalue 03 Raisio    
Emmi Haavisto Kauppatieteiden kandidaatti, opiskelija Raisio
Anneli Kivijärvi LKT, erikoislääkäri Raisio
Hannele Lehto-Laurila Varatuomari, asianajaja Raisio
Jukka Liukas Yrittäjä, valokuvaaja Raisio
Anita Ruusuranta Vanhus-ja päivähoitaja, eläkeläinen Raisio
Jäsenalue 04 Rusko    
Helena Aho Yrittäjä, FM Rusko
Risto Ahtinen Maanviljelijä, tilitoimistoyrittäjä Rusko
Elise Forsberg Eläkeläinen Rusko
Jäsenalue 05 Parainen    
Karoliina Abrahamsson Koulusihteeri, skolsekreterare Parainen
Sanna Autio Biologi Parainen
Ingmar Enroth Pol.mag., pensionär. Valtiot.maist., eläk. Pargas Parainen
Jäsenalue 06 Vehmaa    
Merja Alastalo Rehtori, eläkeläinen Vehmaa
Jyrki Heilä Yrittäjä, maanviljelijä Vehmaa
Timo Santanen Maanviljelijä Vehmaa
Jäsenalue 07 Turku    
Niko Aaltonen Palvelupäällikkö, tradenomi Turku
Satu Alanen Pääsihteeri, varatuomari Turku
Rauno Artesola Toimittaja, eläkeläinen Turku
Pekka Artukka Eläkeläinen, yrittäjä Turku
Ulla Bergman Varanotaari Turku
Jari Forsström Lääketieteen tohtori, toimitusjohtaja Turku
Tiia Granberg Yrittäjä, isännöitsijä Nousiainen
Heidi Haapala Sairaanhoitaja Turku
Jari Heinonen Toimitusjohtaja, yrittäjä Turku
Raimo Huhtanen Rakennusmies, eläkkeellä Turku
Vesa Jauhiainen Vanhempi konstaapeli Lieto
Minna Knifsund Yrittäjä, toimitusjohtaja Turku
Seppo Koski Asentaja, eläkeläinen Turku
Piia Kramsu Toimistotyöntekijä Turku
Eero Kunnas Asiakkuusjohtaja Turku
Sirpa Kuukasjärvi Lähihoitaja Turku
Jukka Kärkkäinen Lääketieteen tohtori, ylilääkäri Turku
Milla Leino Maalari, lähihoitaja Turku
Pia Lindell FM, sihteeri Turku
Katja Lunden KTM Turku
Riikka Lyrintzis Luokanopettaja Kaarina
Minna Löppönen Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri Turku
Aimo Massinen Päätoimittaja, eläkkeellä Turku
Ville Pasonen IT- ja tietosuojavastaava Turku
Vuokko Puljujärvi Henkilöstösuunnittelija, yhteisöpedagogi Turku
Jouni Pulkkinen Lakimies, varatuomari Turku
Petja Raaska FM, toiminnanjohtaja Turku
Ari Rantanen Myyjä, muusikko Turku
Pirjo Ranti Lehtori, THM Turku
Eevi Raunio Maalarimestari Turku
Tiina Rinne Oikeustieteen kandidaatti, opiskelija Turku
Jarmo Rosenlöf Sosiaalineuvos Turku
Pekka Saarela Luokanopettaja, eläkeläinen Turku
Jari Suominen Varatuomari, hallituksen jäsen Turku
Ville Tavio Kansanedustaja, lakimies Turku
Emma Viitanen Hoitaja, sairaanhoitajaopiskelija Turku

 

Edustajiston vaalit järjestettiin 6.-19.11.2017 yhteensä 81 osuuspankissa. Kaikkien näissä vaaleissa äänestäneiden kesken arvotun Volkswagen Passat Variant GTE -hybridiauton voitti vuodeksi käyttöön

Esa Salin, Tampere

Kiitos kaikille edustajiston vaaleissa äänestäneille ja onnea arvonnan voittajalle!


OP Turun Seudun edustajiston vaaleissa äänestäneiden kesken arvotut Samsung Galaxy S8 -puhelimet (5 kpl) voittivat

Sirkku Maarit Ranta, Naantali

Lauri Tapio Santanen, Pori

Henriikka Hannele Viitanen, Raisio

Anja Saga Suomi, Turku

Merja Riitta Maria Kosonen-Varjonen, Raisio

Puheenjohtaja
Jarna Heinonen
s. 1965
KTT
Professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2006- (pj 2010-)

Keskeinen työkokemus: TSE Entren johtaja Turun kauppakorkeakoulu/Turun yliopisto 1999-, tutkimus- ja koulutuspäällikkö/tutkimusvastaava Turun kauppakorkeakoulu 1992-1999, kehityspäällikkö/toimistopäällikkö Tavoite-Auto Oy 1988-1992

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: OP-Pohjola osk hallintoneuvoston jäsen 2012-, Turun työtieteiden keskus, johtokunnan jäsen 2012-2014, TOP-Säätiö hallituksen varapuheenjohtaja 2011-, Member of the Working Group for Policy Relevant research on entrepreneurship and SMES, European Comission 2010-

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura, hallituksen jäsen 2009-2013

Varapuheenjohtaja
Juha Salonen
s. 1973
Yo-merkonomi
Toimitusjohtaja

Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2010- (vpj 2013-)

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Perheleipurit Oy 2014-, Toimitusjohtaja Leipomo Salonen Oy 2003-, markkinointipäällikkö Leipomo Salonen Oy 1999-2003

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: ETL (Elintarviketeollisuusliitto ry) Leipomoyhdistys, puh.johtaja, , Suomen Leipuriliitto ry. valtuuskunnan varapuheenjohtaja 2012-, Raisio Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2010-, Perheleipurit Oy:n hallituksen jäsen 2003

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: Perheleipurit Oy, hallituksen puheenjohtaja 2009-2014

Erkki Haavisto
s. 1968
MMM, agronomi
Maanviljelijä

Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2009-

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Turun yliopiston neuvottelukunnan jäsen 10/2014-, Raisio Oyj hallituksen jäsen 2004-, Metsänhoitoyhdistys Lounametsä, hallituksen varapuheenjohtaja 2013-, MTK metsäjohtokunnan jäsen 2011-, Raision kaupunginvaltuuston jäsen 1997-

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: Metsähoitoyhdistys Lounametsä, hallituksen jäsen 2009-, puheenjohtaja 2011-2013, Raision kaupunginhallituksen jäsen 2011-2012

Kristiina Hellstén
s. 1953
FT
Hankejohtaja

Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2008-

Keskeinen työkokemus: Ympärivuorokautisen hoidon johtaja Turun sosiaali- ja terveystoimi 2008-, ylihoitaja Turun kaupunki 2005-2008, erikoissuunnittelija Stakes 2002-2005, suunnittelija Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1995-2002, hoitoalan opetus- ja koulutustehtäviä 1984-1995

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Turun Ensi- ja Turvakoti ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2014, Turun Diakoniasäätiö, valtuuskunnan jäsen 2010-, Eero Rantasen Säätiö, hallituksen jäsen 2007-

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: Turun vesiliikelaitoksen johtokunta, puheenjohtaja 2009-2012, Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry., varapuheenjohtaja 2003-2011, Turun kaupungin, vesilaitoslautakunnan jäsen 2001- 2005; puheenjohtaja 2006-2008, Myllykoti Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2004- 2005, Turun Lyseon johtokunta, puheenjohtaja 2001- 2004, Kaarinan kunnanvaltuuston jäsen 1977- 1988

Olli Manner
s. 1956
DI
Toimitusjohtaja

Turun Seudun Osuuspankin hallituksen jäsen 2012-

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Elomatic Oy 1996-,

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2011- ja varapuheenjohtaja 2014-, Turun Messukeskus Oy, hallintoneuvoston jäsen 2010-, Varma, keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, työnantajien neuvottelukunta 2008-, Varsinais-Suomen TE-keskus, elinkeinojaoksen jäsen 2006, Turun kauppakamari, ulkomaankauppavaliokunnan jäsen 2003-

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: Varsinais-Suomen Maakuntahallitus, telakkatyöryhmän jäsen 2013-2014, Turun Ammattikorkeakoulu, konetekniikan neuvottelukunnan jäsen 2001-2008, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton (SKOL) hallituksen jäsen 2002-2005 sekä hallituksen varapuheenjohtaja 2005, Finpro, Meriteknisen ryhmän puheenjohtaja 1999-2001, Teknologiateollisuus / Meriteollisuusyhdistys ry, vienninedistämistoimikunnan  puheenjohtaja 2002-2003

Olli-Pekka Saario
 s. 1957
OTK, eMBA
Toimitusjohtaja

Turun Seudun Osuuspankki, hallituksen jäsen 2001-2008 ja 2012-

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Turun Seudun Op 1.4.2012-, varatoimitusjohtaja Turun Seudun Op 2001-2012, kokemusta pankkialan johtotehtävistä OP-Pohjola-ryhmässä (Salon Seudun Op ja OKO Oyj) 1984 alkaen

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Turun Palloseuran Säätiön hallituksen puheenjohtaja 2014-, Turun yliopiston neuvottelukunnan jäsen 10/2014-, Turun Kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen jäsen 2013-, OP-Henkilöstörahasto Oy  hallituksen jäsen 2012-, Varsinais-Suomen OP-liitto hallituksen varapuheenjohtaja 2012-, Turun kauppakamari hallituksen jäsen 2012-, TOP-Säätiö hallituksen jäsen 1.4.2012-, Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy hallituksen jäsen 2002-, hallituksen puheenjohtaja 1.4.2012-

Merkittävimmät päättyneet luottamustehtävät: OP-Henkivakuutus Oy hallituksen jäsen 2011-2014, TPS Turku ry, hallituksen jäsen 2009-2014, OP-Rahastoyhtiö, hallituksen jäsen 2009-2011, Opstock Oy, hallituksen jäsen 2003-2006, OKO Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 1999-2007, OKO Investointiluottopankki Oyj, hallituksen jäsen 1998-2000