OP Suomenselkä

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, ehdotus uuden Suomenselän Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat.

1. Ilmoitus OP Suomenselän omistaja-asiakkaille

2. Sulautumissuunnitelma liitteineen

3. Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

4. Sulautumiseen osallistuvien pankkien hallitusten selostukset tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista ko. pankin asemaan vaikuttavista asioista

5. Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeisimmän tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

6. Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta