OP Mynämäki-Nousiainen pankin kuva

Tervetuloa asioimaan

OP Mynämäki-Nousiainen on jäsentensä omistama pankki, jonka kaikessa toiminnassa korostuu paikallisuus ja ihmisläheisyys.

Pankin perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaidensa, asiakkaidensa ja toimialueensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Mynämäki-Nousiainen syntyi 31.8.2015, kun Mynämäen Osuuspankki ja Nousiaisten Osuuspankki yhdistyivät. Pankilla on konttorit Mynämäessä, Nousiaisissa ja Lemussa. Pankin toimialueita ovat Mynämäen ja Nousiaisten kunnat sekä Maskun kunnan Lemun ja Askaisten osa-alueet.

OP Mynämäki-Nousiainen on täyden palvelun pankki

Perinteisten pankki- ja rahoituspalveluiden ohella tarjoamme laadukkaat varallisuudenhoito-, vakuutus- ja lainopilliset palvelut. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme myös parhaat keskittämisedut. Vuonna 2014 omistaja-asiakkaille maksetut bonukset olivat miljoona euroa. Omistaja-asiakkaita pankillamme on 10 000.