Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto

Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate.

Osuuspankeissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee pankille hallituksen, johon kuulu omistaja-asiakkaiden edustajien lisäksi pankin toimitusjohtaja.

Terho Fromholtz
s. 1964
DI
Yrittäjä
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-
Somerniemen Osuuspankin hallintoneuvosto 1992-2005, puheenjohtaja 1997-2005, hallitus, puheenjohtaja 2005-2013

Jukka Hulkkonen
s. 1955
Metsänhoitaja, eMBA, kauppaneuvos  
Toimitusjohtaja
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-
Salon Seudun Osuuspankin hallitus 1997-2009, Salon Osuuspankin hallitus 2008-2013
Vastuualueet: Pankin operatiivinen johtaminen, sidosryhmäsuhteiden hoito ja hallituksen jäsen
Keskeinen työkokemus: Osuuspankkien Keskusliitto, esimiesharjoittelija 1982, Suur-Helsingin Osuuspankki, konttorinjohtaja 1983, Oulun Osuuspankki, yritysasiamies 1984, Kainuun Osuuspankki, aluejohtaja 1984-89, Joensuun Osuuspankki, pankinjohtaja 1989-1996, Salon Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1997-2009, Salon Osuuspankki, toimitusjohtaja 2009-2013
Keskeiset luottamustoimet: OP-Pohjola osk, hallintoneuvoston varapj 2006-2011, Salon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy, hall.pj 1997-2009, Salon OP-Kiinteistökeskus Oy, hall.pj 2009-2014, Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy, hall.pj 2014-, OP-johtajat ry, hallituksen pj 2006-2011, Helsingin OP, hallintoneuvoston varapj 2006-2011, OP-Pohjola-ryhmän yt-toimikunta, jäsen 2000-2011, OP-Rahastoyhtiö, hallituksen varajäsen 1999-2008, Turun Kauppakamarin Salon osasto, hallituksen varapj 2003-2014, hallituksen jäsen 2000-2002, 2014-, Turun ammattikorkeakoulu Salon yksikkö, neuvottelukunnan pj. 2006-2008, Lounea Oy (ent. SSP Yhtiöt Oy), hallintoneuvoston jäsen 2006-2011, hallituksen puheenjohtaja 2012-, Pohjola Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2012-2014.  
                                                                                                              
Hannu Isotalo
s. 1962
Maatalousyrittäjä, HHJ
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-  
Kiikalan Rekijoen Osuuspankin hallitus 1993-2009, puheenjohtaja 2006-2009, Salon Osuuspankin hallitus 2008-2013
Keskeiset luottamustoimet: Isotalon Kasvattamo Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kirsti Kirjonen
s. 1955
KTM   
Toimitusjohtaja  
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-, hallituksen puheenjohtaja 18.9.2013-   
Salon Seudun Osuuspankin hallitus 1997-2009, puheenjohtaja 2006-2009, Salon Osuuspankin hallitus, puheenjohtaja 2008-2013    
Vastuualueet: Salon Seudun Sanomat -konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Priimus Group Oy:n paikallislehtiyhtiöiden toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
Keskeinen työkokemus: Salon Seudun Sanomat Oy, hallintopäällikkö 1982-88, hallintojohtaja 1989-96, toimitusjohtaja 1997-
Keskeiset luottamustoimet: SSP Yhtiöt Oy, hallintoneuvoston vpj, Salon Kauppakamariosasto, hallituksen pj, Salon Alueradio Oy, hallituksen pj, Salon Seudun Sanomat Oy, hallituksen jäsen, Uudenkaupungin Sanomat Oy, hallituksen jäsen, Plari Oy, hallituksen jäsen, Priimus Media Oy, hallituksen jäsen, Paikallislehtien liitto ry, hallituksen jäsen   

Ritva Koisti
s. 1956
Kontrolleri
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-  
Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton hallitus 2003-2008, Kiskon Osuuspankin hallitus, puheenjohtaja 2000-2009, Salon Osuuspankin hallintoneuvosto 2008-2011, Salon Osuuspankin hallitus, varapuheenjohtaja 2011-2013  
Keskeinen työkokemus: Kiskon kunta, kanslisti, kirjanpitäjä 1977-2008, Salon kaupunki, kontrolleri 2009-

Matti Leikkonen
s. 1955
OTK, KTM, varatuomari, HHJ
Hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-
Perniön Osuuspankin hallintoneuvosto 2000-2009, puheenjohtaja 2002-2009, Salon Osuuspankin hallintoneuvosto, puheenjohtaja 2008-2013, Varsinais-Suomen Osuuspankkiliiton hallitus 2008-

Ari Mikkola
s. 1955
Agronomi
Rehtori
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-, hallituksen varapuheenjohtaja 18.9.2013-  
Forssan Seudun Osuuspankin hallitus 1991-, varapuheenjohtaja 1996-, puheenjohtaja 2002-2013
Keskeinen työkokemus: Jokioisten maatalousoppilaitos, maatalousopettaja 1980, Mustialan maatalousoppilaitos, lehtori 1981-, rehtori 1986-1995, Hämeen ammattikorkeakoulu, koulutusohjelmajohtaja 1996-2011, Hämeen ammattikorkeakoulu, biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja 2012-, Hämeen ammatti-instituutti, vararehtori 2003-, rehtori 2005-
Keskeiset luottamustoimet: OP-Pohjola osk, hallintoneuvoston jäsen 2012-, Forssan OP-Kiinteistökeskus, hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Forssan OP-Kulma, hallituksen puheenjohtaja    

Heino Ruottinen
s. 1954  
DI, HHJ
Toimitusjohtaja
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 3.9.2013-
Forssan Seudun Osuuspankin hallitus 2003-2013
Keskeinen työkokemus: Labko Oy, suunnittelija, projektipäällikkö 1981-1983, Valmet Automation Oy, systeemisuunnittelija 1983-1985, Parma Elektroniikka, tuotekehityspäällikkö 1985-1988,
Mitron Oy, toimitusjohtaja 1988-2007, hallituksen puheenjohtaja 2008-
Keskeiset luottamustoimet: Kiinteistö Oy Suunnittelukulma, hallituksen puheenjohtaja, Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy, hallituksen jäsen, Biotus Oy, hallituksen jäsen, Technion Oy, hallituksen jäsen, Eleforss Oy, hallituksen jäsen, Hejar Oy, hallituksen puheenjohtaja, Aste Oy, hallituksen jäsen  

Susanna Yliharmi
s. 1973
Filosofian maisteri
Lehtori
Lounaismaan Osuuspankin hallitus 23.11.2016-
Lounaismaan Osuuspankin hallintoneuvosto ja tarkastusvaliokunta 2013-23.11.2016, Someron Osuuspankki, hallituksen jäsen 2008-2013, hallintoneuvoston jäsen 2004-2008
Keskeinen työkokemus: Someron kaupunki, lehtori 2000-
Keskeiset luottamustoimet: Someron Jäähalli Oy, hallituksen jäsen 2013-, Jaatimet Oy, hallituksen varajäsen 2012-, Someron OAJ:n paikallisyhdistys, hallituksen jäsen 2006-2016, varajäsen 2016-

Nimi Ammatti Kotipaikka Toimikausi
Huittinen Jukka Maanviljelijä Kisko 2015-18
Järvi Ari Yrittäjä Salo 2017-20
Karonen Raili Tuotannon suunnittelija Salo 2015-18
Lehmussaari Janne Agronomi Salo 2017-20
Lehti Hanna Markkinointipäällikkö Halikko 2017-20
Lehto Teija Maanviljelijä, metsäasiantuntija Häntälä 2017-20
Lindberg Nella-Mari Luokanopettaja Häntälä 2017-20
Lindeman Jorma Terveyskeskuslääkäri Perniö 2017-20
Liusvaara Leena Rehtori Salo 2016-19
Manner Veikko Johtaja Somerniemi 2016-19
Manni Pekka Maanviljelijä, kirvesmies Terttilä 2016-19
Murto Sari Yrittäjä Raatala 2016-19
Nieminen Janne Pääluottamusmies, teurastaja Matku 2015-18
Nieminen Raimo Metallimies Salo 2015-18
Norri Timo Maatalousyrittäjä Forssa 2016-19
Nummentalo Juhani Mielenterveyshoitaja Salo 2017-20
Ojansuu Ismo Puutarhuri Forssa 2017-20
Paakkonen Marja-Leena, varapuheenjohtaja Yrittäjä Halikko 2015-18
Pajanti-Raudus Nina Yrittäjä Forssa 2017-20
Peipinen Jouko Kehityspäällikkö Forssa 2017-20
Pitkänen Olavi Toiminnanjohtaja Salo 2015-18
Pukkila-Toivonen Hanna Kustannustoimittaja Hirsjärvi 2016-19
Rinne Erkki Metsänhoidonneuvoja Perniö 2016-19
Savela-Kirjonen Annikka Opettaja Pertteli 2015-18
Tammi Timo Tarkastusinsinööri Salo 2015-18
Torkkola Pekka, puheenjohtaja Liikenneopettaja Somero 2016-19
Toukola Hannu Rehtori Forssa 2016-19
Turunen Helena Opettaja Porras 2015-18
Vikman Pasi Hallinto-oikeussihteeri Forssa 2016-19
Villman Jarmo Maanviljelijä
Suomusjärvi  
2015-18

 

Toimikausi 4.12.2017 - 2021

Nimi Ammatti Kotipaikka
Jäsenalue 01 Forssa-Tammela    
Risto Aaltonen Koulunkäynninohjaaja Forssa
Ritva Aho Vapaaehtoistyöntekijä Forssa
Sauli Alitalo Maanviljelijä, yrittäjä Tammela
Timo Huokuna Maanviljelijä, sairaanhoitaja Tammela
Johanna Häggman Sairaanhoitaja Forssa
Ilkka Joenpalo Maakuntaneuvos Forssa
Marja-Leena Korpela Kotitalousopettaja, eläkeläinen Forssa
Arttu Laasonen Rahoitusjohtaja, KTM Forssa
Esa Laukkanen Poliisi, vanhempi konstaapeli Tammela
Erkki Liikanen Muusikko Tammela
Emmi Lintonen Optikko Forssa
Eero Pura Maanviljelijä Tammela
Lotta Saarenmaa Humanististen tieteiden kandidaatti, opiskelija Forssa
Johanna Talikainen Yrittäjä, viestinnänsuunnittelija Forssa
Irmeli Vinnikainen Maatalousyrittäjä Forssa
Jäsenalue 02 Salo    
Kalle Alanko Paloesimies evp, pienyrittäjä Salo
Jouni Eskola Agrologi, maanviljelijä Kiikala
Arto Fagerström CNC-koneistaja Perniö
Maarit Haapanen Kassa Salo
Mikko Halkilahti Agronomi Salo
Kari Hartman Yrittäjä Salo
Lasse Helskyaho Eläkeläinen Halikko
Jussi Huhtala Maatalousyrittäjä Salo
Vesa Jokinen Kauppias Salo
Kaisa Kataja Fysioterapeutti, ammatinharjoittaja Salo
Juho Korvenoja Maatalousyrittäjä, MMM Pertteli
Kimmo Kunnia Yrittäjä Kuusjoki
Kristiina Kymäläinen Maatalousyrittäjä Kruusila
Marja Leppähaara Lähihoitaja, maatalousyrittäjä Suomusjärvi
Mikko Lunden Myyjä, palveluesimies Salo
Kari Niinistö Toimialajohtaja, eläkkeellä Salo
Pirjo Niittonen Toimistosihteeri Perniö
Saku Nikkanen Liikunnanohjaaja Salo
Mika Paukkeri Insinööri Halikko
Jorma Peltonen Yrittäjä, eläkeläinen Halikko
Markku Peltonen Maatalousyrittäjä, agrologi Perniö
Marja Ruokonen Kotipalvelutuottaja Salo
Terttu Ryyppö Kunnansihteeri Salo
Päivi Räike Asianajaja, varatuomari Salo
Mauri Sinnelä Puuseppä, eläkeläinen Suomusjärvi
Elina Suonio-Peltosalo Esh Salo / Perniö
Juha Talviniemi Myyntipäällikkö Halikko
Simo Vesa Työnsuunnittelija Salo
Juhani Virtanen Veteraanikauppias, eläkeläinen Muurla
Jäsenalue 03 Somero    
Anita Hallapelto Yrittäjä Somero
Sanni Ingerman-Laine Maaseutuyrittäjä Somero
Markku Mäki-Teeri Maanviljelijä, eläkeläinen Somero
Minna Nikkanen Urheilija, tradenomi Turku
Mari Siviranta Hankintapäällikkö Somero
Mikko Virtanen Maatalousyrittäjä, agrologi (AMK) Somero