Vuosikatsaus 2017

 

Varautumista tulevaisuuteen

Suomi pääsi vihdoin talouden kasvun uralle. Toki vain kasvukeskuksissa väestön määrä ja elinvoimaisuus lisääntyvät. Oma toimialueemme ei ainakaan vielä ole palannut kasvun uralle. Siihen vaaditaan uudenlaista tapaa toimia, uusia innovaatioita ja uutta ajattelua.

OP Ryhmä on päättänyt uusiutua, siitä hyvä esimerkki on uuden OP2016 strategian rohkeat linjaukset. Tavoitteenamme on strategiakaudella muuttua perinteisestä finanssitoimijasta monialaiseksi palveluyritykseksi, jonka pohjana on finanssiosaaminen. Saman uudistumisen linjan on valinnut myös oma pankkimme. Vuosi 2017 oli osaltamme rakenteiden uudistamisen vuosi, niin organisaation kuin palveluverkostomme osalta. Pankille valittiin myös uusi edustajisto, joka aloittaa toimintansa tänä keväänä.

Olemme strategiassamme korostaneet kaksoisrooliamme, liiketoimintaroolia ja yhteisöllistä rooliamme. Liiketoimintaroolissamme menestyimme vuonna 2017 hyvin. Huolimatta alhaisesta korkotasosta ja selvästi kiristyneestä hintakilpailusta, taloudellinen tuloksemme oli hyvä. Yhteisöllisessä roolissamme jatkoimme Kesäduuni-kampanjaamme, osallistuimme pankkina Hiiop 100 -vapaaehtoistyökampanjaan ja teimme merkittävän sijoituksen Salon IoT Parkiin, jonka tavoitteena on toimialueen elinvoimaisuuden lisääminen syntyvien yritysten ja työpaikkojen kautta.

Asuntokauppojen ja asuntoluottojen määrässä näkyi toimialueemme talouden alavireisyys

Koko luottokanta supistui ml. OP-Asuntoluottopankkiin välitetyt luotot 0,8 prosenttia. Asuntoluottoja nostettiin 12,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuotena ja asuntoluottokanta väheni 1,3 prosenttia. Myös yritysluotot vähenivät 1,1 prosenttia poiketen edellisvuosien hyvistä kasvuista. Korkosuojausten määrä kasvoi nelinkertaiseksi verrattuna edelliseen vuoteen. "Vaikka lyhyet viitekorot ovat edelleen miinuksella, ovat pitkät korot jo nousseet ja niiden perusteella määräytyy korkosuojausten hinta. Nyt on oikea hetki suojata uudet ja vanhat luotot tulevalta korkojen nousulta", sanoo Hulkkonen.

Varallisuudenhoitopalveluiden kasvu jatkui edelleen. Asiakasvarat kasvoivat 4,0 prosenttia. Talletukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Rahasto- ja vakuutussäästämisen kasvu oli hyvää, rahastosäästöt kasvoivat 13,2 prosenttia ja vakuutussäästöt 5,1 prosenttia. Pankkitoiminta yhteensä kasvoi 1,8 prosenttia.

Pankin liikevoitto oli 15,5 miljoonaa euroa. Korkokate kasvoi ja palkkiotuotot laskivat lievästi. Pankin riskitilanne on vakaa. Luottotappiot laskivat selvästi ja olivat 148 000 euroa. Pankki teki arvonalennuksia tai ylimääräisiä poistoja omistamiinsa kiinteistöihin 1,2 miljoonaa euroa.

Pankin vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 46,78 prosenttia ja omat varat 240,8 miljoonaa euroa. Pankki maksoi asiakkailleen bonuksia 4 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 1236 kpl ja omistaja-asiakkaita pankilla on yhteensä yli 46 000.

Lounaismaan OP-Kiinteistökeskuksen liikevoitto oli 176 tuhatta euroa. Asuntokauppojen määrä väheni 11 prosenttia. Isännöitävien kohteiden määrä kasvoi 7 prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät

Taloudessa on tapahtunut selvä käänne parempaan, Suomen talous ylsi vuonna 2017 hyvään kasvuun, kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä myös lähivuosina. Toimialueemme hyvä sijainti, saatavilla oleva osaava työvoima ja alhainen kustannus- ja korkotaso tarjoavat toimialueella oleville ja tänne sijoittuville sekä uusille yrityksille mahdollisuuden kasvuun. Tätä kasvumahdollisuutta on kaikkien toimijoiden määrätietoisesti edistettävä.

"Vahvistunut työmarkkina ja Varsinais-Suomen hyvä taloudellinen veto tulee jossakin vaiheessa näkymään positiivisesti myös meidän toimialueellamme. Nyt onkin hyvä aika vaihtaa asuntoa, korot ovat alhaalla ja asuntojen hinnatkin ovat maltillisia", kertoo toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen.

Pankkien korkokatetta haastaa edelleen ennätyksellisen alhainen korkotaso. Palkkiotuottojen ja korkokatteen säilyminen samalla tasolla on haastavaa. Lounaismaan Osuuspankin tulostavoite tälle vuodelle on viime vuoden tasoinen. Uudet kilpailijat ja digitaalisuus muuttavat merkittävästi pankkitoimintaa lähivuosina.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, p. 044 770 1201
varatoimitusjohtaja Jouni Hautala, p. 050 342 7658