Rahoitusalan mahdollinen työnseisaus 4.-5.1.2018

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen ja OP Kangasala varautuu työnseisaukseen 4.-5.1.2018. Pyydämme myös asiakkaitamme huomioimaan lakon vaikutukset palveluihimme.

Työnseisauksen aikana pyrimme turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten korttimaksamisen, käteisautomaattien toiminnan sekä palkkojen, eläkkeiden ja laskujen maksun. Konttoreiden ollessa suljettuina, ei eläkkeitä tai muita KELA:n etuuksia ole mahdollista nostaa lakon aikana. Palveluissa voi esiintyä häiriöitä ja niiden korjaamisessa voi olla viiveitä.


Jos työnseisaus toteutuu, niin kaikki konttorimme ovat suljettuina 4.-5.1.2018.  Jos asiakkaillamme on aikavarauksia työnseisauksen ajalle, otamme yhteyttä, mikäli varausta täytyy siirtää toiseen ajankohtaan.


OPn puhelinpalvelut ja verkkopalvelun chat eivät ole käytössä työtaistelun aikana.
Mahdollisista suuremmista muutoksista ja häiriöistä kerromme erikseen op.fi-verkkopalvelussa sekä facebook-sivuillamme.

Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesta työmarkkinahäiriöistä aiheutuvaa haittaa.