Rahoitusalan mahdollinen työnseisaus 28.-29.12

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen ja OP Kangasala aloittaa varautumisen Ammattiliitto Pro ry:n ilmoittamaan työtaisteluun 28. - 29.12.2017. Pyydämme myös asiakkaitamme huomioimaan lakon vaikutukset palveluihimme.

Työnseisauksen aikana pyrimme turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten korttimaksamisen, käteisautomaattien toiminnan sekä palkkojen, eläkkeiden ja laskujen maksun. Palveluissa voi esiintyä häiriöitä ja niiden korjaamisessa voi olla viiveitä.


Jos työnseisaus toteutuu, niin kaikki konttorimme ovat suljettuina 28.-29.12.2017.  Jos asiakkaillamme on aikavarauksia työnseisauksen ajalle, otamme yhteyttä, mikäli varausta täytyy siirtää toiseen ajankohtaan.


OPn puhelinpalvelu 0100 0500 ja verkkopalvelun chat palvelevat mahdollisen työtaistelun aikana, mutta rajoitetuin palveluajoin sekä normaalia pienemmällä miehityksellä.


Asiakkaiden on hyvä varautua palveluiden ruuhkautumiseen ja tavallista pidempiin odotusaikoihin. Mahdollisista suuremmista muutoksista ja häiriöistä kerromme erikseen op.fi-verkkopalvelussa sekä facebook-sivuillamme.


Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesta työmarkkinahäiriöistä aiheutuvaa haittaa.