Metsäkoneyrittäjät-kuva

Metsäkone- ja koneyrittäjien vakuuttaminen

Metsäkone- ja koneyrittämisen alan kehittyminen sekä laitteiden kallistuminen ja lisääntyminen luovat tarpeen yhä monipuolisemmille vakuutusratkaisuille. A-Vakuutus auttaa löytämään yrityksellesi sopivimmat vakuutusratkaisut.

Puunhankinta ulottuu maisemallisesti vaikeisiin paikkoihin ja jopa saariin vesistörikkaassa Suomessa. Metsäkoneiden kuljettaminen kuljetusalustoilla ja metsässä on syytä turva asianmukaisella vakuutuskokonaisuudella. Riittävä vakuutusturva mahdollistaa myös rahoituksen saamisen kalliimpia konehankintoja varten.

Vakuuta työkoneesi kattavasti

Koneiden käyttö metsässä, turvesoilla ja tienhoitotöissä lisääntyy jatkuvasti ja lisälaitteiden käyttö on yhä monipuolisempaa. Autamme sinua löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivimmat vakuutukset, joissa huomioidaan tarpeesi metsäkone- ja koneyrittäjänä. Mietitään yhdessä millaisia riskejä toimintaan sisältyy, ja miten riskejä voi torjua ja kuinka niihin voi varautua. Työkoneet voidaan vakuuttaa muun muassa monipuolisella työkonevakuutuksella, jonka laajuuden ja omavastuut voit valita yrityksellesi sopivaksi. Työkonevakuutus huomioi koneen käyttöön ja kuljetukseen liittyvät tarpeesi. Työkoneista erillään olevia lisälaitteita voit vakuuttaa niille räätälöimällämme Työkone-extralla.

Turvaa yrittäjän ja työntekijöiden työkyky

Liukas ja märkä maasto, hankalat työasennot huoltotöissä, kylmyys ja vaihtelevat säätilat luovat haasteita koneyrittäjän arkeen. Työkoneen kuljettajille sattuu tapaturmia keskimääräistä enemmän ja yllättävän suuri osa tapaturmista kohdistuu silmiin. Tapaturmia sattuu herkästi etenkin huolto- ja korjaustöitä tehtäessä. Kiire on yksi suurimmista syistä tapaturmien sattumisen taustalla. Voit ehkäistä työtapaturmia oikeilla työskentelytavoilla, turvavarusteiden käytöllä sekä huolellisuudella.

Vahingon sattuessa lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo työntekijöillesi turvaa ja nopea hoitoketjumme auttaa arkeen palaamisessa. Yrittäjänä et välttämättä kuulu lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, mutta suosittelemme, että turvaat itsesi yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Pakollisen tapaturmavakuutuksen rinnalle voit ottaa vapaaehtoisen hoitokuluvakuutuksen, Terveysturvan. Sairauden tai tapaturman yllättäessä nopea hoitoon pääsy ja sen myötä nopeampi työhön paluu tuo hyötyjä sekä yrittäjälle että työntekijälle.

Tehosta kassavarojen hallintaa monipuolisilla rahoitusratkaisuilla

Metsäkoneet ovat usein kalliita ja niiden hankkimisessa kannattaa hyödyntää rahoitusta, jotta yrityksesi kassavarat voidaan käyttää ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Tarjoamme yrityksellesi kattavat ratkaisut konehankintojen rahoittamiseen yhdessä OPn kanssa. Lisäksi voit hyötyä yrityksesi maksuvalmiutta parantavasta laskusaatavarahoituksesta, jonka avulla saat laskuista odottamasi rahat yrityksesi tilille nopeammin.