Rekan pyörät, raskas perävaunu

Kuljetusyritysten vakuuttaminen

A-Vakuutukselta löydät monipuoliset ratkaisut kuljetusyrityksesi vakuuttamisen tarpeisiin, kaluston rahoittamiseen sekä maksuvalmiuden turvaamiseen.

Kun yrityksesi toimii kuljetusalalla, on liiketoiminnan jatkuvuus tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Tästä syystä toiminta kannattaa turvata kattavilla vakuutuksilla. Varmistetaan yhdessä, että yritykselläsi on riittävä vakuutusturva niin kuljetusten kohteelle, kuljetuskalustolle kuin henkilöstöllesi.

Varmista kuljetustoiminnan jatkuvuus kattavilla toiminnan vakuutuksilla

A-Vakuutus on tehnyt jo pitkään ja tiiviisti yhteistyötä kuljetusyrittäjien kanssa, ja osaamme auttaa yritystäsi tunnistamaan alaan liittyvät sopimusriskit. Autamme sinua tunnistamaan millaisia liiketoiminnan riskejä yritystoimintaasi voi liittyä ja kuinka voit niihin varautua.

Rahdinkuljettajalla on tiekuljetuslain mukaan lakisääteinen vastuu kuljettamistaan tavaroista. Kuljetusyrittäjänä sinun kannattaa tuntea CMR-yleissopimukseen sekä siihen perustuvaan kotimaiseen tiekuljetussopimuslakiin (TKSL), joiden perusteella korvausvelvollisuus ja vastuut määräytyvät.

Muista vakuuttaa myös kuljetuskalusto

Kuljetettavan tavaran lisäksi erityishuomiota kannattaa kiinnittää kuljetuskaluston vakuuttamiseen. Kuljetusliikenteelle suunnittelemallamme Ammattiliikenne-extralla voit suojautua yllättäviä vahinkotilanteita varten. Vakuutus korvaa muun muassa työkaluihin ja autoihin kohdistuvia ilkivalta- ja varkausvahinkoja. Vakuutuksessa on mukana myös vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, jotka tuovat turvaa yllättävien toiminnan vahinkojen varalle.

Ajoneuvoille turvaa antaa ajoneuvovakuutus, joka kattaa yrityksesi omasta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja. Liukkaalla tiellä sattunut ulosajo, hirvikolari, nosto-oveen peruuttaminen tai ajoneuvo syttyy tuleen – näiden ja monen muun yllättävän tilanteen varalle on syytä varautua vapaaehtoisilla ajoneuvovakuutuksilla. Valitse yrityksellesi ja ajoneuvoillesi sopiva turvan laajuus ja omavastuu. Voit liittää ajoneuvovakuutukseesi myös Irtoperäkaskon, joka antaa vakuutusturvaa yrityksesi käytössä oleville vieraille perävaunuille.

Turvaa yrittäjän ja työntekijän työkyky

Henkilöstö pitää pyörät pyörimässä. Nosturiin kiipeäminen, kärryn alle kumartelut, ketjujen laittamiset, liukkaat portaat ja tienpinnat, vaihtelevat työntekopaikat sekä vaarallisten aineiden kanssa työskentely ovat arkea kuljetusalalla työskennellessä. Voit ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja oikeilla työskentelytavoilla, turvavarusteiden käytöllä sekä huolellisuudella. Kiire on yksi suurimmista syistä tapaturmien aiheutumisen taustalla.

Vahingon yllättäessä lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo yrityksesi työntekijöille turvaa, ja nopea hoitoketjumme auttaa arkeen palaamisessa. Yrittäjänä et välttämättä kuulu lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, mutta voit turvata itsesi yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Pakollisen tapaturmavakuutuksen rinnalle voit ottaa vapaaehtoisen hoitokuluvakuutuksen, Terveysturvan. Terveysturva varmistaa nopean hoidon ja töihin palaamisen, johtuupa poissaolo sitten tapaturmasta tai sairaudesta. Sairaus voi olla esimerkiksi vuosien varrella olkapäähän tai polveen tullut kuluma, joka vihoittelee arjessa.

Mahdollista yrityksesi maksuvalmius tehokkailla rahoitusratkaisuilla

Uusien kuljetusajoneuvojen hankintaan tarvitaan usein rahoitusta, jotta yrityksesi kassavarat voidaan käyttää ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. OPn kattavasta rahoitusvalikoimasta löydät yrityksellesi sopivimmat ratkaisut investointien rahoittamiseen. Investointien lisäksi yrityksesi voi hyötyä myös laskusaatavarahoituksesta, jonka avulla saat laskuista odottamasi rahat yrityksesi tilille nopeammin.

Ulkomaankuljetuksia tehtäessä on tärkeää huolehtia, että yrityksesi vakuutukset ovat kunnossa myös ulkomailla. Meiltä saat kattavat vakuuttamisen palvelut niin meri-, ilma- ja maantiekuljetuksille kuin matkustavalle henkilöstölle.

Muista myös hankkia Green Card ja pitää se mukana ulkomaankuljetuksia harjoitettaessa. Green Cardilla todistat liikennevakuutuksen voimassaolon ulkomailla.