Ring oss

Våra experter betjänar dig också per telefon i bank-, försäkrings- och placeringsärenden.

Enkelt med nättjänstkoder

Enklast sköter du dina bank- och försäkringsärenden om du använder dina nättjänstkoder då du ringer. Då är det lika konfidentiellt och smidigt att ingå avtal och lämna uppdrag som då du sköter ärenden på ett kontor. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Bank- och försäkring 010 253 0022

 • mån.-fre. kl. 916

Bank 0100 0500 (på finska)

 • mån.-fre. kl. 822 och lör. kl. 10–16 (Vi betjänar endast på helgfria lördagar.)

Försäkring 0303 0303 (på finska)

 • mån.–fre. kl. 8–22 och lör. kl.10-16, (Vi betjänar endast på helgfria lördagar.)
 • ersättningsärenden mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15

 

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

 • Trafikförsäkringarna för privatkunder 030 105 500 mån-fre. kl. 8-18
 • Trafik- och olycksfallsförsäkringarna för företagskunder 030 105 501, mån.–fre. kl. 8–17
 • Trafikskadorna 030 105 502, mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15
 • Arbetsolyckorna 030 105 503, mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15

Försäkringssparande tjänster 010 253 6101

 • mån.-fre. kl. 8-18

Betalningsrörelsetjänster och försäkringsärenden 010 253 0022

 • mån.-fre. kl. 9-16

OPs 010-nummer och servicenumret för försäkringar 0303 0303:

 • finländska mobilabonnemang 0,0835 euro/samtal +  0,167 e/min.
 • abonnemang i det fasta nätet 0,0835 euro/samtal + 0,167 e/min.

Den personliga telefontjänsten OP 0100 0500:

 • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt dina mobiloperatörs tariff eller
 • den normala lokalnätsavgiften (lna).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

 • till priset av lokalnätsavgiften i det fasta nätet i Finland och den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut.