Ring oss

Våra experter betjänar dig också per telefon i bank-, försäkrings- och placeringsärenden.

Enkelt med koder

Enklast sköter du dina bankärenden genom att identifiera ej dig med OPs koder då du ringer. Då är det lika konfidentiellt och smidigt att ingå avtal och lämna uppdrag som då du sköter ärenden på ett kontor. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Bank 0100 0500

 • mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16 (Vi betjänar endast på helgfria lördagar.)

Försäkring 010 253 0022

 • Privatkunder: mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16 (Vi betjänar endast på helgfria lördagar.)
 • Företagskunder: mån-fre. kl. 9-16.

 

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar (på finska)

 • Trafikskadorna 030 105 502, mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15
 • Arbetsolyckorna 030 105 503, mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15

Försäkringssparande tjänster 010 253 6101

 • mån.-fre. kl. 8-18

OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

 • mån.-fre. kl. 8-22

Inspelning av telefonsamtal

För att kunna garantera en så god och omfattande kundtjänst som möjligt för våra kunder spelar OP in telefonsamtalen. Alla samtal till och från OP spelas in för att trygga kundbetjäningen, då utgångspunkten är att alla samtal ska vara konfidentiella och omfattas av telefonhemligheten.

OPs 010-nummer och servicenumret för försäkringar 0303 0303:

 • finländska mobilabonnemang 0,0835 euro/samtal +  0,167 e/min.
 • abonnemang i det fasta nätet 0,0835 euro/samtal + 0,167 e/min.

Den personliga telefontjänsten OP 0100 0500:

 • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt dina mobiloperatörs tariff eller
 • den normala lokalnätsavgiften (lna).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

 • till priset av lokalnätsavgiften i det fasta nätet i Finland och den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut.