Ring oss

Våra experter betjänar dig också per telefon i bank-, försäkrings- och placeringsärenden.

Vi betjänar endast på helgfria lördagar.

Bank- och försäkring 010 253 0022

 • mån.-fre. kl. 916

Bank 0100 0500 (på finska)

 • mån.-fre. kl. 822 och lör. kl. 10–16

Försäkring 0303 0303 (på finska)

 • mån.–fre. kl. 8–22 och lör. kl.10-16, ersättningsärenden mån. kl. 9–17, tis.–fre. kl. 9–15

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

Telefonväxel 010 252 010

 • mån.–fre. kl. 8–18

Spärrtjänsten 020 333

 • alltid öppen
 • Ring genast spärrtjänsten om ditt kort eller dina koder försvinner eller blir stulna.

Betalningsrörelsetjänster och försäkringsärenden 010 253 0022

 • mån.-fre. kl. 916

Enkelt med nättjänstkoder

Enklast sköter du dina bank- och försäkringsärenden om du använder dina nättjänstkoder då du ringer. Då är det lika konfidentiellt och smidigt att ingå avtal och lämna uppdrag som då du sköter ärenden på ett kontor. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

OPs 010-nummer och servicenumret för försäkringar 0303 0303:

 • finländska mobilabonnemang 0,0835 euro/samtal +  0,167 e/min.
 • abonnemang i det fasta nätet 0,0835 euro/samtal + 0,167 e/min.

Den personliga telefontjänsten OP 0100 0500:

 • mobilsamtalsavgiften (msa) enligt dina mobiloperatörs tariff eller
 • den normala lokalnätsavgiften (lna).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

 • till priset av lokalnätsavgiften i det fasta nätet i Finland och den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut.