Isä ja poika kotipihalla kesällä

Ägarkund

Som ägarkund verkar du för ditt och andras bästa – rent av utan att du märker det.

  • Mitt OP, vårt OP. Som ägarkund äger du en del av kooperativa OP.
  • Du får de bästa förmånerna. Som ägarkund får du förmåner och rabatter på banktjänster och försäkringar.
  • Du drar nytta av OP-bonus. Som ägarkund samlar du värdefull OP-bonus för dina ärenden – rent av för hundratals euro per år.

Mitt OP, vårt OP: varje ägarkund äger en lika stor och lika viktig andel i OP. OPs grunduppgift är att skapa hållbar ekonomisk välfärd, trygghet och framgång i omvärlden – för ägarkunderna och tillsammans med dem.

De bästa förmånerna för bank- och försäkringstjänster

Kundägda OP har som uppgift att ge fördelar åt sina ägarkunder. Därför får just ägarkunderna de bästa förmånerna och rabatterna.

Då du äger en del av en finländsk, lokal andelsbank, påverkar du som ägarkund din banks verksamhet.

Omistaja-asiakas hyötyy useista eduista ja alennuksista Omistaja-asiakas hyötyy useista eduista ja alennuksista

OP-bonus

Det samlas värdefull OP-bonus för dina ärenden, och bonus används för betalningen av bland annat bankserviceavgifter och försäkringspremier. Du kan dra nytta av OP-bonus till ett värde av hundratals euro per år. Tack vare OP-bonus kan dina dagliga tjänster eller försäkringsärenden vara avgiftsfria för dig. Ju mer ärenden du har i OP, desto mer bonus samlar du. Bonus samlas utan övre gräns.

Du kan ansluta dig som ägarkund på nätet, via vår telefontjänst 010 253 0022 eller på närmaste andelsbankskontor.

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. Medlemsinsatsens storlek varierar andelsbanksvis, men vanligen är den 100 euro. Din banks medlemsinsats ser du i din banks tariff samt i ägarkundsansökan.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Till ägarkundsansökan

Ägarkundens rättigheter

Som ägarkund har du rätt till de ägarkundsförmåner som gäller vid respektive tidpunkt, t.ex. värdefull OP-bonus och försäkringsrabatter. Som ägarkund har du rätt att delta i din andelsbanks andelsstämma eller fullmäktigeval.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder i andelsbanken oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Också ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.
Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkundskort

Ägarkundskortet finns i digital form i OP-mobilen och Pivo. Du ser också din OP-bonus och dina försäkringsrabatter i båda apparna. Informationen om att du är ägarkund trycks också på ditt betalkort. Om du inte har ett betalkort får du ett ägarkundskort i papp från din andelsbank.

 

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har rätt att när som helst avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

En ägarkund kan också uteslutas

En ägarkund kan också uteslutas ur andelsbanken. Grunderna för uteslutning har fastställts i bankens stadgar. En uteslutningsgrund kan vara t.ex. att ägarkunden inte har uppfyllt sina förbindelser gentemot andelsbanken eller har förorsakat andelsbanken avsevärd skada.

Beslutet om uteslutning av en ägarkund fattas av andelsbankens styrelse. Uteslutningen träder i kraft en månad efter det att brevet om uteslutningsbeslutet har sänts. En utesluten ägarkund förlorar sina rättigheter som ägarkund omedelbart.

Dödsfall

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet beviljas av Andelsbanken.