Isä ja poika kotipihalla kesällä

Ägarkund

Som ägarkund i andelsbanken verkar du för ditt och andras bästa.

Ägarkundsförmåner

Som ägarkund i andelsbanken får du OPs bästa förmåner och rabatter.

OP-bonus

Du samlar OP-bonus som du kan dra nytta av till ett värde av hundratals euro per år.

Ägarkundsgemenskapen

I ägarkundsgemenskapen påverkar du verksamheten i din bank genom att delta i aktuella uppgifter och enkäter.

Som ägarkund får du OPs bästa förmåner och rabatter

Vi ägs av våra kunder och vår uppgift är att skapa nytta för våra ägarkunder. Därför får du som ägarkund OPs bästa förmåner och rabatter.

Du drar nytta av värdefull OP-bonus. Bonus samlas för dina ärenden och med den kvittar du t.ex. avgifter för banktjänster eller försäkringspremier, som tack vare bonus kan vara avgiftsfria för dig.

Du blir enkelt ägarkund i tjänsten op.fi med dina OP-nättjänstkoder. Om du inte ännu har koder ska du boka tid till ett kontor.

Boka tid till kontoret
Omistaja-asiakkaan edut

Påverka i ägarkundsgemenskapen

Har du tankar och idéer för att utveckla verksamheten i din andelsbank? Ägarkundsgemenskapen är en ny påverkningskanal där du enkelt kan delta i verksamheten i din bank som medlem i andelslaget.

I gemenskapen svarar du på enkäter, diskuterar och ger utvecklingsidéer eller t.ex. föreslår välgörenhetsobjekt för banken. Det är enkelt att delta och du kan registrera dig som medlem i gemenskapen på nätet. I fortsättningen ber din bank dig delta några gånger per år.

 

Som ägarkund är du en del av en kooperativ bank

Som ägarkund äger du en del av en finländsk andelsbank som har sina rötter i kooperationen. Förutom att du drar nytta av din banks framgång har du som ägarkund möjlighet att påverka verksamheten i din bank.

Andelsbankerna skapar hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd. Som en lokal aktör främjar banken livskraften inom verksamhetsområdets näringsliv t.ex. genom att finansiera företag. Samhällets välfärd är också viktig: bankerna stöder motion för barn och unga på många olika sätt, lär ut ekonomikunskap och stöder mångsidig, lokal föreningsverksamhet. Med din andel gör du goda gärningar för dig och andra.

Som kund hos OP kan du bli ägarkund på nätet, via vår telefontjänst OP 0100 0500 eller på ett andelsbankskontor. Om du inte ännu är kund hos OP, kan du bli ägarkund på ett kontor.

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden utesluts

En ägarkund kan också uteslutas ur andelsbanken. Grunderna för uteslutning har fastställts i bankens stadgar. En uteslutningsgrund kan vara t.ex. att ägarkunden inte har uppfyllt sina förbindelser gentemot andelsbanken eller har förorsakat andelsbanken avsevärd skada.

Beslutet om uteslutning av en ägarkund fattas av andelsbankens styrelse. Uteslutningen träder i kraft en månad efter det att brevet om uteslutningsbeslutet har sänts. En utesluten ägarkund förlorar sina rättigheter som ägarkund omedelbart.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Ägarkundskapet är en lämplig gåva oavsett mottagarens ålder, t.ex. på födelsedagar, till nyutexaminerade eller konfirmander.