Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

OP Yrityspankin yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  • tilinpäätös, toimintakertomus;

päätettävä

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
  • tilintarkastajan palkkiosta;

valittava

  • hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja;

ja käsiteltävä

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokoukset 2016

OP Yrityspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,48 euroa osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toiminimi on suomeksi OP Yrityspankki Oyj, ruotsiksi OP Företagsbanken Abp ja englanniksi OP Corporate Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.4.2016.

Ylimääräinen yhtiökokous 14.12.2016 päätti, että OP Yrityspankki antaa vuonna 2016 200 000 euron suuruisen rahalahjoituksen Helsingin Yliopistolle ja 200 000 euron suuruisen rahalahjoituksen Aalto-yliopistolle.

Yhtiökokous 2015

OP Yrityspankki Oyj:n yhtiökokous 19.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,43 euroa osakkeelta.

OP Yrityspankki Oyj:n yhtiökokous 22.10.2015 hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti osa OP Yrityspankki Oyj:n varoista ja veloista siirtyi selvitysmenettelyttä osittaisjakautumisessa perustettavalle OP Omistus 1 -nimiselle yhtiölle. Jakautumisen täytäntöönpano merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2015.