Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvonta sekä vastuu yhtiön toimintojen kehittämisestä ja koordinoinnista. Hallituksen vahvistaman toimenkuvauksen mukaan toimitusjohtajan pääasialliset vastuualueet ovat:

 • konsernin tulos
 • konsernin toiminnan johtaminen ja organisaation kehittäminen
 • konsernin strateginen kehittäminen
 • konsernin koordinointi
 • tytär- ja osakkuusyhtiösijoitusten valvonta
 • yhteistyö OP Osuuskunnan ja OP Ryhmän muiden yksiköiden kanssa
 • edunvalvonta finanssialan yhteistyöelimissä ja
 • yhteydenpito asiakkaisiin, viranomaisiin, elinkeinoelämään, kotimaisiin ja kansainvälisiin pankki- ja vakuutusjärjestöihin, sijoittajiin ja luottoluokittajiin sekä muihin sidosryhmiin.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa OP Ryhmän pankkitoiminnan liiketoimintajohtajan toimisuhdetta koskevassa sopimuksessa ja sen liitteessä. Hallitus arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii (30.4.2018 asti) OP Ryhmän pankkitoiminnan johtaja, kauppatieteiden maisteri, eMBA Jouko Pölönen. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Jouko Pölönen eroaa OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtajuudesta 30.4.2018 siirtyäkseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajaksi. Hänen seuraajaansa ei ole vielä nimitetty.

 

Jouko Pölönen, s. 1970

 • Toimitusjohtaja, OP Yrityspankki Oyj (30.4.2018 asti)
 • Liiketoimintajohtaja, OP Ryhmän pankkitoiminta (30.4.2018 asti)
 • Toimitusjohtaja, Helsingin Seudun Osuuspankki (30.4.2018 asti)
 • OP Yrityspankki -konsernin palveluksessa vuodesta 2001
 • Kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:

 • Pohjola Vakuutus Oy (nyk. OP Vakuutus Oy): toimitusjohtaja 2010–2014
 • Pohjola Pankki Oyj (nyk. OP Yrityspankki Oyj): talous- ja rahoitusjohtaja 2009–2010
 • Pohjola Pankki Oyj (nyk. OP Yrityspankki Oyj): riskienhallintajohtaja 2001–2008
 • PricewaterhouseCoopers: KHT-tilintarkastaja 1999–2001 ja tilintarkastaja 1993–1999

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Unico Banking Group: hallituksen jäsen