Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet

Ryhmärakenne

OP Yrityspankki Oyj on OP Ryhmän keskusyhteisönä toimivan OP Osuuskunnan täysin omistama tytäryhtiö ja jäsenluottolaitos. OP Yrityspankki kuuluu toiminnallisesti ja omistuksellisesti kiinteästi OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu 173 (31.12.2016) osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Keskusyhteisö on velvollinen tukemaan jäsenluottolaitoksia ja vastaamaan jäsenluottolaitoksen veloista. Jäsenluottolaitokset ovat velvollisia osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin. Jäsenluottolaitokset ovat lisäksi keskinäisessä vastuussa sellaisen jäsenluottolaitoksen veloista, joka ei kykene suoriutumaan sitoumuksistaan.

Lue lisää OP Ryhmän rakenteesta Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2016, kohta 2.

Konsernirakenne

OP Yrityspankki -konserniin kuuluvat emoyhtiö OP Yrityspankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat OP Vakuutus Oy, A-Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja Pohjola Terveys Oy.

OP Yrityspankki Oyj:llä on Virossa, Latviassa ja Liettuassa rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt. Lisäksi OP Yrityspankki Oyj:llä on sivuliikkeet Virossa, Latviassa ja Liettuassa. OP Vakuutuksella on Virossa vahinkovakuutustoimintaa harjoittava tytäryhtiö, jolla on sivuliikkeet Latviassa ja Liettuassa.

Yhtiön hallintoelimet

OP Yrityspankin ylintä päätösvaltaa käyttää osakkeenomistaja yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen (hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta) ja tilintarkastajat. Yhtiön strategisesta johtamisesta vastaa yhtiön hallitus. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa hallituksen valitsema yhtiön toimitusjohtaja.