Muut kohteet

OPn muut sponsorointikohteet

OPn perustehtävä osuustoiminnallisena yrityksenä on edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

HundrED

HundrEDin missiona on auttaa maailman kouluja muuttumaan etsimällä innostavia innovaatioita ja auttaa niitä leviämään sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle. HundrED – 100 Koulua -hankkeen tuloksena syntyy opetusalan innovaatioiden tietokanta, joka annetaan lahjaksi kaikkien maailman koulujen ja opettajien käyttöön. OP on kaksivuotisen voittoa tavoittelemattoman hankkeen yksi pääyhteistyökumppaneista.

Perheyritysten liitto

Perheyritysten liitto on määritellyt tehtäväkseen suomalaisten perheyritysten toimintaedellytysten ja vastuullisen omistajuuden edistämisen, erityisenä tavoitteena yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. OP Ryhmä haluaa olla tukemassa tämän tehtävän onnistumista.

Perheyritysten liiton yhteistyöyritykset ovat merkittävä osa liiton kokonaistoimintaa. OP on aktiivisesti mukana liiton tapahtumissa, muun muassa asiantuntijana koulutustapahtumissa ja verkottumassa seminaareissa.

OP on Perheyritysten liiton strateginen yhteistyökumppani vuodesta 2004.