Muut kohteet

Innostavat ja oppivat yhteisöt

OPn perustehtävä osuustoiminnallisena yrityksenä on edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

HundrED

HundrEDin missiona on auttaa maailman kouluja muuttumaan etsimällä innostavia innovaatioita ja auttaa niitä leviämään sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle. HundrED-hankkeen tuloksena syntyy opetusalan innovaatioiden tietokanta, joka on kaikkien maailman koulujen ja opettajien hyödynnettävissä. OP on voittoa tavoittelemattoman hankkeen yksi pääyhteistyökumppaneista.

OPn kummiprojektina on Startup High School – yksi HundrEDin ensimmäisinä vuosina syntyneistä innovaatiosta. Opetuskokonaisuuteen kuuluu verkkokursseja, joissa käsitellään mm. ideoiden toteuttamista, erilaisia luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä opiskelijoiden omien ideoiden edistämistä.

Perheyritysten liitto

OP on Perheyritysten liiton strateginen yhteistyökumppani vuodesta 2004. Perheyritysten liitto on määritellyt tehtäväkseen suomalaisten perheyritysten toimintaedellytysten ja vastuullisen omistajuuden edistämisen, erityisenä tavoitteena yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. OP Ryhmä haluaa olla tukemassa tämän tehtävän onnistumista.

Perheyritysten liiton yhteistyöyritykset ovat merkittävä osa liiton kokonaistoimintaa. OP on aktiivisesti mukana liiton tapahtumissa, muun muassa asiantuntijana koulutustapahtumissa ja verkottumassa seminaareissa.

Pikkuyrittäjät (Nuori Yrittäjyys ry)

OP on kumppanina Nuori Yrittäjyys ry:n Pikkuyrittäjät-ohjelmassa, jossa on alakoululaiset perustavat omat Pikkuyrityksensä. Kurssin tarkoituksena on kehittää lasten työelämätaitoja sekä yhteiskuntatietoutta hauskalla ja kannustavalla tavalla. Pikkuyrittäjät tarjoaa lapsille elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia ja osoittaa, että mitä tahansa voi saavuttaa, kunhan vain yrittää.

OP on mukana mm. Nuori Yrittäjyys ry:n Job Shadow -päivässä, joka on suunnattu toisen asteen sekä korkeakouluasteen opiskelijoille. Päivän aikana nuorilla on mahdollisuus tutustua työelämään OPn yritysjohtoa seuraten.