Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategia

OPn strategia perustuu pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen asiakkaidemme eduksi.

OP Ryhmän tavoitteena on muuttua asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi, jolla on vahva finanssiosaaminen. OPn strategiassa korostuu asiakaskokemuksen kehittäminen palveluita ja toimintoja digitalisoimalla. Liiketoimintojen laajentaminen on aloitettu terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnasta.

Strategian taustalla on finanssialan murros sekä toisaalta muutokset asiakkaiden odotuksissa. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa asiakkaillemme lisäarvoa tuottaville uusille alueille, esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen ja sähköiseen kaupankäyntiin. Painopistettä siirretään yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia – asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Muutos monialaiseksi, digitaaliseksi toimijaksi vaatii merkittäviä kehittämispanoksia ict-teknologiaan sekä palveluvalikoimaan ja prosesseihin sekä osaamiseen. Tämän takia ryhmän kehittämisinvestoinnit on päätetty kasvattaa lähivuosina 300–400 miljoonan euron vuositasolle.

Osuuspankit muuttuvat moderneiksi ja aktiivisiksi yhteisöiksi, jotka yhdistävät henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Kaiken muutoksen moottorina on asiakaskokemus.

OPn yli satavuotinen perustehtävä ja arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ovat ennallaan. Osuustoiminnallisena, asiakasomisteisena yrityksenä toimintaamme ohjaa kaksoisrooli: liiketoimintaroolissa huolehdimme tuloksesta, vakavaraisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta. Yhteisöllisessä roolissa tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvointia ja menestystä.

OP_ryhma_tietoa_ryhma¦êsta¦ê_op_lyhyesti_strategia_FI.svg

Finanssialaa muokkaavat useat megatrendit ja muutosilmiöt

Finanssiala on voimakkaassa ja nopeasti etenevässä digitaalisessa murroksessa, jonka myötä alalle tulee jatkuvasti toimialarajat ylittävää uutta kilpailua. Sääntely vapauttaa kilpailua entisestään ja avaa pankkien asiakasdatan kolmansille osapuolille. Kilpailun kiihtyessä ja globalisoituessa asiakkaat vaativat kotimaisilta toimijoilta yhtä sujuvaa ja vaivatonta palvelukokemusta kuin mihin he ovat tottuneet parhaiden kansainvälisten yritysten palveluita käyttäessään. Asiakaskokemuksen tarjoamisessa OP ei kilpaile enää pelkkien finanssitoimijoiden kanssa.

Kun asiakkaiden vaihtoehdot kasvavat ja palveluntarjoajan vaihtaminen on helppoa, asiakkaat edellyttävät aiempaa älykkäämpää ja ennakoivampaa palvelua – ympäri vuorokauden. Asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä myös entistä läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa toimintaa painottaen valinnoissaan omaa arvopohjaansa.

Finanssialaa haastaa myös toimintaympäristön yhteiskunnallinen murros, johon liittyvät esimerkiksi väestön ikääntyminen ja väestöryhmien eriarvoistuminen sekä hidas talouskasvu. Palveluntarjoajien on kyettävä vastaamaan erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin siellä missä asiakkaat ovat. Finanssialalla on mahdollisuuksia löytää uusia kasvun lähteitä hyvinvoinnin turvaajana, terveyspalveluiden tuottajana ja senioripalveluiden tarjoajana.

Kehitystä ohjaavat megatrendit ja ilmiöt kytkeytyvät monisyisesti toisiinsa. OP seuraa ennakoivasti toimintaympäristön muutosta, ja hakee rohkeasti kasvumahdollisuuksia uudistuvassa finanssikentässä. Uudella strategialla pyrimme vastaamaan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja tarttumaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.