Liiketoiminta-alueet

Liiketoiminta-alueet

OPlla on kolme pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Tavoitteena on rakentaa tulevina vuosina terveys- ja hyvinvointipalveluista neljäs liiketoiminta-alue.

Pankkitoiminta on OPn liiketoimintasegmenteistä suurin, ja OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat ja maksamisen palvelut, lainat, säästöt ja sijoitukset. Yritysasiakkaille tarjoamme pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoittamispalvelut ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

OP on myös Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Tarjoamme henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaillemme monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Uudenlaisten palvelukonseptien, digitaalisten ratkaisujen, laadukkaan yhteistyökumppaniverkoston sekä prosessitehokkuuden avulla kehitämme jatkuvasti korvauspalvelumme asiakaskokemusta ja luomme samalla kilpailuetua. Vahinkovakuutustoiminnan muodostavat OP Vakuutus, A-Vakuutus sekä Eurooppalainen.

OPn varallisuudenhoidolla on Suomen kattavin säästämisen ja sijoittamisen palveluverkosto. Tarjoamme asiakaslähtöisesti parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut säästämis- ja sijoittamistarpeisiin sekä ainutlaatuisen Private Banking -kokemuksen. Tarjoamme monipuoliset palvelut ja tuotteet sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa, rahastoissa sekä sopimuspohjaisessa täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa ja sijoituskonsultoinnissa.

OPn terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi osa vahinkovakuutusliiketoimintaa. Ensimmäinen askel laajentumisessa terveys- ja hyvinvointipalveluihin otettiin jo vuonna 2013, kun ensimmäinen sairaala avasi ovensa Helsingissä. Nyt toiminnassa ovat lisäksi Pohjola Terveydet Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Sairaalaverkosto valmistuu toukokuussa 2018 avautuvan Turun Pohjola Terveyden myötä. 

Kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on muuttua puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Asiakkaiden kasvavat odotukset ja asiakaskäyttäytymisen muutos kannustavat meitä luomaan toimialarajat ylittäviä kokonaisratkaisuja. Siirrämme liiketoiminnan kehittämisen painopistettä asteittain yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia, joista tähän mennessä on määritelty neljä: Asuminen, Liikkuminen, Terveys ja hyvinvointi sekä Talouden hallinta.

Pankkitoiminta

OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn pankkitoiminta on OP Ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin tarjoten asiakkaille laajan, kattavan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Pankkitoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat sekä Markets ja Baltia.

Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asuntoasiat. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen. Haluamme osaamisellamme edistää asiakkaidemme oman talouden hallintaa ja menestystä.

Henkilöasiakkaiden asumisen tarpeet ja muodot muuttuvat ihmisen elinkaaren aikana ja muutto uuteen kotiin on aina suuri tapahtuma. OPn asuntolaina joustaa asiakkaan eri elämäntilanteiden mukaan. OP haluaa olla luotettava kumppani asumisen eri osapuolille. Asuntopalvelujen ydin on osuuspankkien ja OP-Kiinteistökeskuksen yhteistyö, jota täydentävät ryhmän tarjoamat vakuutukset. Asuntokaupan rahoitukseen tarvittavien asuntoluottojen lisäksi ryhmän tarjoamia tuotteita ovat muun muassa korkokatto, lainan takaisinmaksuturva ja vakuutusturva. Henkilöasiakkaiden arjen raha-asioiden hoitamiseen OP tarjoaa päivittäispalvelut, joiden avulla asiakas voi hoitaa pankkiasioitaan helposti, joustavasti ja turvallisesti - ajasta ja paikasta riippumatta. Päivittäispalveluihin kuuluvat muun muassa käyttötili ja verkkotiliote, OP-Visa-kortit ja OP-verkkopalvelu. OP-Visa-korteilla asiakas voi maksaa turvallisesti sekä verkkokaupoissa että kivijalkamyymälöissä. Laskujenmaksu hoituu joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta OP-verkkopalvelun avulla. OP-verkkopalveluita voit käyttää myös OP-mobiililla ja tableteilla. Myös mobiililompakko Pivo auttaa arjen raha-asioiden hallinnassa. OP on läsnä asiakkaan arjessa kaikissa digitaalisissa kanavissa.

Pieniä, alle 25 euron ostoksia voi maksaa helposti ja turvallisesti lähilukuominaisuudella varustetulla kortilla ilman tunnuslukua. Kulutusluotto tuo OPn asiakkaille joustoa talouden hallintaan yllättävissäkin tilanteissa. OPn kuluttajarahoitus kattaa vakuudelliset ja  vakuudettomat kulutusluotot, jotka voivat olla jatkuvakäyttöisiä tai kertahankintoihin tarkoitettuja. OPlla on myös kaupan kautta välitettäviä asiakkaalle vaivattomia rahoitusratkaisuja. Lisäksi kaikki merkittävät autoliikkeet tarjoavat OPn autorahoitusta.

OP tarjoaa ensiluokkaista ja asiantuntevaa palvelua maa- ja metsätalouden pankkipalveluissa. OPn asiakkailla on myös käytössään useiden osuuspankkien tarjoamat lainopilliset palvelut. Lainopillisten palveluiden lakimies neuvoo asiantuntevasti eri elämäntilanteisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä ja laatii ammattitaidolla tarvittavat asiakirjat.

Yritysasiakkaille OP tarjoaa pankkipalvelut pienille, keskisuurille sekä suurille yrityksille ja yhteisöasiakkaille. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat palvelut rahoitukseen, maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan, sijoittamiseen, riskienhallintaan ja yritystoiminnan  kehittämiseen. Rakennamme ratkaisut aina asiakasyrityksemme tarpeisiin sopiviksi.

OP tuntee asiakkaansa hyvin ja toimii heidän kanssaan tiiviissä vuorovaikutuksessa. Asiakassuhteet rakennetaan pitkäjänteisesti tavoitteena monipuoliset kokonaisasiakkuudet. Toimintamme perustuu asiakaskeskeisyyteen, nopeaan päätöksentekoon paikallisesti ja kokonaisvaltaiseen finanssitarjoomaan. OP menestyy yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan menestystä ja kansainvälistymistä.

OP panostaa kansainväliseen palvelukykyyn asiakaskuntansa tarpeiden mukaisesti. Se tarkoittaa harkittujen kansainvälisten kumppanuuksien solmimista vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa asiakkaille tärkeillä markkina-alueilla sekä oman toiminnan laajentamista Baltian alueella.

Tuemme yritysten kasvua ja investointeja järjestämällä räätälöityjä rahoitusratkaisuja, jotka monipuolistavat asiakasyritystemme pääoma- ja rahoitusrakennetta. Autamme asiakkaitamme hallitsemaan riskejä analysoimalla erilaisia pääomaratkaisuja sekä markkina-ja taseriskejä.

Rahoitusratkaisuihimme kuuluvat muun muassa luotot, takaukset sekä kohde- ja saatavavakuudellinen rahoitus. Lisäksi haemme asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut tehokkaaseen ja tuottavaan kassanhallintaan, mikä on tärkeä osa yrityksen talouden hallintaa. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja rahavirtojen ja valuuttapositioiden hallintaan, lyhytaikaiseen käyttöpääomantarpeen kattamiseen sekä ylijäämän sijoittamiseen.

OP on toiminut valtion maksuliikenteen päävälittäjänä vuodesta 2012. Sopimuskausi kestää seitsemän vuotta.

Me olemme myös kumppanina asiakkaillemme heidän toteuttaessaan omistajarakenteen muutoksia esimerkiksi listautumisien kautta. Palveluihimme kuuluvat muun muassa velka- ja osakepääomarahoituksen järjestäminen kotimaisilta ja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta.

Yritystoiminnassa keskeistä on myös kokonaisvaltainen liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta. Tarjoamme ratkaisuja riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja suojautumiseen. OP kartoittaa perinteisten vahinkoriskien lisäksi strategisia, operatiivisia ja finanssiriskejä.

Yritystoiminta on aina verkostoissa toimimista asiakkaan, toimittajien ja alihankkijoiden kesken kotimaassa ja maailmalla. Meidän tavoitteemme on, että asiakkaamme koko verkosto toimii tehokkaasti, mikä tukee asiakasyritystemme liiketoimintaa. Tuemme yritysten osto- ja myyntitoimintaa muun muassa rahoittamalla maksuaikoja ja järjestelemällä ostajalle rahoitusta asiakkaamme vastapuoli-, valuutta-, korko- ja raaka-aineriskit halliten. Kilpailuetua tuovat lisäksi käyttöpääoman tehostaminen sekä oikein huomioitu rahoituksen saatavuus ja hinta.

Vahinkovakuutustoiminta

OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. OP tarjoaa henkilö sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Baltia sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut.

Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen keskiössä ovat kotitalous, sen perheenjäsenet, asunto ja siihen liittyvä muu omaisuus sekä ajoneuvot. Perheenjäsenet vakuutetaan yleisimmin tapaturmien ja sairauksien sekä matkustamisen varalta. Omaisuuden osalta vakuutetaan koti-irtaimisto, asuinkiinteistöt, metsät ja kotieläimet. Ajoneuvojen yleisimmät vakuutettavat kohteet ovat kotitalouteen hankitut autot, moottoripyörät ja peräkärryt.

Osa henkilövakuutuksista tarjotaan ryhmävakuutuksina muun muassa ammattiliittojen kautta.

Yritysasiakkaiden palveluissa keskeisiä ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa liiketoimintaan liittyvät riskit ja teemme kokonaissuunnitelman niiden ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Tarjoamme kartoituksen perusteella yritykselle sopivat, tarvittaessa räätälöidyt, vakuutusratkaisut ja vuositarkastuksessa varmistamme, että vakuutusturva on edelleen riittävä yrityksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi häiriötilanteissa.

Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta. Henkilöstö vakuutetaan työssä sattuneiden vahinkojen varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.

Turvaa voidaan laajentaa mm. vapaaehtoisilla sairauskuluvakuutuksilla. Omaisuus vakuutetaan vahinkojen varalta yleisimmin palo-, myrsky-, murto-, varkaus- ja vuotovakuutusten yhdistelmillä, ja liiketoimintaa vakuutetaan erityisesti liiketoiminnan keskeytymisen, liiketoimintavastuiden ja tavarankuljetusten osalta.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on pitkäaikainen kumppanimme ja hoitaa sekä yrittäjien että yritysten henkilöstön pakollisen eläkevakuuttamisen. Ilmarisen työeläkkeisiin liittyvät palvelut ovat osa yritysvakuuttamisen palvelukonseptiamme.

Asiakkaiden kansainvälisen vakuutusturvan järjestämisessä OPn kansainvälinen palveluverkko tarjoaa paikallisten olosuhteiden tuntemukseen perustuvaa vakuutus- ja riskienhallintapalvelua kaikkialla maailmassa.

Riskien rajoittamiseksi OP jälleenvakuuttaa kaikki suurimmat yksittäiset riskit sekä mahdollisten katastrofien seurauksena syntyvän riskien kertymän. Riskien hajauttamiseksi OPlla on yhteistyökumppanina lähes 50 jälleenvakuutusyhtiötä.

Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla OPn korvauspalvelu toimii tehokkaasti. OP on solminut kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen, rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Näin varmistetaan korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta.

Henkilöstön hyvinvointi on yrityksen keskeinen menestystekijä ja uudistumisen edellytys. OP auttaa asiakkaitaan hallitsemaan työkykyriskejä sekä vahvistamaan asiakkaidensa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Työhyvinvoinnista voidaan rakentaa yksi yrityksen strategisista menestystekijöistä.

Terveys- ja hyvinvointipalveluista kehitetään merkittävä uusi toiminta-alue perinteisten liiketoiminta-alueitten rinnalle. Erityisenä painopisteenä ovat uudenlaiset työhyvinvointiin liittyvät ratkaisut, OPn yhdistelmätuotteet sekä vakuuttamisen uudet mahdollisuudet julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoissa. OP omistaa Helsingissä ja Tampereella toimivan tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja vammoihin erikoistuneen Pohjola Terveyden, jonka tavoitteena on mahdollisimman nopea hoitoketju ja erinomainen asiakastyytyväisyys. Toimintaa laajennetaan lähivuosina Ouluun, Turkuun ja Kuopioon sekä samalla uusille erikoisaloille ja työterveyteen.

OPn tavoitteena on vastata kunkin asiakkaan säästämis- ja sijoittamistarpeisiin sopivimmalla tavalla. Varallisuudenhoidon liiketoiminta- alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Sijoitustoiminta ja Varallisuudenhoitotuotteet.

Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämis- ja sijoittamisratkaisuja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää laajan valikoiman eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme toimesta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimintamallimme on valita rajattu ja tarkoin tutkittu joukko kumppaneita, joiden kanssa pyritään pelkkää rahastovalintaa syvempään yhteistyöhön. Vahva kotimainen markkinaosuus ja hyvä maine antavat OPlle hyvät mahdollisuudet valita alan parhaat kumppanit maailmalta. Henkivakuutuksen tuotevalikoimaamme kuuluvat puolestaan eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä riskihenkivakuutukset.

Yksilöllistä omaisuudenhoitoa henkilöasiakkaille eli Private Banking -palvelua OP Ryhmässä tarjoavat OP-Private-yksiköt sekä OP Private Helsinki. Private Banking -palvelussa asiakkaalle tarjotaan kokonaisvaltaista ja yksilöllistä palvelua niin OP Ryhmän kuin myös sen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tuote- ja palvelutarjooman kautta. Palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Private Banking -palveluiden voimakas kehitystyö näkyy yhä korkeampina asiakkaiden antamina arvosanoina niin palvelun kokonaistyytyväisyydessä, palveluun sitoutumisessa kuin henkilökohtaisen varainhoitajan arvioinnissakin. OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto.

Yritysasiakkaille tarjottava palveluvalikoima käsittää erilaiset sijoitusratkaisut niin yrityksen kassanhallintaan kuin pidempiaikaiseenkin sijoitustoimintaan. Instituutioasiakkaille tarjotaan puolestaan täyden palvelun varainhoitoa sijoituspäätöksenteosta aina nykyaikaiseen riskiraportointiin ja salkkuanalyysiin. Asiakkaidemme käytössä on markkinoiden vahvimmin resursoitu sijoitusriskienhallintaosasto ja uudenaikaisimmat työkalut. Asiakkaan tarpeesta lähtevä palvelu voi olla täyden valtakirjan varainhoitoa, sijoituskonsultointia tai yksittäisiä rahastovaihtoehtoja joko omasta tai yhteistyökumppaniemme valikoimasta. Kansainvälinen palvelutarjoomamme on markkinoiden laajimpia ja käsittää perinteisten omaisuusluokkien lisäksi myös private equity-, hedge fund- ja kiinteistösijoitukset.

OP Kiinteistösijoituksen monipuoliset palvelut kattavat lisäksi suoran kiinteistösijoittamisen kotimaassa, kansainvälisen rahastosijoittamisen sekä vieraan pääomanehtoisen kiinteistösijoittamisen. Sijoittajat voivat olla joko instituutioita tai yksityishenkilöitä.

Lisäksi OP tarjoaa niin henkilö- kuin yritys- ja instituutioasiakkaille kattavan valikoiman arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. Palkittu osakeanalyysitiimimme seuraa noin 90 pörssiyhtiötä, laatii yhtiö- ja toimialakohtaisia ennusteita ja suosituksia sekä tuottaa monipuolisia analyysiraportteja makrotaloudesta, osakemarkkinoista ja toimialoista.