Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

Tutustu OP Ryhmän avainlukuihin.

OP Ryhmän avainlukuja

 

1–9/2017

1–9/2016

Muutos, %

1–12/2016

Tulos ennen veroja, milj. €

873

921

-5,1

1 138

   Pankkitoiminta

513

448

14,4

574

   Vahinkovakuutus

137

206

-33,4

244

   Varallisuudenhoito

190

183

4,3

226

   Muu toiminta

32

83

-61,3

95

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

164

154

6,0

208

 

30.9.2017

30.9.2016

Muutos, %

31.12.2016

CET1-vakavaraisuus, %

19,2

19,7

-0,5*

20,1

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % **

21,4

22,2

-0,8*

22,7

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % ***

146

164

-18*

170

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,04

0,06

0,0*

0,09

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 810

1 719

5,3

1 747

 

 

 

 

 

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita. Katsauskaudella kertaluonteisia eriä olivat arvonlisäverojen palautukset 22 miljoonaa euroa ja korttimaksujen tilitys- ja maksupäätepalveluiden sopimus- ja maksupäätelaitekannan myyntivoitto 19 miljoonaa euroa. Vertailukaudella kertaluonteinen erä oli Visa Europe Ltd:n kaupan tuotto 71 miljoonaa euroa.

 

* suhdeluvun muutos

** 12 kk liukuva

*** Rava-suhdeluku on laskettu Solvenssi II –siirtymäsäännöillä.

OP Ryhmän numeeriset tavoitteet

 

30.9.2017

31.12.2016

Tavoite

2019

Asiakaskokemus, NPS (-100-+100)

 

 

 

      Bränditaso

20,4

22,7

25

      Kohtaamistaso

57

53

70, yli ajan 90

CET1-vakavaraisuus, %

19,2

20,1

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

21,4

22,7

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 645

1 532

Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,8

1,7

2,1 (2019)