Pääjohtaja ja johtokunta

OP Ryhmän pääjohtaja

Keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtajan (pääjohtajan) tehtävänä on johtaa OP Ryhmää, keskusyhteisöä sekä keskusyhteisökonsernia ja vastata niiden strategisesta ohjauksesta hallintoneuvoston vahvistaman tahtotilan mukaisesti, vastata ryhmäyhtenäisyydestä sekä johtaa ja kehittää johtokunnan työskentelyä. Hänen tehtävänsä on myös johtaa johtokunnan kokouksissa puhetta sekä varmistaa, että johtokunnan toiminta on tehokasta ja että johtokunta huolehtii kaikista sille kuuluvista tehtävistä.

Pääjohtaja toimii myös keskusyhteisökonserniin kuuluvien, yrityspankkitoimintaa sekä pääkaupunkiseudulla vähittäispankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten, vahinkovakuutusyhtiön ja varainhoitoyhtiön sekä OP-Palvelut Oy:n ja OP Asiakaspalvelut Oy:n hallitusten puheenjohtajana.  

Keskusyhteisön toimitusjohtajana hänellä on lakisääteinen vastuu keskusyhteisön operatiivisesta johtamisesta hallintoneuvoston ja johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallintoneuvosto valitsee keskusyhteisön toimitusjohtajana toimivan pääjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Pääjohtajan keskeiset vastuualueet määrätään hallintoneuvoston erikseen hyväksymässä toimenkuvauksessa.

OP Ryhmän pääjohtajana toimii 1.3.2018 alkaen oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori Timo Ritakallio. Kauppatieteiden maisteri, vuorineuvos Reijo Karhinen jäi eläkkeelle tammikuussa 2018. Hän toimi OP Ryhmän pääjohtajana vuodesta 2007 alkaen.

OP Osuuskunnan johtokunta

Johtokunnan valinta, kokoonpano ja toimikausi

Keskusyhteisöllä on hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluvat toimitusjohtajana toimiva puheenjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi, pääjohtajan varamies, joka toimii johtokunnan varapuheenjohtajana sekä sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Johtokunnan jäsenellä tulee olla riittävä finanssitoimialan, taloudellisten asioiden ja keskusyhteisön ja sen konsernin sekä OP Ryhmän liiketoiminnan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys.

Johtokunta infografiikka 1_FI.svg Johtokunta infografiikka 1_FI.svg

Johtokunta

Timo Ritakallio, s. 1962
Pääjohtaja, OP Osuuskunnan toimitusjohtaja
Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteen maisteri, MBA, TkT

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2015–2018
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, varatoimitusjohtaja 2008–2014
Pohjola Pankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2006–2008
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2001–2005
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, johtokunnan jäsen, pankinjohtaja 1997–2001
Opstock Pankkiiriliike Oyj, toimitusjohtaja 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki, arvopaperiosaston päällikkö 1988–1991

Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Olympiakomitea: hallituksen puheenjohtaja
Outotec Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Keskuskauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Helsingin seudun kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Turun yliopistosäätiö: hallintoneuvoston jäsen
Arvopaperimarkkinayhdistys: hallituksen varapuheenjohtaja
Paulon Säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Suunnistussäätiö: valtuuskunnan puheenjohtaja


Tony Vepsäläinen, s. 1959
Ryhmäpalveluiden johtaja, pääjohtajan varamies
Varapuheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2006 
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP-Pohjola osk: Liiketoimintajohtaja  2011-2014
OP-Keskus osk: toimitusjohtaja 2007-2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998-2006
Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996-1998
Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993-1996
Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992-1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Palvelualojen työnantajat Palta ry: hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan jäsen
Automatia Pankkiautomaatit Oy: hallituksen puheenjohtaja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut: hallintoneuvoston jäsen


Karri Alameri s. 1963
Liiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito
Johtokunnassa vuodesta 2015
Ekonomi, CEFA

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Osuuskunta: liiketoiminta-alueen johtaja, varallisuudenhoito, sijoitustoiminta
OP Wealth Management: toimitusjohtaja 2012-2014
OP-Pohjola osk: liiketoiminta-alueen johtaja, varallisuudenhoito 2013-2014
OP-Henkivakuutus Oy: varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja 2009-2012
Danske Capital, Sampo Pankki Oyj: varatoimitusjohtaja 2007-2008
Mandatum Omaisuudenhoito Oy: varatoimitusjohtaja 2004-2006
Carnegie Varainhoito Suomi Oy, sijoitusjohtaja 1997-2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Access Capital Partners Group SA: hallituksen jäsen
Cinia Group Oy: hallituksen jäsen


Carina Geber-Teir, s. 1972
Johtaja, Asiakaskokemus ja viestintä
Johtokunnassa vuodesta 2009 
Valtiotieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: viestintäjohtaja 2002-2009

Keskeiset luottamustehtävät:
Yle: hallituksen jäsen


Olli Lehtilä, s. 1962
Liiketoimintajohtaja, vahinkovakuutus
Johtokunnassa vuodesta 2014 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Helsingin OP Pankki Oyj: toimitusjohtaja 2011-2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 2006-2010, varatoimitusjohtaja 1999-2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: yrityspankinjohtaja 1997-1998
Postipankki Oy: erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 1993-1997
Suomen Säästöpankki - SSP Oy: erilaisissa esimiestehtävissä 1992-1993
Sp-Palvelu Oy: esimiesharjoittelija 1990-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Helsingin Seudun Kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Ilmarinen: hallituksen jäsen
Pellervon taloustutkimus PTT ry: hallituksen jäsen


Harri Luhtala, s. 1965
Talousjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2007 
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP-Pohjola-ryhmä: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1989-2007

Keskeiset luottamustehtävät:
VTS-rahasto: hallituksen puheenjohtaja
Rahoitusvakausrahasto: hallituksen jäsen
​Elinkeinoelämän keskusliiton talous- ja verovaliokunta: hallituksen jäsen


Jari Himanen, s. 1962
Johtaja, Ryhmäohjaus ja asiakkuudet
Johtokunnassa vuodesta 2014
Merkonomi, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
Etelä-Karjalan Osuuspankki: toimitusjohtaja 2009-2014
Osuuspankkikeskus osk: pankinjohtaja, myyntikanavat ja myynnin tuki 2007-2009
Osuuspankkikeskus osk: pankinjohtaja, jäsenpankkiohjaus 2002-2006
Kuusamon Osuuspankki: toimitusjohtaja 1997-2001
Pohjolan Osuuspankki: pankinjohtaja 1994-1997
Iisalmen Osuuspankki: pankinjohtaja 1989-1994
Etelä-Savon Osuuspankki: pankinjohtaja 1986-1989
Koillis-Savon Osuuspankki: luottopäällikkö 1985-1986

Keskeiset luottamustehtävät: -


Harri Nummela, s. 1968 
Johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot
Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007-2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
OP Osuuskunta: Liiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014-2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011-2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007-2010, osastonjohtaja 1998-2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997-2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992-1997

Keskeiset luottamustehtävät:
Palvelualojen työnantajat Palta ry: elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen
Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja


Erik Palmén, s. 1959
Riskienhallintajohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2010 
Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Nordea Pankki Suomi Oyj: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1987-2009

Keskeiset luottamustehtävät:
VTS-rahasto: valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Sijoittajien korvausrahasto: varapuheenjohtaja
Unico Banking Group: riskienhallintatoimikunnan jäsen


Jouko Pölönen, s. 1970
Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta
Johtokunnassa vuodesta 2014
Kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Helsingin Seudun Osuuspankki (ent. Helsingin OP Pankki Oyj): toimitusjohtaja 2014-
OP Yrityspankki Oyj (ent. Pohjola Pankki Oyj): toimitusjohtaja 2013-
Pohjola Vakuutus: toimitusjohtaja 2010-2014
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja 2009-2010 ja riskienhallintajohtaja 2001-2008
PricewaterhouseCoopers: KHT-tilintarkastaja 1999-2001 ja tilintarkastaja 1993-1999

Keskeiset luottamustehtävät: -


Outi Taivainen, s. 1968
Henkilöstöjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2015
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Kone: Keski- ja Pohjois-Euroopan HR-johtaja 2012-2015
HR House Oy: Toimitusjohtaja 2009-2011
Nokia: Eri johtaja- ja asiantuntijatehtävissä 1993-2008

Keskeiset luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Osaava työvoima -valiokunnan jäsen
Palvelualojen työnantajat Palta ry: työmarkkinavaliokunnan jäsen


Leena Kallasvuo, s. 1956
Tarkastusjohtaja
Osallistunut johtokunnan kokouksiin vuodesta 2010
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finanssivalvonta (Rahoitustarkastus): eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 2005–2010
Trema Finland Oy: projektipäällikkö 2000–2005
Aktia Säästöpankki: osastopäällikkö 1997–2000
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1983–1996

Keskeiset luottamustehtävät:
-

Johtokunnan tehtävänä on keskusyhteisön ja sen konsernin toiminnan johtaminen osuuskuntalain, muun lainsäädännön, viranomaismääräysten ja keskusyhteisön sääntöjen mukaan. Johtokunnan on edistettävä huolellisesti OP Ryhmän, sen keskusyhteisön ja sen konsernin etua.

Johtokunnan tehtävät koostuvat johtokunnan roolin mukaisesti OP Ryhmän ohjaukseen, keskusyhteisökonsernin johtamiseen ja keskusyhteisökonsernin emoyrityksen (keskusyhteisö) johtamiseen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Ryhmän ohjaukseen liittyen johtokunnan tehtävänä on:

 • Ohjata yhteenliittymän toimintaa ja antaa siihen kuuluville jäsenluottolaitoksille ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi niiden riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.
 • Valvoa, että yhteenliittymään kuuluvat yritykset toimivat niiden taloudellista asemaa koskevien lakien ja asetusten, viranomaisten antamien määräysten, sääntöjensä ja yhtiöjärjestystensä sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Antaa talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 4 luvussa tarkoitetut suostumukset siitä, että jäsenluottolaitokseen voidaan jättää soveltamatta laissa tarkemmin todettuja säännöksiä omien varojen vähimmäismäärästä, asiakasriskeistä, maksuvalmiudelle asetettavista vaatimuksista, luottoriskiä koskevien tietojen julkistamisesta sekä riskien laadullisesta hallinnasta, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut näitä tehtäviä määräämiensä toimielinten tai toimihenkilöiden tehtäväksi.
 • OP Ryhmän ohjaaminen ja ryhmästrategian toimeenpano hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.
 • Tehdä hallintoneuvostolle esitys OP Ryhmän strategiasta sekä toiminnallista ja taloudellisista tavoitteista.
 • Valmistella vuosisuunnitelma ja esittää se hallintoneuvoston vahvistettavaksi.
 • Laatia talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu yhdistelty tilinpäätös.
 • Päättää merkittävistä investoinneista, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut päätöksentekovaltaa määräämiensä toimielinten tai toimihenkilöiden tehtäväksi.
 • Vahvistaa OP Ryhmän riskienhallintatoimikunnan ja luottoriskitoimikunnan työjärjestykset sekä nimittää niiden jäsenet.

Keskusyhteisökonsernin johtamisen osalta johtokunta koko konsernin hallituksena linjaa ne asiat, jotka on määritelty tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä. Johtokunnalla on koko keskusyhteisökonsernin operatiivinen johtamisvastuu.

Keskusyhteisökonsernin johtamiseen liittyen johtokunta muun muassa:

Käsittelee ja linjaa

 • konsernin riskipolitiikan sekä riskien ja vakavaraisuuden ja tasehallinnan politiikat ja näihin liittyvät keskeiset ohjeet
 • konsernin politiikat, jotka liittyvät varainhankintaan, pääoman määrään ja sijoituksiin
 • tytäryhtiöiden osinkopolitiikan periaatteet ja linjaukset osinkojen tasosta
 • jäsenpankkien palveluhinnaston periaatteet
 • strategisesti tai taloudellisesti merkittävien konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavien investointien tai yritysostojen, -myyntien tai -järjestelyiden toteuttamista
 • konsernin henkilöstöpolitiikan, (ml. palkkauksen ja palkitsemisen ja muiden työsuhde-etujen periaatteet) hallintoneuvoston tai sen valiokuntien tarkemmin tekemien linjausten mukaisesti
 • ryhmästrategian toteutusta keskusyhteisökonsernissa sekä valvoo sen toteutumista
 • konsernin viestintä- ja brändinhallintapolitiikan ja niihin liittyvät keskeiset periaatteet
 • konsernin ulkoistuspolitiikan ja ulkoistamisen periaatteet
 • konsernin ICT-arkkitehtuuripolitiikan ja ICT-politiikan
 • vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman sekä valvoo sen toteumista
 • periaatteet ja menettelytavat, joilla konsernin yhtiöiden johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa varmistetaan
 • tytäryhtiöiden toimitusjohtajan ja tämän sijaisen valintaa ja vapauttamista sekä näiden palkka- ja muiden etujen ja toimisuhteen ehtojen määräytymistä, mikäli asiasta päättäminen ja linjaaminen eivät kuulu hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan tehtäviin
 • compliance-politiikan ja compliance-toiminnan keskeiset periaatteet
 • konsernin yhtiöiden organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän
 • sisäisen valvonnan kuvauksen ja sisäisen valvonnan toimivuuden riittävyyden valvontaa yhtiöissä

vahvistaa

 • keskusyhteisökonsernin pankkiliiketoiminnan rahoitusjohdon tehtävänkuvauksen sekä sen jäsenet
 • Underwriting-johdon tehtävänkuvauksen sekä sen jäsenet
 • keskusyhteisökonsernin johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän

antaa lausunnon

 • ICAAP-raportista sekä riski- ja vakavaraisuusarvioista (ORSA)
 • vastuuvelan laskuperusteiden merkittävistä muutoksista kuten diskonttokoron muutoksista
 • tasoitusmäärän laskuperusteista ja niiden muutoksista

Keskusyhteisön johtamiseen ja hallintoon liittyen johtokunnan tehtävänä on mm:

 • valmistella hallintoneuvoston ja sen valiokuntien kokousten esityslistat sekä tehdä hallintoneuvostolle esitys mm.
  • keskusyhteisön ja keskusyhteisökonsernin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
  • keskusyhteisön ja keskusyhteisökonsernin toimintaan liittyvistä tärkeistä ja laajakantoisista ryhmän etua, oikeutta ja kehittämistä koskevista asioista osuuskunnan kokouksen koolle kutsumiseksi
 • huolehtia osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten toimeenpanosta
 • päättää keskusyhteisön ja sen konserniin kuuluvien yritysten palkitsemisjärjestelmien perusperiaatteista siltä osin kuin niistä päättäminen ei kuulu hallintoneuvoston tehtäviin
 • vahvistaa keskusyhteisön organisaatio, ottaa ja erottaa keskusyhteisön toimintaa varten tarpeelliset toimihenkilöt, määrätä heidän palkkaetunsa ja vahvistaa tarpeellisilta osin tällaisten toimihenkilöiden työnjako, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut päätöksentekoa määräämilleen toimihenkilöille
 • päättää keskusyhteisön yritysostoista, -myynneistä tai –järjestelyistä, elleivät ne merkittävyytensä vuoksi kuulu hallintoneuvoston päätettäväksi
 • päättää keskusyhteisön rahoituksesta ja sen ehdoista
 • laatia hallintoneuvoston lausuntoa varten keskusyhteisön tilinpäätös ja toimintakertomus.

Lisäksi johtokunnan tulee arvioida ja valvoa konsernin vakavaraisuuden hallinnan tarkoituksenmukaisuutta, kattavuutta ja luotettavuutta, päättää raportoinnista, jolla johtokunta seuraa konsernin ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa, riskinottokykyä ja riskitilannetta sekä sisäistä valvontaa.

 

Johtokunta päättää sille kuuluvista asioista johtokunnan kokouksessa. Johtokunnan kokous voidaan pitää myös puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen, mikäli asian kiireellisyys tai muu vastaava syy sitä vaatii. Johtokunnan jäsenille tulee varata päätöksenteon aikana mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti viikoittain. Kokouksiin osallistuvat johtokunnan varsinaiset jäsenet. OP Ryhmän tarkastusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan kokoukseen voi osallistua myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävänä olevan asian vuoksi tarpeellista.

Kokouksissa käsiteltävät asiat ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan johtokunnan jäsenille tutustuttavaksi riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee kukin johtokunnan jäsen. Hän voi käyttää esittelyssä avustajanaan myös henkilökuntaan kuuluvaa tai muuta asiantuntijaa. Esitykset annetaan kirjallisina. Kukin johtokunnan jäsen vastaa oman vastuualueensa osalta johtokunnan päätösten toimeenpanosta ja valvoo niiden toteutusta. Johtokunnan päätöskokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja tehdyt päätökset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet. Pöytäkirjan laatii johtokunnan valitsema sihteeri. Pöytäkirja hyväksytään johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat sihteerin lisäksi kokouksessa läsnä olleet johtokunnan jäsenet. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti kalenterivuosittain.

Johtokunta vastaa kollektiivisesti niistä asioista, joista se yhteisesti kokouksissaan päättää. Lisäksi johtokunnan jäsenillä on operatiivinen vastuu heille erikseen määritellyistä vastuualueista ja organisatorisista kokonaisuuksista.

Johtokunnan jäsenen tulee lisäksi antaa yhtiölle riittävät tiedot hänen luotettavuutensa, sopivuutensa ja ammattitaitonsa sekä riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoittaa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Johtokunta laatii itselleen vuosittain toimintasuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Johtokunta arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina vuosittain.

Johtokunta on perustanut neljä valiokuntaa, joiden työjärjestykset se on vahvistanut. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan johtokunta tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta.

HR-valiokunta
Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa HR-valiokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat johtokunnan jäseninä toimivat OP Ryhmän henkilöstöjohtaja, ryhmäpalveluiden johtaja sekä vuoden kiertävissä jaksoissa yksi liiketoimintasegmenttien johtajana toimivista johtokunnan jäsenistä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin toiminnan sekä HR-asioiden tuntemus.

HR-valiokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa keskusyhteisökonsernin henkilöstöjohtamisen ohjaamisessa vahvistettujen toimintaperiaatteiden ja päätösten mukaisesti. Valiokunnan tehtävänä on avustaa johtokuntaa varmistumaan siitä, että henkilöstöjohtaminen tukee keskusyhteisökonsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista henkilöstöjohtamisen menetelmien, prosessien ja näitä tukevien järjestelmien avulla.

Valiokunnan tehtävänä on myös valvoa, että keskusyhteisökonserni noudattaa toiminnassaan sovittuja ja päätettyjä henkilöstöjohtamisen linjauksia.

Kehittämisvaliokunta
Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa kehittämisvaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan varapuheenjohtaja. Muut jäsenet ovat pankkiliiketoiminnasta vastaava johtaja, varallisuudenhoitoliiketoiminnasta vastaava johtaja, vakuutusliiketoiminnasta vastaava johtaja, digitaalisesta liiketoiminnasta ja uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja ja ryhmäohjauksesta vastaava johtaja. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä OP Ryhmän ja keskusyhteisön sekä kehittämistoiminnan tuntemus.

Kehittämisvaliokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa ryhmätasoisen kehittämisen ohjaamisessa ja johtamisessa. Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa OP Ryhmän kehittämisen määrän vuositasolla ja päälinjaukset kehittämispanosten kohdentamiselle. Kehittämisvaliokunta määrittää johtokunnan linjausten pohjalta kehittämisen painopisteet ja jakaa kehittämispanokset kehityssuunnitelmille. Valiokunta ohjaa kehityssuunnitelmien ja niistä syntyvien kehityssalkkujen välistä priorisointia OP Ryhmän strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ohjaus- ja compliancevaliokunta
OP Osuuskunnan johtokunta vahvistaa Ohjaus- ja compliancevaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat ryhmäohjauksesta vastaava johtokunnan jäsen ja ryhmän riskienhallinnasta vastaava johtokunnan jäsen. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, valiokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan kokoukseen.

Valiokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa keskusyhteisön suorittaman keskusyhteisökonsernin ja osuuspankkien ohjauksen ja valvonnan toimeenpanossa OP Osuuskunnan hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Valiokunta tekee päätöksiä johtokunnan sille delegoimista asioista.

Tase- ja riskienhallintavaliokunta
Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa tase- ja riskienhallintavaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat johtokunnan jäseninä toimivat OP Ryhmän talousjohtaja, riskienhallintajohtaja, pankkitoiminnasta vastaava johtaja ja ryhmäohjauksesta vastaava johtaja. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ryhmän ja keskusyhteisökonsernin toiminnan sekä vakavaraisuuden hallinnan ja tase- ja riskienhallinnan tuntemus.

Tase- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa ryhmän riskinkantokyvyn ja riskinottohalun ohjaamisessa ja johtamisessa hallintoneuvostossa vahvistettujen toimintaperiaatteiden ja päätösten mukaisesti. Valiokunnan tehtävänä on myös avustaa johtokuntaa varmistumaan siitä, että keskusyhteisöllä ja sen konsernilla on sen toiminnan kattavat riittävät vakavaraisuuden- ja riskienhallintajärjestelmät. Valiokunnan tehtävänä on myös valvoa, että keskusyhteisö ja sen konserni ja koko OP Ryhmä eivät toiminnassaan ota niin suuria riskejä, että niistä voisi aiheutua olennaista vaaraa keskusyhteisön, sen konsernin ja koko ryhmän vakavaraisuudelle, maksuvalmiudelle ja kannattavuudelle.

Valiokunta tekee päätöksiä työjärjestykseen sisältyvistä ja johtokunnan sille delegoimista asioista. Valiokunta käsittelee lisäksi johtokunnan päätettäväksi tulevia asioita, johtokunnalle tiedoksi annettavia asioita sekä valiokunnan vastuulla olevia muita asioita.

Keskusyhteisökonsernissa ei ole erillistä konsernin johtoryhmää, vaan tätä tehtävää hoitaa keskusyhteisön johtokunta.