Nuori tyttö pitelee vauvaa

Tilin avaaminen ja säästäminen lapselle

Kuinka avaan tilin lapselleni, entä mikä olisi järkevin tapa säästää rahaa lapsen tulevaisuutta varten?

Alle 18-vuotiaan lapsen omaisuus on lailla suojattu. Lapsen omaa omaisuutta ovat muun muassa lapsen saamat lahjat, osuus jakamattoman kuolinpesän varoista, lapselle maksettu vakuutuskorvaus, sijoitusvakuutuksen säästösumma sekä lapsen omaisuudesta kertynyt tuotto, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

Lapsen asioita hoitavat hänen vanhempansa, jotka toimivat lapsen synnyttyä hänen edunvalvojinaan. Alaikäisen varoja hoitaessaan vanhempien pitää huolehtia lapsen oikeuksista ja edistää lapsen parasta. Vanhemmilla on oikeus käyttää lapsen omaisuutta vain lapsen omaksi hyödyksi tämän tarpeita varten. Alaikäisen varat on aina sijoitettava lapsen nimissä olevalle pankkitilille tai muuhun tämän nimissä olevaan sijoituskohteeseen, eikä niitä saa sekoittaa toisten varoihin.

Kuinka avaan tilin lapselleni?

Molemmat vanhemmat yhdessä sopivat pankin kanssa tilin avaamisesta lapselle. Edunvalvoja voi tietyin edellytyksin myös valtuuttaa toisen edunvalvojan allekirjoittamaan tilisopimuksen yksin. Vanhemmat käyttävät alaikäisen lapsensa tiliä lähtökohtaisesti yhdessä. Vanhemmat voivat myös ilmoittaa pankille, että he käyttävät tiliä kumpikin erikseen. Vaikka vanhemmat käyttäisivätkin lapsen tiliä vain yhdessä, he voivat aina saada tiedot lapsen tilistä myös yksin.

Jos vanhemmat sopivat, että he käyttävät lapsen tiliä kumpikin erikseen, voi lapsen tilin liittää vanhemman verkkopalveluun. Vanhemmat voivat tehdä verkkopalvelusopimuksen myös lapsen nimiin, jolloin lapsen henkilöllisyys pitää todentaa henkilökortista tai passista.

Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitoon

Lapsen tilin avaus tehdään aina konttorissa ja lapsen pankkiasioista päättävät lapsen huoltajat yhdessä. Tästä syystä molempien huoltajien tulee olla yhtä aikaa paikalla tai vaihtoehtoisesti toinen huoltaja voi antaa yksilöidyn valtakirjan toiselle. Valtakirjalla voidaan valtuuttaa myös muu kuin lapsen huoltaja, esimerkiksi kummi tai isovanhemmat, avaamaan lapselle tili. Valtakirjan alaikäisen pankkiasioiden hoitoon löydät OP-verkkopalvelusta kohdasta Omat tiedot > valtakirjat.

Lapsi kasvaa – miten hoidan pankkiasiat isomman lapsen kanssa?

Lapsen kasvaessa hänelle kannattaa avata käyttövaroja varten erillinen tili, jonne vanhemmat siirtävät rahaa tarpeen mukaan. Myös verkkopalvelutunnukset voivat olla tällöin lapsen käytössä. Pankki luovuttaa ne vanhemmille, jotka voivat antaa ne myös lapsen käyttöön. Jos vanhemmat antavat lapsen käyttää verkkopalvelua, on syytä muistaa, että alaikäinen voi palvelun kautta tehdä muutakin kuin maksaa laskuja tai tehdä tilisiirtoja. Verkkopalvelutunnuksilla toimivat muun muassa erilaiset verkkokaupat.

Lahja lapselle

Lapselle voi lahjoittaa verovapaasti rahaa tai muuta omaisuutta kolmen vuoden välein 4 999 euroa. Jos summa lahjoitetaan kuukausittain, kuukausierä on 138 euroa. Euromäärä lasketaan lahjoittajakohtaisesti, mikä tarkoittaa, että kukin lahjanantaja voi verovapaasti lahjoittaa lapselle 4 999 euroa. Lahjanantajia voivat olla esimerkiksi molemmat vanhemmat, isovanhemmat ja muut sukulaiset ja ystävät.

Lapselle säästäminen

Säästämiseen on monia vaihtoehtoja, joista valitessa kannattaa miettiä säästämisen aikajännettä ja varojen käyttöajankohtaa. Lyhytaikaiseen säästämiseen sopii tili, jolle vanhemmat tai muut sukulaiset voivat tallettaa enintään 4 999 euroa kolmen vuoden välein lahjanantajaa kohti ilman lahjaveroa. Jos rahaa aiotaan säästää pidemmällä aikavälillä ja niille halutaan parempi tuotto, kannattaa varoja sijoittaa Osuuspankin tarjoamiin OPn rahastoihin tai OP-sijoitusvakuutukseen. Täytettyään 18 vuotta lapsi saa hänelle säästetyt varat käyttöönsä.