OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Hyödy mikroyritysten kasvusta

OP-Suomi Mikroyhtiöiden avulla sijoitat hajautetusti OPn asiantuntijoiden valitsemien suomalaisten mikroyhtiöiden kasvupotentiaaliin.

 1. Sijoitukset vähän seurattuihin mikroyhtiöihin, joista paikallistuntemuksen ansiosta voidaan löytää markkinoilla vielä hinnoittelemattoman potentiaalin omaavia sijoituskohteita
 2. Rahastoon haetaan aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan muutoin hankalaa sijoittaa
 3. Rahaston kokoa ja merkintöjä voidaan rajata osuudenomistajien etujen ja tuottojen turvaamiseksi.

Sopii sinulle, joka

 • etsit tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä
 • haet pitkäaikaista ja tuottavaa sijoituskohdetta

Ota yhteyttä osuuspankkiisi ostaaksesi rahastoa.

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahastosta peritään tuottopalkkio, joka on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia OMX Helsinki Small Cap Total Return Index -tuottoindeksin (Indeksi) tuoton ylittävästä tuotosta.

Rahaston virallinen arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa. Epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Minimimerkintä 5 000 euroa.

Pienyhtiöihin sijoittaminen vaati kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto tarjoaa likvidin tavan sijoittaa hajautetusti tarkoin valikoituihin suomalaisiin mikroyhtiöihin. Monet mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella. OPn asiantuntijoiden paikallistuntemuksella tästä joukosta on mahdollista löytää todellisia helmiä. Rahastoon haetaan aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan muutoin hankalaa sijoittaa.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka etsii pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP Suomi Mikroyhtiöt tulee sijoittamaan varansa suomalaisten mikroyhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on pääsääntöisesti alle 200 miljoonaa euroa. Tämä yhtiöjoukko edustaa kappalemääräisesti noin puolta kotimaisista listayhtiöistä. Helsingissä helmikuussa päälistalla listatuista 127 yhtiöstä 50 kuuluu pörssin jaottelussa ”Small Cap” kategoriaan, eli alle 150 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöiden joukkoon. Lisäksi First North listan 23 yhtiöstä kaikki kahta lukuun ottamatta ovat markkina-arvoltaan alle 150 miljoonaa euroa.

Historiallisesti mikroyhtiöt ovat Suomessa tuottaneet hyvin. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Small Cap Net Return on tuottanut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 8,5 prosenttia vuodessa, noin prosenttiyksikön laajaa OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä enemmän. Viimeisen viiden vuoden aikana tuottoero mikroyhtiöiden eduksi on ollut vieläkin selvempi.

Mikroyhtiöiden suuria yhtiöitä parempi tuotto selittyy osaltaan mikroyhtiöiden kovemmalla kasvulla, mutta myös harvalukuisemmalla joukolla sijoittajia ja analyytikoita jotka näihin yhtiöihin paneutuu. Kotimaisesta 71 mikroyhtiöstä 20 on kokonaan vailla analyytikkoseurantaa, 30 yhtiötä seuraa yksi analyytikko ja vain 21 yhtiöllä on kaksi tai useampi analyytikko. Harvalukuisen analyytikkoseurannan lisäksi, tämä yhtiöjoukko jää heikon likviditeetin vuoksi vailla huomioita useilta instituutiosijoittajilta, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Mikroyhtiösijoittaminen vaatii omaa aktiivista analyysiä, pitkäjänteisyyttä ja sijoituskohteiden tuntemista, mihin meillä OPlla paikallisena toimijana on hyvät edellytykset. Tästä vähän seuratusta mutta mielenkiintoisesta yhtiöjoukosta pyrimme löytämään ne yhtiöt, joilla on edellytykset kasvaa niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi suuremmiksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä mielestämme hinnoitella. Listattujen mikroyhtiöiden lisäksi haemme salkkuun aktiivisesti myös pörssilistausta suunnittelevia yhtiöitä.

OP-Suomi Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yrityksiin. Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan eurooppalaisiin yhtiöihin.

Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 200 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös listaamattomiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, sekä kohdeyhtiöiden velkakirjoihin korvatakseen osakesijoituksia.

Listaamattomien sijoitusten määrä riippuu Rahaston koosta ja likviditeetistä. Tavoitepaino listaamattomille sijoituksille on 10–15 %.

Tyypillisesti Rahasto sijoittaa varansa 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Small Cap
Perustamispäivä
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
-
Osuuden arvo (02.05.)
100,00 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - - - - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - - - - - 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - -
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
 • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.