OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Elokuun markkinateemoissa kauppasodan käänteet olivat edelleen vahvasti mukana. Yhdysvallat ja Kiina yrittivät jatkaa neuvotteluja alemmalla tasolla, mutta tuloksetta. Kuten aiemmin on nähty, ei sopimusten kestävyys Trumpin hallinnon kanssa ole paras mahdollinen ja jo nyt välirauha EU:n kanssa vaikuttaa rakoilevan.  Kehittyvillä markkinoilla kauppasodan uhka on kasvattanut ongelmia, joita hidastuva Kiinan kasvu on jo aiemmin kylvänyt. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja korkotason nousu ovatkin kolhineet heikoimmassa kunnossa olevia talouksia, kuten Turkkia ja Argentiinaa, muidenkin saadessa osansa. Nyt Kiina vaikuttaa tekevän elvytystoimia kasvun hidastumisen jarruttamiseksi. Yhdysvaltalaiset osakkeet tekivät kaikkien aikojen uudet huiput, muualla kehitys jäi heikoksi. Koroissa liike oli pääasiassa alaspäin, pl. Italiassa, jossa korkotaso nousi poliittisen kireyden vuoksi. Valuutoissa kehittyvien talouksien valuutat ovat jatkaneet heikentymistään muita vastaan. Euron ja dollarin välinen kurssi palasi ison liikkeen jälkeen edellisen kuun vaihteen tasolle. Talouskasvun osalta näkymä on edelleen positiivinen ja tämä ylläpitää yritysten tuloskasvua jatkossakin, vaikkakin paras vauhti on jäämässä taaksemme. Lähiaikoina suurimmat, mahdollisia yllätyksiä tuovat uutiset liittyvätkin näin ollen poliittisiin käänteisiin. Kauppasodan osalta tilanne jatkuu edelleen varsin epäselvänä. Lisäksi Yhdysvaltain lähestyvät välivaalit voivat aiheuttaa lisää otsikoita paitsi sisäpolitiikassa, niin myös ulkopolitiikan saralla.

Olemme toteuttaneet salkussa markkinatilanne huomioiden riskiä karttavampaa ja pienempää osakepainotusta kuukauden alussa ja kasvattaneet osakepainoa markkinan vahvistumisen myötä elokuun loppuun. Osakepainon perustilanne vastaa näkemystämme osakepainosta. Markkinaympäristö kauppasotineen on potentiaalinen markkinakorjaukselle, vaikkakin se on jäänyt realisoitumatta.

Osakestrategiassa suosimme talouskasvusta, kotimarkkinakysynnästä ja protektionismilta paremmin hyötyviä pienyhtiöitä niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Japanissa. Suosimamme jälkisyklisyys näkyy erityisesti teemavalinoissa.

Salkussa varsinkin kehittyvien markkinoiden osakkeiden painotus on laskenut entisestään ollen voimakkaassa alipainossa. Painotus on korkea Yhdysvalloissa, osakkeiden hyötyessä paikallisista veronkevennyksistä ja laaja-alaisesta talouskasvusta. Amerikassa painopiste on OP-Amerikka Analytiikka -rahastossa sekä pienyhtiöissä. Lisäksi salkussa on erityisiä kohdistuksia pankki-, energia- ja telekommunikaatiosektoreille sekä laatuyhtiöihin. Salkun eurooppalaiset osakkeet ovat neutraalipainossa. Rahastovalinnassa painotetaan OP-Eurooppa Osinkoyhtiöitä, OP-Eurooppa Nousevia Tähtiä ja OP-Eurooppa Plussaa. Pienyhtiöpainotuksen lisäksi eurooppalaisissa osakkeissa painotetaan terveydenhuoltosektoria sekä Pohjoismaita. Voimakas Japani-painotus on hajautettu OP-Japanin ja OP-Japanin Tähdet rahastojen kautta. Kehittyvissä markkinoissa suurimmat painot ovat OP-Kehittyvä Aasia ja OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahastoissa. Myös kansainvälisissä teemarahastoissa on merkittävää painotusta, joissa valintana on OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja korostetusti OP-Vähähiilinen Maailma rahasto. Erityiskohdistuksia on myös robotiikan, ikääntymisen ja cyberturvallisuuden teemoissa.

Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla yrityslainoja valtionlainojen sijasta. Painotus High Yield -lainoissa on kuitenkin jo alhainen. Painot siirtyivät valtion lainoihin Yhdysvalloissa. Kehittyvien markkinoiden lainat saavat yhä suurta painotusta, mutta vain dollarimääräisinä ja keskittyen yritys- ja valtiosektoriin, paikallisvaluuttamääräisiä lainoja ei ole. Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Valtionlainat ovat alipainossa ja siellä painopiste säilyy edelleen inflaatioon linkatuissa valtionlainoissa sekä yhä kasvavasti Yhdysvaltain valtionlainoissa. Yhdysvaltain dollarin määrä kohderahastojen valinnasta johtuen on suuri, mutta valuuttavaikutus on suurelta osin suojattu. Salkun kokonaiskorkoriski on normaalia alhaisempi. Yhdysvaltain valtionlainojen lisäys on keskitetty 7-10 vuoden periodiin ja sen myötä korkoriski on korkokäyrällä aikaisempaa pidemmissä valtion lainoissa Yhdysvalloissa.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Timo Leskinen, Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1929 Meur
Osuuden arvo (20.09.)
128,19 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A -0,87 % -0,65 % +0,06 % +1,23 % +2,67 % +3,88 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,20 % +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -1,14 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 4,91 % 0,32 2,31
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakennuttamiseen sijoittavan OP-Vuokratuotto-rahaston sijoitussalkusta noin puolet muodostuu tyypillisesti vuokra-asunnoista. Noin viidennes rahaston bruttovaroista sijoitetaan välillisesti asuntojen rakennuttamiseen hankkimalla osuuksia asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavista yhtiöistä. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

OP-Vuokratuotto on luonteeltaan tuottorahasto ja se jakaa vuosittain toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 prosenttia osuudenomistajille. Jakamaton osuus jää kasvattamaan rahasto-osuuden arvoa. Rahaston tulos muodostuu pääasiassa vuokratuloista ja mahdollisista myyntivoitoista. Rahaston lukuun voidaan ottaa myös sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa ja pantata rahaston omaisuutta niiden vakuudeksi.

Rahastoa hallinnoi kiinteistösijoitusten osalta OP Kiinteistösijoitus ja likviditeetin osalta OP Varainhoito.