OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Talouskasvu jatkuu globaalilla tasolla edelleen vahvana, mutta paras vauhti hieman hidastunut vuoden vaihteen tasosta. Euroopassa kasvu on takkuillut muita alueita enemmän, mutta hidastuminen vaikuttaa hiljalleen tasaantuvan. Euroopan kasvu on edelleen yli potentiaalisen kasvuvauhdin, mutta tuoreella poliittisella kuohunnalla voi toki olla omat vaikutuksensa talousluottamukseen jatkossa.

Italian ongelmat hallituksen muodostamisessa kärjistyivät presidentin kieltäydyttyä hyväksymästä populistista hallituskokoonpanoa, palauttaen eurokriisin ajat mieliin. Populistipuolueiden EU-kriittisyys sekä suunnitelmat budjettivajeen kasvattamiseksi säikäyttivät markkinat toukokuun lopussa. Italian lisäksi Yhdysvaltain kauppapolitiikka ja tuontitullit huolettivat sijoittajia.

Markkinoilla Italian tilanteen eskaloituminen otettiin vastaan huolestuneesti. Korkomarkkinoilla reaktio uusien vaalien uhkaan oli paniikinomainen. Italian valtionlainojen korot nousivat hyvin rajusti läpi linjan. Huolet heijastuivat vastaavasti turvasatamina pidettyjen maiden, kuten Saksa ja Yhdysvallat, korkoihin rajuna laskuna. Valuuttamarkkinoilla euron arvossa nähtiin voimakasta heikkenemistä. Perusoletuksemme on kuitenkin, että Italia säilyy otsikoissa, mutta varsinaiseen uuteen eurokriisiin aihioita ei ole. Osakkeissa lasku oli painottunutta eteläiseen Eurooppaan ja erityisesti pankkisektorin osakkeisiin, kun taas esimerkiksi Saksan markkina jäi toukokuussa plussalle. Toukokuussa parhaasta suorituksesta vastasi Yhdysvaltain osakemarkkina, joka oli ilman dollarin vaikutustakin hyvässä nousussa.

Hiljalleen kiristyvä rahapolitiikka on sijoitusmarkkinoille vastatuuli pitkään jatkuneen sijoitussyklin loppuvaiheilla. Kasvun jatkuessa positiivisena ja yritysten kasvattaessa tuloksiaan on sijoitusmarkkinoilla edelleen saatavissa positiivisia tuottoja, mutta rahapoliittisen tuen kääntyessä vastatuuleksi ovat tuotot jatkossa aiempaa pienempiä.

Säästäjän rahastoissa osakkeiden asema oli neutraalissa; taktisesti osakepainossa hyödynnettiin Italian vaalien aiheuttama markkinaheilunta. Osakestrategiassa suosimme talouskasvusta hyötyviä yhtiöitä sekä markkina-arvoltaan pieniä yhtiötä. Salkussa varsinkin kehittyvien markkinoiden osakkeiden painotus on laskenut alipainoon sekä vähitellen on laskemassa myös suuri Japanin ylipainotus. Painotus on korkea Yhdysvalloissa, osakkeiden hyötyessä paikallisista veronkevennyksistä ja laaja-alaisesta talouskasvusta. Amerikassa painopiste on OP-Amerikka Analytiikka rahastossa, pienyhtiöissä sekä erityiset kohdistuksia pankit-, energia- ja telekommunikaatio sektorille. Ylipainoisessa Euroopassa painotusta on OP-Eurooppa Osinkoyhtiöissä ja OP-Eurooppa Nousevissa Tähdissä ja Eurooppa Plussassa. Pienyhtiö painotuksen lisäksi on erityistä painoa eurooppalaisissa pankeissa, terveydenhuoltosektorissa sekä pohjoismaissa. Japanin voimakas painotus on hajautettu OP-Japanin ja OP-Japanin Tähdet rahastojen kautta. Kehittyvissä markkinoissa painotuksen suurin kohdistuminen on OP-Kehittyvä Aasia ja OP-Vaurastuva Keskiluokka rahastoissa. Myös kansainvälisissä teemarahastoissa on merkittävää painotusta, joissa valintana on OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja korostetusti OP- Vähähiilinen Maailma rahastosto. Erityiskohdistuksia on myös robotiikan, ikääntymisen ja cyberturvallisuuden teemoissa. Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla voimakkaasti yrityslainoja valtionlainojen sijasta. Myös kehittyvien markkinoiden lainat saavat suurempaa painotusta. Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Valtion lainat on voimakkaassa alipainossa ja siellä painopiste säilyy edelleen inflaatioon linkatuissa valtionlainoissa sekä yhä kasvavasti Yhdysvaltain valtion lainoissa. Yhdysvaltain dollarin painotus ja vaikutus oli toukokuussa merkittävä. Salkun kokonaiskorkoriski on normaalia alhaisempi. Yhdysvaltain valtionlainojen lisäys on keskitetty 7-10 vuoden periodiin ja sen myötä korkoriski on korkokäyrällä aikaisempaa pidemmissä valtion lainoissa Yhdysvalloissa.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Timo Leskinen, Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1914 meur
Osuuden arvo (18.06.)
129,21 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +0,81 % +0,38 % -0,77 % -0,19 % +1,41 % +4,20 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,20 % +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -0,35 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,17 % 0,03 2,21
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.