OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Talouskasvu on jatkanut positiivista kehitystään, vaikkakin suurimmat positiiviset yllätykset ovat hieman vaimenneet aiemmasta. Kasvun myötä odotus inflaation paluusta on noussut voimakkaammin agendalle, mikä on vahvistanut keskuspankkien viestiä tarpeesta normalisoida rahapolitiikkaa. Muuttuneet odotukset sekä inflaation, että keskuspankkien osalta, ovat johtaneet korkojen nousuun erityisesti Yhdysvalloissa, mutta jonkin verran myös Euroopassa.

Osakemarkkinoilla koettiin voimakas korjausliike heti helmikuun alkupäivinä. Osakemarkkinoiden korjausliike oli seurausta alkuvuoden vahvasta noususta sekä nopeasta korkojen noususta. Positiivisen osakekehityksen perusta on edelleen kunnossa. Yritykset ympäri maailman ovat kertoneet selvästi odotettua paremmasta tuloskehityksestä. Myös liikevaihdot ovat olleet positiivisella kasvu-uralla. Lisäksi yritykset ovat nostaneet omia tulosohjauksiaan kuluvalle vuodelle, kuvastaen luottamusta jatkokehitykseen.

Osakkeissa nähty liike ei juurikaan ole heijastunut muihin riskillisiin omaisuuslajeihin. Yrityslainoissa riskilisät pysyivät hyvin vakaina osakemarkkinoiden laskun aikana. Odotukset inflaation heräämisestä ja keskuspankkien asteittaisesta rahapolitiikan kiristämisestä ovat kuitenkin nostaneet korkoja.

Mikäli inflaatiokehitys osoittaa edelleen vahvistumisen merkkejä voi se johtaa korkotason nousemiseen jatkossakin, mikä voi edelleen aiheuttaa sopeutustarpeita sijoittajien salkuissa. Korkotason rauhoittuessa nykytasolle tai matalammaksi ovat tuottoa tarjoavat ja kasvusta hyötyvät sijoituskohteet, kuten osakkeet edelleen hyvissä asemissa.

Säästäjän rahastoissa helmikuussa rakenteellisesti osakkeita ylipainotettiin laaja-alaisen talouskasvun siivittämänä, mutta taktisesti varauduttiin osakkeiden kevennyksillä potentiaalisiin markkinalaskuihin. Osakestrategiassa suosimme talouskasvun kiihtymisestä hyötyviä yhtiöitä sekä markkina-arvoltaan pieniä yhtiötä. Lisäksi eurooppalaiset osakkeet ovat ylipainossa niiden globaaleja osakemarkkinoita kohtuullisemmasta arvostuksesta ja elvyttävämmästä rahapolitiikasta johtuen. Merkittävässä painossa on Eurooppa Osinkoyhtiöt ja OP-Eurooppa Nousevat Tähdet pieniin-ja keskisuuriin yhtiöihin keskittyvänä rahastona. Pohjoismaiden painotus on pieni muun euroopan sijasta. Myös Japanin painotus on merkittävä OP-Japanin ja OP-Japanin Tähdet rahastojen kautta.

Alipainotamme Yhdysvaltalaisia yhtiöitä. Amerikassa painopiste on OP-Amerikka Analytiikka rahastossa, pienyhtiöissä sekä kohdistuksia pankit,-ja energia sektorille. Kehittyvissä markkinoissa painotuksen suurin kohdistuminen on OP-Kehittyvä Aasia ja OP-Vaurastuva Keskiluokka rahastoihin.  Myös kansainvälisissä vastuullisuuden teemarahastoissa on merkittävää painotusta, joissa valintana on OP-Ilmasto. OP-Puhdas Vesi ja korostetusti OP- Vähähiilinen Maailma rahasto, jossa alhaisemman hiilijalanjäljen omaavat yritykset rakentavat tulevaisuutta vastuullisesti. Globaaleissa teemoissa on kohdistuksia myös robotiikan, ikääntymisen ja kyberturvallisuuden teemoissa.

Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla yrityslainoja valtionlainojen sijasta. Myös kehittyvien markkinoiden lainat saivat suurempaa painotusta.  Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Valtion lainat on voimakkaassa alipainossa ja sielläkin painopiste säilyy inflaatioon linkatuissa valtionlainoissa. Yhdysvaltain dollarin painotusta on merkittävästi edelleen, vaikkakin vähäisemmin kuin aikaisemmin. Korkosalkussa korkoriskin määrää on selvästi normaalia alhaisempi.

 

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Timo Leskinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1906 meur
Osuuden arvo (19.03.)
128,16 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A -0,67 % -1,73 % +1,20 % -0,48 % -0,05 % +3,91 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,20 % +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -1,16 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,18 % -0,03 2,21
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.