Taivas kuvattuna pilvenpiirtäjien välistä.

Miksi sijoittaa osakkeisiin?

Osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottavin sijoituskohde. Osakkeet sopivat korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka sietää myös markkinoiden heilahteluja. Tuotto koostuu osakkeen arvonnoususta sekä osingoista.

OP-verkkopalvelussa voit käydä kauppaa kotimaisten osakkeiden lisäksi useilla ulkomaisilla osakemarkkinoilla. Kaupankäynti on helppoa ja OPn palkittu osaketutkimus kertoo sinulle mitä kotimaisia osakkeita kulloinkin kannattaa ostaa.

Osakkeiden lisäksi sinun kannattaa tutustua laajaan ETF- ja ETC-valikoimaamme. Nämä pörssilistatut rahastot ja raaka-aineet tarjoavat piensijoittajalle sijoituskohteita kaikkialta maailmasta.

Mitä tarvitset, jotta voit aloittaa osakesijoittamisen?

Osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitset arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin, verkkopalvelusopimuksen sekä pankkitilin.

Mikäli sinulla ei vielä ole verkkopalvelusopimusta OP-verkkopalvelun käytöstä, saat kaikki tarvittavat palvelut lähimmästä osuuspankista.

Siirrä osakesäilytys OPhen

Voit myös siirtää säilytyksesi toisesta pankista OPhen. Pyydä nykyiseltä osakevälittäjältä osakkeiden hankintahinnat ennen siirtoa ja toimita ne omaan osuuspankkiisi, niin päivitämme ne järjestelmäämme. Säilytyksen siirrossa kaupankäyntiin säilytyksessä olevilla arvopapereilla tulee 5 arkipäivän katko.

Osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitset arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin, verkkopalvelusopimuksen sekä tilin.

Kansainväliset osakemarkkinat laajentavat sijoittajan vaihtoehtoja.  Ulkomailta voi esimerkiksi ostaa monia tuttuja yhtiötä, joiden tuotteiden kanssa olemme tekemisissä päivittäin. Lisäksi kansainväliset markkinat tarjoavat laajan valikoiman ETF-indeksiosuusrahastoja.

Vaatimukset kansainvälisen osakekaupankäynnin aloittamiseen ovat samat kuin kotimaisen osalta etkä tarvitse sitä varten erillistä säilytystä. Jos jo käyt kotimaista osakekauppaa, voit heti aloittaa kaupankäynnin myös ulkomailla.

OP-verkkopalvelussa kaupankäynnin kohteena ovat osakkeet seuraavilta kansainvälisiltä markkinapaikoilta:

 • Ruotsi
 • Norja
 • Tanska
 • Saksa
 • Hollanti
 • Belgia
 • Ranska
 • Portugali
 • USA.

USA:n kaupankäynnissä tulee huomioita QI-asiakirjavaade. Jos kaupankäynti USA:n osakemarkkinalla ei onnistu, ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi ja asia hoidetaan kuntoon.

Kansainvälisessä osakesijoittamisessa on huomioitava markkinakohtaiset poikkeamat palkkioiden ja erilaisten transaktioverojen osalta. Muun muuassa Ranskan valtio perii 1.8.2012 alkaen suurimpien ranskalaisyhtiöiden osakkeiden ostotapahtuman yhteydessä 0,20 %:n suuruisen transaktioveron.

Kansainvälisiä osaketoimeksiantoja voi tehdä op.fi:n lisäksi kaikissa OP Ryhmän konttoreissa.

Käydessäsi kauppaa kansainvälisillä osakkeilla huomioi seuraavat asiat:

 • kotimaisesta kaupankäynnistä poikkeavat kaupankäynti- ja säilytyskulut sekä mahdolliset selvityskulut
 • verotuskäytännöt ja euroalueen ulkopuolelle sijoitettaessa valuuttakurssiriski
 • mahdollisesti käytössä olevat pörssierät
 • kotimaan kaupankäynnistä poikkeavat toimeksiantojen pituudet sekä muut kyseiseen pörssiin kohdistuvat erityispiirteet.

Veroasioissa apua saat OP Ryhmän konttoreista ja verotoimistosta.

Lyhyeksimyynti tarkoittaa sellaisen arvopaperin myymistä, jota ei vielä omista. Mahdollinen tuotto muodostuu arvopaperin myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta. Lyhyeksimyynti mahdollistaa päivänsisäisen negatiivisen näkemyksenoton tietystä osakkeesta tai suojausmahdollisuuden jo olemassa olevalle positiolle.

Sijoittajan tulee sulkea positio eli ostaa lyhyeksimyymänsä osakkeet takaisin päivän päätteeksi. Lyhyeksimyynti on mahdollista kaupankäyntilimiitin puitteissa ja kun olet solminut osuuspankin kanssa erillisen lyhyeksimyynti-sopimuksen.

Lyhyeksimyynti on mahdollista op.fi-verkkopalvelussa erikseen määritellyillä osakkeilla. Listaa voidaan päivittää siitä erikseen ilmoittamatta. Listalla ovat tyypillisesti suurimmat ja likvideimmät osakkeet. Tutustu listaan alta löytyvästä linkistä.

Lyhyeksimyynnillä voit hyötyä päivän sisäisestä kurssilaskusta:

 • Myyt osakkeet ensin ja kurssin laskiessa päivän sisällä myydyt osakkeet voi ostaa myöhemmin päivän aikana halvempaan hintaan.
 • Jos taas kurssi nousee, myyjä häviää joutuessaan ostamaan arvopaperit korkeammalla kurssilla.
 • Myytyä määrää vastaava määrä arvopaperia tulee ostaa saman kaupankäyntipäivän sisällä, jolloin ns. positio tulee katetuksi päivän päätteeksi. Kaupankäyntilimiitin osalta lyhyeksi myynnit käsitellään kuten arvopaperin ostot, eli ne vähentävät käytössä olevaa limiittiä.

Miten otat käyttöön lyhyeksimyynti-palvelun?

Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi sopiaksesi palvelun käytöstä.