Nainen maksaa tabletilla OP-verkkopalvelun kautta maksua ulkomaille.

Maksaminen ulkomaille

Ulkomaille maksettavat maksut on helpointa hoitaa oman verkkopankin kautta. Siellä voit tehdä maksut kaikkialle maailmaan.

Voit tehdä euromääräisen maksun OP-verkkopalvelussa aivan kuin maksaisit Suomeen maksua, Uusi maksu -toiminnolla. EU-maihin menevät euromääräiset laskut voit maksaa ilman palvelumaksua.

Jos valuuttana on muu kuin euro tai maksu tehdään SEPA-alueen ulkopuolelle, käytetään Ulkomaanmaksu-toimintoa.

Miten maksan euromääräisen maksun?

Euromääräiset maksut maksetaan käyttämällä kansainvälistä IBAN-tilinumeroa ja pankin yksilöivää tunnistetta eli BIC-koodia. Käytä maksaessasi OP-verkkopalvelun Uusi maksu -toimintoa, joka sisältyy verkkopalvelun kuukausihintaan. Maksu on perillä yhdessä pankkipäivässä, jonka jälkeen vastaanottava pankki siirtää maksun saajalle.

Miten maksan muun kuin euromääräisen maksun?

SEPA-alueen ulkopuolelle maksettavat ja muut kuin euromääräiset maksut maksetaan OP-verkkopalvelun Ulkomaan maksu -toiminnolla, jonka maksutavaksi valitaan Maksumääräys. Maksu on perillä 3–6 pankkipäivässä. Jos haluat kiirehtiä maksua, käytä Ulkomaan maksu -toiminnon maksutapana Pikamääräystä. Tuolloin maksu on perillä 1–2 pankkipäivää nopeammin.

Maksun hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, vastaako maksaja kaikista kuluista. Jos maksat ulkomaanmaksun ETA-maahan, sinun tulee maksaa aina oman pankin kulut, ns. SHA-kulut. Kun maksat muualle kuin Eta-maahan, voit maksaa kaikki kulut, ns. OUR-kulut.

Kertyneitä OP-bonuksia käytetään ulkomaanmaksujen palvelumaksuihin.

Saat opastusta kansainväliseen maksamiseen liittyvissä kysymyksissä OP 0100 0500 -puhelinpalvelun asiantuntijoilta.

SEPA-suoraveloitus on tarkoitettu euromääräisten laskujen maksamiseen euromaksualueella. SEPA-suoraveloitusta voidaan käyttää joko säännöllisesti toistuviin tai kertaluonteisiin veloituksiin silloin, kun laskuttajalla ei ole tarjolla muita sopivia laskutustapoja. Emme kuitenkaan suosittele SEPA-suoraveloitusta ensisijaiseksi maksutavaksi.

Maksaja antaa itse suoraan laskuttajalle valtakirjan tilin laskuttamisesta. Valtakirjan antajan tunnistaminen, esimerkiksi tilinumeron oikeellisuuden tai tilinkäyttöoikeuden tarkistaminen, on laskuttajan vastuulla.

Jotta tiliä voidaan veloittaa automaattisesti, pitää maksajan lisäksi tehdä pankkinsa kanssa sopimus SEPA-suoraveloituspalvelusta sekä antaa tililleen SEPA-suoraveloituslupa.

Suoraveloitus on nähtävissä OP-verkkopalvelussa vähintään kaksi päivään ennen laskun eräpäivää. Mikäli tilillä ei ole suoraveloituslupaa, voi laskun maksaa itse joko verkkopalvelussa tai pankin konttorissa.

Jo veloitettua maksua voi vaatia palautettavaksi kahdeksan viikon ajan ilman perusteluita tai 13 viikon kuluessa, jos veloitus on ollut perusteeton. Palautuspyyntö tehdään pankille.

SEPA-suoraveloitus on maksullinen palvelu. Jokaisesta SEPA-suoraveloituksella tehdystä veloituksesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu.
Tutustu ulkomaanmaksujen palveluhinnastoon.

SEPA, yhtenäinen euromaksualue

Euroopan yhtenäinen maksualue. SEPA muodostuu sanoista Single Euro Payments Area. Sen myötä euromääräisiä maksuja voidaan maksaa ja vastaanottaa Euroopan maiden välillä samoin ehdoin kuin kotimaassa.

IBAN-tilinumero

Kansainvälinen tilinumero. Lyhenne tulee sanoista International Bank Account Number. Suomalaiset IBAN-numerot alkavat maatunnuksella FI ja ne ovat aina 18 merkin mittaisia.

BIC-koodi

Pankin yksilöivä tunnistetieto, jota käytetään IBAN-tilinumeroiden yhteydessä. Lyhenne tulee sanoista Bank Identification Code. Osuuspankkien tunnus on aina OKOYFIHH. BIC-tunnusta ei tarvitse antaa kotimaan maksuissa.

Ulkomailta saapuvat maksut – niin SEPA-alueelta kuin sen ulkopuoleltakin - on kätevintä ohjata suoraan omalle tilille. Kun olet vastaanottamassa maksua ulkomailta, ilmoita maksajalle IBAN-tilinumerosi sekä pankkisi BIC-koodi.

Osuuspankkien BIC-koodi on aina OKOYFIHH. Ja oman IBAN-tilinumerosi löydät  OP-verkkopalvelusta ja tiliotteeltasi.

Kun ns. SEPA-maksun edellytykset täyttyvät, rahat siirretään tilillesi kuluitta.  SEPA-alueen ulkopuolelta saapuvista maksuista veloitetaan osuuspankkien omien hinnastojen mukaan.