Välkommen till tjänsten op.fi – här hittar du alla tidigare Pohjolas produkter och tjänster

OPs nättjänst, op.fi, har förnyats och innehåller nu bank- och försäkringstjänster för alla våra kunder. Nättjänsten pohjola.fi har lagts ner. Samtliga produkter och tjänster som tidigare Pohjola Försäkring och Pohjola Bank tillhandahöll finns nu här. Varumärket Pohjola avser i fortsättningen våra hälso- och välbefinnandetjänster.

OP-Pohjola-gruppen blev OP Gruppen 4.4.2016 och samtliga produkter och tjänster i anslutning till försäkringar, banktjänster och kapitalförvaltning känner du igen på varumärket OP.

Pohjola Försäkring är OP Försäkring – pohjola.fi läggs ner

Försäkringsbolaget Pohjolas namn ändrades 4.4.2016 till OP Försäkring. Du hittar Pohjolas försäkringar och därtill hörande nättjänster numera i tjänsten op.fi och du kan sköta dina försäkringsärenden här. Du kan logga in i tjänsten op.fi också med andra bankers koder. Du kan logga in via länken i högra kanten.

OP Försäkrings kundtjänst, tidigare Pohjola Försäkrings kundtjänst, betjänar dig fortfarande på nummer 010 253 0022.

En skada kan du anmäla i OP Skadehjälpen, Pohjolas skadeanmälan kan inte längre användas.

OP Företagsbanken tillhandahåller Pohjola Banks tjänster

Finanskoncernen OP Företagsbanken Abp är OP Andelslags viktigaste dotterbolag. OP Företagsbanken betjänar stora företag i hela Finland och företag av alla storlekar i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda).